format pptx - Stowarzyszenie na rzecz E

Report
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Program Konferencji
„Czy E-papierosy zabijają czy ktoś chce zabić e-papierosy?”






Aktualne informacje nt. legislacji i rynku e-papierosów w Polsce
Prezentacja Kodeksu Etycznego
Wyniki Badań Postaw Konsumenckich (dr Leszek Mellibruda)
E-papierosy, a badania wydolnościowe (dr Krzysztof Mizera)
Najnowsze badania nt. e-papierosa /polscy przedsiębiorcy
Prezentacja Listu Otwartego do Wicepremiera – Pana Janusza
Piechocińskiego
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Stanowisko polskiego rządu
w sprawie E-papierosów:
Wg. polskiego rządu E-papieros to…
…PRODUKT LECZNICZY
(od zawartości nikotyny 4mg/ml)
!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Konsekwencje stanowiska polskiego rządu
dla rynku e-papierosów w Polsce:
Śmierć dla obecnego rynku e-papierosów
w Polsce
Rynku budowanego przez polskich małych
i średnich przedsiębiorców i polski kapitał
Przejęcie rynku przez międzynarodowe koncerny
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Rynek E-papierosów wg. liczb:
1 mln 200 tys.
- Użytkowników
2000
- Firm MŚP
10000
- Zatrudnionych
1,5 mld zł
- Przychód w skali
rocznej
37 mln zł
- Wartość
polskiego eksportu
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Decyzją polskiego rządu:
10 tys.
-
bezrobotnych
2 tys.
- MŚP plajtuje
37 mln zł - spadek polskiego eksportu
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Tradycyjne papierosy o których wiemy, że są szkodliwe i
zawierają nikotynę można kupić w 140 000 punktów
handlowych i detalicznych w Polsce, a E-papierosy o
których wiemy, że są mniej szkodliwe mają być
sprzedawane w aptekach.
Dlaczego?
Absurd!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Opinia Komisji Prawnej UE:
„Artykuł 18 wniosku zakazuje wyrobów zawierających nikotynę, takich jak epapierosy zawierające określony poziom nikotyny, jeżeli nie uzyskano na nie
pozwolenia zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE (dyrektywą o produktach
leczniczych). Nie jest jednak do końca jasne, czy te wyroby (które są dużo mniej
szkodliwe niż wyroby tytoniowe) w ogóle wchodzą w zakres stosowania ww.
dyrektywy. W odniesieniu do nieobjętych tą dyrektywą wyrobów stanowiłoby to
de facto zakaz.”
„ Opierając się ściśle na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, liczne sądy
krajowe orzekły już, że e-papierosy nie mogą zostać zakwalifikowane jako
produkty lecznicze wedle funkcji zgodnie z dyrektywą o produktach leczniczych.
Zob. np. wyrok sądu administracyjnego II instancji dla Nadrenii PółnocnejWestfalii z 24 kwietnia 2012 r., 16 L 2043/11.”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Kodeks Etyczny:
„(…) działając na rzecz zrównoważonego rozwoju branży e-papierosowej w
Polsce;
dążąc do budowy solidnych fundamentów polskich przedsiębiorstw;
wyznając fundamentalne wolności, które stanęły u podstaw zjednoczonej
Europy;
a jednocześnie mając na uwadze dobro i zdrowie naszych konsumentów
podpisujemy niniejszy kodeks w pełni świadomi odpowiedzialności oraz
wyzwań jakie stawia on przed Nami oraz naszymi pracownikami.”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
E-Papierosy
Badania Postaw Konsumenckich
(Autor: dr Leszek Mellibruda)
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Motywy inhalacji
Ogółem
można używać w miejscach publicznych
e-papieros poprawia wizerunek
15%
4%
e-papieros jest nowoczesnym gadżetem
moda
rodzina (otoczenie) lepiej toleruje e-papierosy
8%
4%
18%
po e-papierosach nie ma smrodu
po e-papierosach nie kaszlę
e-papierosy są zdrowsze
papierosy są droższe od e-papierosów
44%
24%
34%
57%
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Najważniejsze czynniki towarzyszące używaniu epapierosów
Ogółem
53%
45%
41%
15%
9%
12%
11%
9%
4%
4%
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Utrudnienia zmiany nawyków palaczy tytoniu i przejścia na
używanie e-papierosów
Ogółem
inne powody:
3%
bezmyślność
niechęć do dbania o e-papieros
9%
7%
słabe nagłośnienie, reklama e-papierosów
wygoda
15%
7%
cena, przeliczana subiektywnie
za mało motywuje ich otoczenie
nieufność wobec e-papierosów
siła nawyku - uzależnienie
mają mało wiedzy o e-papierosach
11%
7%
28%
45%
48%
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Podsumowanie Badań:
 Najczęstszym motywem inhalacji e-papierosem są czynniki ekonomiczne.
 W grupie wiekowej do 30 roku życia (częściej niż u młodszych) cena e-papierosów jest
dominującym czynnikiem ich wyboru. Osoby przed 30 częściej niż wszystkie inne grupy
wiekowe zwracają uwagę, że e-papieros poprawia ich wizerunek. Dla osób powyżej 30
roku życia podobnie jak w poprzednich grupach cena e-papierosów należy do
dominujących motywów ich wyboru. Na względy higieniczne i zdrowie, jako motyw
inhalacji, zwraca uwagę ponad 1/3 osób w tym wieku
 Mężczyźni częściej niż kobiety zwracają uwagę na niższą cenę e-papierosów oraz
aspekty zdrowotne jako motywy inhalacji e-papierosem. Kobiety natomiast znacząco
częściej niż mężczyźni biorą pod uwagę czynniki higieniczne decydując się na używanie
e-papierosa. Brak smrodu dymnego, czy z wygaszonych niedopałków jak również brak
odoru w ustach po zaciąganiu się e-papierosem jest znacząco bardziej ważny dla kobiet
niż dla mężczyzn.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
E-Papierosy a badania wydolnościowe
(dr Krzysztof Mizera)
Centrum Badań Wydolnościowych
Planowania Diety i Treningu
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
Paweł Jachowicz: informacje nt. aktualnych
badań
Kamila Kaszkiel: polski przedsiębiorca
Szczepan Sroka: polski przedsiębiorca
Mariusz Sokół: przedstawiciel Fundacji
Niebieska Alternatywa
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
List Otwarty
Pan Janusz Piechociński
Wicepremier i Minister Gospodarki
Rzeczpospolitej Polskiej
„W imieniu polskich producentów i dystrybutorów e-papierosów, zwracamy się
do Pana z apelem o wsparcie młodej branży, która zaledwie w kilka lat stworzyła ponad
10 tys. miejsc pracy. W dobie kryzysu finansowego – jako mali i średni przedsiębiorcy –
mieliśmy odwagę podjąć ryzyko i zainwestować swoje oszczędności, idąc na przekór
tendencjom gospodarczym, statystykom i coraz bardziej pogarszającym się prognozom.
Polska jako słynna „zielona wyspa” to przede wszystkim efekt odważnych decyzji
polskich przedsiębiorców i ciężkiej pracy naszych pracowników (…)”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
www.step.org.pl
STOWARZYSZENIE NA RZECZ E-PALENIA
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
tel. 790-353-505
e-mail: [email protected]
www.step.org.pl

similar documents