H*zl* Okuman*n Tarihçesi

Report
2. Dünya Savaşı sırasında, kule gözcülerinin
düşman uçaklarını daha erken fark edebilmesi
için uygulanan göz egzersizleri (takistoskop)
zamanla geliştirilerek üniversitelerde ders olarak
verilmeye başlanmıştır.
Türkiye’de hızlı okuma, 80’li yılların başında
başlamaktadır. Dünyada 1950’den sonra ders
olarak verilmeye başlanan hızlı okuma,
günümüzde ise yaygın olmamakla birlikte,
Türkiye’de akademik noktalarda eğitimi
verilmektedir.
UNESCO tarafından yapılan araştırmaya göre,
Türkiye’de okuma alışkanlığı
yok denecek kadar az.
Avrupa’da yüzde 21 olan kitap okuma oranı,
Türkiye’de sadece on binde bir.
Dünyada 7 yılda bir bilgi 2 katına çıkmaktadır.
1 dakikada üretilen yeni bilgi
A’dan Z’ye 200.000 sayfalık ansiklopedi
etmektedir.
Son 25 yılda ortaya çıkan yeni bilgi
insanlık tarihinden bu yana ortaya çıkan bilginin
3 katıdır.
Gelişen ve sürekli değişen dünyada,
bilgi çağına ayak uydurmak
git gide zorlaşmaktadır.
Bu kadar hızlı gelişen
dünyaya nasıl ayak
uydurabiliriz?
bir dakikada okunan kelime sayısını
Sessiz olarak bir dakikada okunan kelime sayısını
anlama düzeyini
anlama düzeyini artırmak ve metni, geri dönüşler
olmadan
temel
veolmadan
olayı anlayacak
metni,
gerikavram
dönüşler
biçimde okumayı sağlamaktır.
temel kavram ve olayı anlayacak biçimde
‘Bakmak’ ve ‘Görmek’
ne kadar ayrı kavramlar ise,
‘Okumak’ ve ‘Anlamak’ da
o kadar ayrı kavramlardır.
Eğitimin sonunda okuma hızınızı 2 ile 4 kat arttıracaksınız.
Metinleri 'daha iyi anlayarak' okuyabileceksiniz.
Haftada 7-8 saat fazladan zaman kazanacaksınız.
Ders çalışmada zaman kazanacaksınız.
Sınavlarda zaman kazanacaksınız.
Dikkat dağılmasını engelleyip, konuya daha iyi
yoğunlaşabileceksiniz.
 Okumayı kolaylaştıracak, okumadan zevk almanızı
sağlayacaksınız.
NEDEN YAVAŞ OKUYORUZ?
Sebeplerini bilip okuma
alışkanlıklarımızı buna göre
zamanla değiştirelim.
Okumayı Etkileyen Yanlış
Alışkanlıklar ve Dış Faktörler
Parmakla Takip
Göz-Başla Takip
Metin-Göz Mesafesini Ayarlayamama
Ortam Engeli
Amaçsız okuma
Seviye Üstü Metinler
Yanlış Okuma Alışkanlıklarımız
ve Davranışlarımız
Heceleyerek okuma
Kelime kelime okuma
Geriye dönüp tekrar okuma
Anlamı kaçırma, ilgisizlik ve yoğunlaşamama
Dudak kıpırdatma (mırıldanma)
İçten sesli okuma
Anlayamama endişesi
Ön yargılarınız
Okunanı Sessiz Takip
Göz Eğitimsizliği
Göz Eğitimi Nedir?
Gözlerde bulunan 6 adet kasın
çeşitli
egzersizler aracılığıyla eğitilmesi ile birlikte,
gerek işlevlerine gerekse açılarına
genişlik kazandırmaktır.
(Üst kas, Alt Kas, Yan Kas)
Gözümüzün
kullanma klavuzunu
okumaktır.
Bu sayede GÖZ-BEYİN ikilisinin
ortak bir şekilde çalışması
sağlanarak, HIZLI OKUMA
gerçekleşmektedir.

similar documents