Grupowe Zakupy

Report
Opracowanie koncepcji oraz zasadności
wdrożenia grupowych zakupów
przez Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski
Dawid Doliński
Poznań, 28.02.2013 r.
Cel i zakres prac
Cel prac
 opracowanie koncepcji organizacji grupowych zakupów
 określenie potencjału konsolidacyjnego dla grupowych zakupów
 ocena zasadności wdrożenia koncepcji grupowych zakupów
Główne Zadania
1. Weryfikacja obecnie realizowanych procesów zakupowych oraz warunków współpracy
z dostawcami w wybranych firmach Klastra.
2. Ocena potencjału konsolidacyjnego oraz wybór asortymentów, dla wspólnych procesów
zakupowych w ramach organizacji grupy zakupowej.
3. Opracowanie koncepcji i założeń funkcjonowania grupy zakupowej w Klastrze.
4. Wskazanie kilku potencjalnych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku.
Mapa kategorii
II grupa
I grupa
wysoki
Gaz ziemny
Potencjał oszczędności
Olej opałowy
Energia
Olej napędowy
Internet
Usługi
transportowe
/kurierskie
Telefony
komórkowe
Ubezpieczenia
Benzyna
Opakowania
zbiorcze
Surowce do
produkcji
Środki czystości
Art. spożywcze
Materiały biurowe
niski
niski
Wpływ na działalność
operacyjną i konkurencyjną
wysoki
Lista produktów
Grupa asortymentowa
Liczba zainteresowanych
firm daną grupą
Grupa asortymentowa
Liczba zainteresowanych
firm daną grupą
Olej napędowy
10
Art. Spożywcze
1
Energia
8
Artykuły IT
1
Benzyna
7
Aluminium-blachy
1
Materiały biurowe
7
Śrut szklany
1
Ubezpieczenia
6
Stale nierdzewne
1
Internet
6
Glutaminian Sodu
1
Folia strech
5
Ekstrakt Drożdżowy
1
Telefonia komórkowa
5
Cytrynian trisodowy dwuwodny
1
Środki czystości
4
Kwas mlekowy 80 i 50%
1
Opakowania zbiorcze
3
Sorbinian potasu
1
Olej opałowy
2
Benzoesan sodu
1
Paczki (UPS, TNT)
2
Guma ksantanowa
1
Sól
2
Witamina C
1
Przyprawy jednorodne
2
Izoaskorbinian sodu
1
Kwas cytrynowy
2
Sorbitol w proszku
1
Soda
2
Sacharynian sodu
1
Przewóz palet (RABEN)
2
Tauryna
1
Kwas siarkowy
1
Sól w tabletkach
1
cukier
1
Energia elektryczna
Liczba przedsiębiorstw
8
Wielkość zużycia energii w okresie 1 roku [MWh]
9 158,91
Aktualny koszt ponoszony na energię [PLN]
2 361 534
Koszty energii [PLN]
Wstępna kalkulacja
2 203 578
Oszczędności
% obniżenia kosztów
157 956
7%
Paliwa
Sposób zaopatrywania w
Liczba
paliwo
przedsiębiorstw
Paliwo tankowane na
stacjach paliw
Paliwo ze zbiorników
własnych
Liczba pojazdów
ON [L]
PB [L]
osobowych
Do 3,5 t
Powyżej
3,5 t
6
99 363
59 533
48
24
14
2
185 300
800
26
5
16
% obniżenia kosztów
5%
Oszczędności w Podkapackim
Klubie Biznesu
Grupa
Energia
Grupy zakupowe
Oszczędności
Inne
6%
Liczba firm w grupie - 87
oszczędność w roku 2012 do taryfy 2011
Potencjał: 400- 500 GWh (ok. 100
ok. 6 mln zł
mln zł)
Paliwo
2,50%
oszczędność dla grupy: ok. 2,5 mln zł
Przesyłki
kurierskie
35%
oszczędność dla grupy
ok. 0,7 mln zł
Materiały
biurowe
6%
oszczędności dla grupy ok. 135 000 zł
Liczba firm w grupie -113
Potencjał: 110 mln zł/rok,
1,8 mln l/m-c
Liczba firm w grupie - 39
(rozmowy z 5 podmiotami)
Potencjał: 2 mln zł/rok
Liczba firm w grupie - 34
(rozmowy z 3 podmiotami)
Potencjał: 2 mln zł/rok
Oszczędności w Podkapackim
Klubie Biznesu
Grupy zakupowe
Grupa
Wynik
Inne
Telefonia stacjonarna
30%
Liczba firm w grupie – 30
Środki czystości
8% oszczędność dla
grupy ok.18 000 zł
Liczba firm w grupie -12
(rozmowy z 2 podmiotami)
Potencjał: 200 000/rok
Butle z gazem LPG 11kg
15% oszczędność dla
grupy ok. 0,3 mln zł
Liczba firm w grupie – 19
Potencjał: 2,3 mln zł/rok
Co mamy do zrobienia ?
• Uszczegółowić aspekty organizacyjne i prawne
• Opracować i wdrożyć metodologie opisu dla
niejednorodnych grup asortymentowych
• Uszczegółowić procesy operacyjne
• Wdrożyć rozwiązanie informatyczne
Rozwiązania technologiczne
wspierające grupowe zakupy
Dostawca
WEBtrader
Open Nexus
Sp. z o.o.
eXant Software
Polska Sp. z o.o.
eB2B Sp. z o.o.
EBP Systems Sp.j.
Marketplanet
OptiBuy
Produkt
Charakterystyka/Korzyści
- Zarządzanie budżetami
- Obsługa wniosków zakupowych
WEBtrader
- Zarządzanie kontrahentami
- Negocjacje ofert
- Cloud Computing
- Zarządzanie zapytaniami i umowami ramowymi
Opennexus - Komunikacja klienta z dostawcą
platforma zakupowa - Zarządzanie grupami dostawców
- Kwalifikacja dostawców
- Katalog produktów i usług
- Proces zakupowy realizowany drogą elektroniczną - pełna automatyzacja procesu
iBuilder e- Agregacja zapotrzebowań do poziomu jednego zamówienia
Procumerent
- Możliwość wyboru dostawcy oraz oceny warunków realizacji zamówienia
- Sporządzanie zapytań ofertowych oraz zapytań o cenę
eB2B Aukcja
- Możliwość porównywania produktów i cen różnych dostawców branżowych
eB2B Procurement
- Graficzną prezentacja zamawianych towarów
eB2B Sales Online
- Pełną eliminacja nieautoryzowanych zakupów korporacyjnych
eB2B CRM
- Monitorowanie wydatków w podziale na dowolne centra kosztowe, jednostki organizacyjne itp.
eB2B ALT
- Wspomaganie zarządzania procesem zakupowym, od zapotrzebowania wewnętrznego do zapłaty faktury
(ang. End-To-End)
- Umożliwia kontrolę cen transakcyjnych z poziomu Centrum Zakupów
- Umożliwia aktywne zarządzanie bazą dostawców poprzez wygodny mechanizm składania i aktualizacji
EBP Systems
ofert oraz możliwość przeprowadzenia oceny dostawcy
- Zapewnia dostęp do szeregu statystyk dotyczących procesu zakupowego poprzez środowisko raportowe
SAP Business Objects™
- Zapewnia kontrolę salda rozrachunków Grupy Zakupowej oraz każdego z jej uczestników
- Agregacja popytu - centralna jednostka zakupowa
- Jednolite procesy zakupowe
Platforma
- Standaryzacja asortymentu
MarketPlanet
- Specjalizacja funkcji zakupowych
- Zasady wyboru dostawców
- Platforma obsługiwana za pomocą przeglądarki internetowej
easyRFIX
- Przystosowany zarówno do prostych aukcji, jak i aukcji o wielu parametrach
Ivalua Buyer
- Oparty na modułach - Klient indywidualnie dobiera moduły zgodnie ze swoimi potrzebami
- Możliwość integracji systemu z systemem klasy ERP Klienta
Dziękuję za uwagę!
Dawid Doliński
[email protected]
Telefon: +48 607 533 842

similar documents