Na potrzebę projektu przeprowadziliśmy wśród mieszkańców

Report
Woda
bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii
jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na
ziemi. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek,
żadne zwierzę, żadna roślina. Jest tak samo ważna
dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie.
Aby być zdrowym, każdy z przeszło pięciu miliardów
ludzi musi codziennie przyjąć w posiłkach i napojach
około dwóch i pół litra wody. Brak wody
uniemożliwia uprawę ziemi i hodowlę zwierząt. Bez
wody nie ma żywności, a bez żywności nie ma życia.
W celu zrealizowania projektu, grupa
uczestniczyła w wycieczkach do:
-hydrofornii,
-oczyszczalnie ścieków ,
-Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
Przeprowadzona została też ankieta dotycząca
zużycia wody wśród mieszkańców miejscowości
Przykona.
Hydrofornia służy do uzdatniania wody surowej czerpanej
ze studni głębinowych oraz rozprowadzaniu jej po domach,
ośrodkach itp.
W naszej gminie znajdują się trzy hydrofornie. Podczas
wycieczki do jednej z nich poznaliśmy funkcjonowanie jej.
Dowiedzieliśmy się również, że części sieci przesyłowych
zastosowane są jeszcze rury azbestowe i żeliwne , w
części natomiast zainstalowane zostały rury z PCV co
dodatnio wpłynęło na jakość dostarczanej wody.
Jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych
służących do oczyszczania ścieków przemysłowych
i komunalnych, czyli do usuwania ze ścieków substancji
w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed
odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu.
Oczyszczalnie dzieli się na: lokalne, centralne i grupowe.
Ścieki z gminy Przykona trafiają do oczyszczalni w Turku,
gdzie przechodzą poszczególne etapy oczyszczania.
I komora
II komora
III komora
Państwowa Inspekcja Sanitarna – wyspecjalizowana instytucja
wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez
sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w
różnych dziedzinach życia.
Odwiedzając sanepid w Turku, mogliśmy zapoznać się
z narzędziami służącymi do badania produktów spożywczych,
pobierania wody do analizy.
Mieliśmy okazję obejrzeć prezentację na temat wody, dzięki
której dowiedzieliśmy się, że w naszej hydroforni przekroczona
jest minimalnie ilość boru w wodzie pitnej.
W jaki sposób ogrzewa Pan/Pani
wodę?
30
25
20
15
10
5
0
węgiel
gaz
prąd
energia
słoneczna
Jakie jest w Państwa domu
miesięczne zużycie wody?
20
15
10
5
0
1-9 m³
10-19 m³
20-29 m³
30-39 m³
Średnie miesięczne zużycie wody w rodzinie wynosi około 13 m3
Jaki jest koszt w Państwa rodzinie
wody i ścieków?
20
15
10
5
0
1-49 zł
50-99 zł 100-149 zł 150-199 zł 200-250 zł
Średni koszt wody i ścieków w przeciętnej rodzinie wychodzi około 110 złotych
Czy oszczędzają Państwo wodę?
40
35
30
25
20
15
10
5
0
tak
nie
W jaki sposób państwo starają się
oszczędzać wodę?
12
10
8
6
4
2
0
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Ile osób jest w państwa domu?
14
12
10
8
6
4
2
0
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób
6 osób
7 osób
- Najczęstszym źródłem ogrzewania wody wśród
mieszkańców Przykony jest węgiel.
- Zużycie wody w jednym gospodarstwie na miesiąc to
około 10-19 kubików, czyli około 400l dziennie. Jest to
więcej o 200l niż przeciętny Europejczyk.
-- Opłaty za wodę i wodę na miesiąc kształtują się w
granicach 110 zł.
-- Większość mieszkańców twierdzi, że oszczędza
wodę jednak i tak zużywamy jej bardzo dużo.
-Poznaliśmy też jak mieszkańcy naszej miejscowości
oszczędzają wodę , a mianowicie poprzez używanie
do mycia zębów kubeczka, czy prania tylko przy
pełnej pralce.
Nasza grupa stworzyła również film,
jednak z powodu ochrony danych
osobowych nie możemy umieścić go na
Platformie Edukacyjnej
•Ankieta przeprowadzona przez
uczestników projektu
•Informacje zebrane podczas wycieczek

similar documents