3,8% 1 ROK - SIGG.EDU.PL

Report
STUDIUM PRZYPADKU
Autor: Maciej Kuśnierek
CEL I HORYZONT CZASOWY
WYPRACOWANIE
ZYSKU NA POZIOMIE
WYŻSZYM OD
PRZWIDYWANEGO
PRZEZ RZĄD
WZROSTU INFLACJI
W 2013 ROKU
3,8% 1 ROK
Aby pieniądze nie traciły swojej wartości za możliwy do
zrealizowania cel inwestycji trwającej rok, obrany został zysk
powyżej poziomu 3,8% czyli przewidywanej wartości wzrostu
inflacji w 2013 roku.
000 INWESTYCJI
ZŁ
PODZIAŁ I10
OPIS
5000 ZŁ
2500 ZŁ
PAKIET WYBRANYCH
AKCJI NOTOWANYCHInwestycja podzielona jest na 3 główne
ALUMINIUM
NA GPW
jednostki w celu dywersyfikacji portfela.
PKO
2500 ZŁ
FUNDUSZ
AKCJI
AZJATYCKICH
Ryzyko oceniam na umiarkowanie wysokie
BOGDANKA
ponieważ większa część kapitału została
CEZ
PGE ulokowana w akcjach a mniejsza część w
jest jednym z
decyzję na
o zakupie
surowcu.Podjąłem
Ze względu
nie duży kapitałAzja
najszybciej rozwijających
aluminium ponieważ szukałem
Wybierając spółki do portfela trudne było ulokowanie pieniędzy na się regionów na świecie
alternatywy dla złota które
inwestycyjnego starałem się przykład w dzieła sztuki czy luksusowe chociaż w najbliższym
rozpoczęło trend spadkowy
zwracać uwagę na porządne
alkohole.
okres
inwestycji
i Krótki
prawdopodobnie
nadal będziew głównejczasie gospodarka w Azji
fundamenty firmy, branże,
może spowolnić jednakże
go kontynuować
ponieważ
mierze
wpłynął
na
wybór
walorów
płynnych
zyski w ostatnich latach oraz
nadal będzie przynosiło. W
sytuacja
perspektywy rozwoju na
które
łatwo
spieniężyć.
porównaniu do również
na rynkach zaczyna się
najbliższe lata.
Podział kapitału
przeznaczonego na akcje:
PKO- 15%
BOGDANKA- 15%
CEZ- 50%
PGE- 20%
stabilizować. W wielu państwach
na świecie uruchamiane są
procesy które mają pobudzić
gospodarkę dlatego
zdecydowałem się na metal
przemysłowy- aluminium, który
po ostatnich spadkach może
odrobić swoją pozycję.
szybko rozwijających się
państw jak Brazylia czy
Turcja, kontynent azjatycki
jest według mnie bardziej
stabilny. Fundusz
zawierałby akcje
największych spółek oraz
firmy z sektora IT
Porównanie wartości księgowej
CEZ jest największą czeską spółką energetyczną
która skupia w Czechach producentów i
dystrybutorów energii oraz kopalnie węgla. Moc
elektrowni należących to tej grupy energetycznej
wynosi ok 70% czeskiego potencjału
energetycznego. Spółka inwestuje także w
krajach takich jak Bułgaria, Rumunia, Słowacja
oraz Polska. Jej strategia zakłada dalszą
ekspansje regionu poprzez zakładanie spółek
zależnych.
nazwa
C/Z
C/WK
WIG
9,57
0,88
WIG-ENERG
7,1
2,35
CEZ
6,55
1,37
Porównanie rentowności
nazwa
ROE
ROA
Marża
operacyjna
WIG-ENERG
11,00%
6,39%
13,00%
WIG
6,60%
2,88%
5,28%
CEZ
20,92%
8,20%
24,17%
C/Z iuwagę
C/WK w na
porównaniu
średniej
spółek
z danego
indeksu są trend
niższe co może
Warto zwrócić
wykresdospółki
CEZ.
Można
zauważyć
świadczyć o niedowartościowaniu spółki (nie warto porównywać współczynników
spadkowy jednak
wskaźnik akumulacji pokazuje dywergencje. Wolumen w
do WIGu ponieważ w różnych sektorach, wskaźniki mają różne wartości).
ostatnim czasieWskaźniki
wzrósł rentowności
a wskaźnik
MFI jest blisko
poziomu
aktywów(8,2%)
i zwrotdolnego
z kapitału(20,92%)
sąkanału.
wyższe od
średniejna
spółek
z danego indeksu
pokazuje korzystną
sytuacjeceny
firmy. akcji
Wszystko wskazuje
odwrócenie
trenducospadkowego
i wybicie
w górę.
Porównanie wartości księgowej
Bogdanka(jedna z liderów rynku wydobycia
węgla kamiennego w Polsce, wydobyty węgiel
wykorzystywany jest głównie do produkcji energii
elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu) jest
spółką notowaną na GPW i wchodzącą w skład
WIG-20. Jej walory są bardzo płynne.
Wyniki finansowe spółki są obiecujące,
w 3 kwartale 2012 roku zysk netto wyniósł
104272 tys. zł.
Firma posiada duże perspektywy rozwoju.
W 2013 roku kopalnia zwiększy wydobycie
węgla brunatnego o ponad milion ton względem
roku 2012. Planowane jest także uruchomienie
kolejnej ściany i zakontraktowanie trzeciego
kompleksu strugowego. Firma planuje także
wydobycie w polu Stefanów
nazwa
C/Z
C/WK
WIG
9,57
0,88
WIG-SUROW
7,73
1,07
Bogdanka
10,62
1,91
Porównanie rentowności
nazwa
ROE
ROA
Marża
operacyjna
WIG-SUROW
6,31%
4,60%
13,18%
WIG
6,60%
2,88%
5,28%
Bogdanka
17,96%
12,08%
27,49%
Chociaż wartości wskaźników C/Z i C/WK
Bogdanki są wyższe w porównaniu do indeksu
WIG-SUROWCE, obiecujące wydaje się
porównanie rentowności. ROE wynosi 17,96% a
ROA 12,08% obrazuję dobrą kondycje finansową
spółki.
Porównanie wartości księgowej
PKO BP jest największym bankiem
uniwersalnym w Polsce. Obsługuje
osoby fizyczne oraz firmy. Część
udziałów jest w posiadaniu Skarbu
Państwa. Zysk banku za IV kwartał
2012 wyniósł 874,2 mln zł.
Spółka planuje rozwijanie swojej
działalności poprzez fuzje i przejęcia
między innymi: banku Millenium oraz
Banku Pocztowego
nazwa
C/Z
C/WK
WIG
9,57
0,88
WIG-BANKI
12,69
1,27
PKO
11,33
1,76
Porównanie rentowności
nazwa
ROE
ROA
Marża
operacyjna
WIG-BANKI
8,95%
1,68%
11,97%
WIG
6,60%
2,88%
5,28%
PKO
15,17%
1,94%
27,48%
Warto zwrócić uwagę na marże operacyjną która jest
większa w porównaniu do indeksu WIG-BANKI o ponad 15
punktów procentowych. Oznacza to, że 27,48% zostaje do
dyspozycji spółki po odliczeniu kosztów operacyjnych.
Dobrą kondycje finansową potwierdza także wskaźnik
rentowności aktywów oraz zwrot kapitałów własnych
Porównanie wartości księgowej
PGE jest największym polskim
producentem i dostawcą energii
poprzez własne sieci. Spółka planuje
rozwijać swoją działalność inwestując
w odnawialne źródła energii,
modernizację sieci oraz rozszerzyć
wpływy poza granice Polski.
nazwa
C/Z
C/WK
WIG
9,49
0,89
WIG-ENERG
7,1
2,35
PGE
5,75
0,77
Porównanie rentowności
nazwa
ROE
ROA
Marża
operacyjna
WIG-ENER
11,00%
6,29%
13,00%
WIG
6,29%
2,87%
5,24%
PGE
13,36%
9,55%
15,89%
Wskaźniki C/Z i C/WK w porównaniu do indeksu WIG-ENERGIA są na niskim
poziomie co świadczy o niedowartościowaniu spółki. Zwrot z kapitału
własnego wynosi 13,36% czyli efektywność kapitału własnego jest wyższa niż
średnia spółek wchodzących w skład indeksu WIG-ENERGIA. Współczynnik
ROA ulokowany na poziomie 9,55% i w porównaniu do innych spółek z
danego indeksu pokazuje że kondycja finansowa firmy jest dobra.
Podsumowując, warto zainwestować w walory spółki PGE ponieważ
współczynniki analizy fundamentalnej oraz perspektywy rozwoju są
korzystne.
OCZEKIWANE WYNIKI FINANSOWE
Pakiet
akcji
Zysk oszacowany na
podstawie przewidywań
analityków
27%
Aluminium
Fundusz
akcji
azjatykich
Zysk oszacowany na
podstawie analizy
wykresów i
przewidywanych
zysków
10%
13%
Zysk oszacowany na
podstawie wyników
z poprzednich lat
Całkowity procentowy zysk po odliczeniu podatku od dochodów kapitałowych: 15,59%
Wartość kapitału po inwestycji: 11559zł

similar documents