100 tys. zł - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa

Report
Seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”
Dąbrowa Górnicza, 5 czerwca 2014 r.
Projekt „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”
Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kiedy pożyczka może być
wsparciem dla
podmiotu ekonomii społecznej?
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Teresa Zagrodzka
Dąbrowa Górnicza, 5 czerwca 2014
Historia TISE


1991 – powstaliśmy
Od 2002 – jesteśmy członkiem i do dziś jedynym polskim przedstawicielem w
Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA) wspierającej
rozwój finansowania solidarnego i przedsiębiorców działających w dziedzinie
ekonomii społecznej;

Od 2006 administrujemy belgijskim funduszem wspierającym ekonomię społeczną
w Europie Środkowo-Wschodniej – CoopEst;

Od 2008 działamy przede wszystkim jako fundusz pożyczkowy. Udzielamy
pożyczek MŚP i podmiotom ekonomii społecznej oraz innycm organizacjom
pozarzadowym;

W 2010 TISE został jednym z fundatorów Małopolskiego Funduszu Ekonomii
Społecznej;

Od 2012 roku prowadzimy fundusze pożyczkowe dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE (Wielkopolska, Pomorze,
Mazowsze) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;
Od 2013 Realizujemy program pilotażowy – „Wsparcie inżynierii finansowej na
rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.

Misja TISE
Świadczymy
usługi
finansowe,
doradcze
i inwestycyjne wspierające instytucje z sektora
ekonomii społecznej, inicjatywy lokalne oraz mały
biznes,
współmiernie
ze
strategią
naszego
akcjonariusza - francuskiego Banku Crédit Coopératif,
który od ponad 120 lat działa na polu ekonomii
społecznej.
Obszary działalności
 Działalność pożyczkowa dla podmiotów ekonomii społecznej i
innych organizacji pozarządowych;
 Realizacja programu pilotażowego –
„Wsparcie inżynierii
finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”;
 Działalność pożyczkowa dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw;
 Zarządzanie funduszami pożyczkowymi dla mikro, małych
i
średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE
(Wielkopolska, Pomorze, Mazowsze) oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;
 Administrowanie belgijskim funduszem wspierającym ekonomię
społeczną w Europie Środkowo-Wschodniej – CoopEst;
Parę słów o naszym akcjonariuszu
Banku Crédit Coopératif





Bank spółdzielczy z siedzibą w Nanterre we Francji;
Założony w 1893 roku;
Jego właścicielami w 100% są kredytobiorcy (30 tys.);
100 placówek na terenie Francjil
Suma bilansowa 14,92 mld EUR, kredyty 11,6 mld EUR,
depozyty 10 mld EUR.
POŻYCZKI DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH I
EKONOMII SPOŁECZNEJ
Pożyczka standardowa dla
organizacji pozarządowych
 kwota: bez ograniczeń;
 opłaty: oprocentowanie: 9,5% w skali roku + 1
opłaty administracyjnej;
 okres finansowania: średnio do 3lat
 karencja w spłacie kapitału: możliwa
indywidualnie ustalana;
Pożyczka standardowa dla
organizacji pozarządowych
Przeznaczenie:
• pożyczka pomostowa – „pod projekt”;
• uruchomienie działalności gospodarczej;
• rozwój działalności statutowej.
WAŻNE: musi być wskazane źródło spłaty
pożyczki.
Parametry pożyczki z ES Funduszu
 kwota: do 100 tys. zł
 Oprocentowanie: 1,38% (lub 0,69%)w skali
roku).
 Okres finansowania: do 5 lat
 karencja w spłacie kapitału: 6 miesięcy
(wliczona w okres kredytowania).
 Udział pożyczki: do 100% wartości
przedsięwzięcia.
Jakie warunki trzeba spełnić by
ES Fundusz udzielił pożyczki?
 Prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12
miesięcy.
 Zatrudnianie poniżej 50 osób w działalności gospodarczej, a
roczny obrót/całkowity bilans roczny nie przekraczający 10
mln euro.
 Brak zaległości w płatnościach zobowiązań podatkowych i z
tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne.
 Przedstawienie zabezpieczenia co najmniej w formie weksla
in blanco z deklaracją wekslową.
Środki dostępne w dniu startu ES
Funduszu
25 mln zł na pożyczki w całej Polsce:
Makroregion 1 :
ponad 6 mln zł
kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie:
 Makroregion 2:
ponad 2,8 mln zł
lubelskie, podkarpackie, podlaskie
Makroregion 3:
ponad 6 mln zł
dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie
 Makroregion 4:
ponad 4,5 mln zł
pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie
 Makroregion 5:
ponad 5,8 mln zł
małopolskie, śląskie, świętokrzyskie
Realizacja – stan na dzień 31 maja 2014
liczba pożyczek – 133
Liczba przedsiębiorstw – 112
Wartość udzielonych pożyczek – 11,6
mln zł
Zarezerwowane godziny doradztwa – 2300
NGO
spółdzielnie socjalne
spółdzielnie pracy
spółki
spółdzielnie inwalidów
49
47
12
3
1
Realizacja – makroregion 5
woj. śląskie
Liczba udzielonych pożyczek:
w całym makroregionie: 38
w woj. śląskim: 17 (w tym 10 podmiotów: 2
spółdzielnie socjalne, 1 spółdzielnia pracy,
9 organizacji pozarządowych);
Wykorzystane środki: ponad 60% pozostało: ca. 2,5 mln zł
Pożyczkobiorcy ES Funduszu – kilka przykładów
Pożyczkobiorcy ES Funduszu
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie zajmuje się odnową
liturgii, promocją sztuki sakralnej, a także kształci osoby zajmujące się sztuką
sakralną. Pożyczka (100 tys. zł) pozwoliła na wznowienie, długo wyczekiwanej
przez miłośników muzyki sakralnej bestsellerowego śpiewnika, którego
sprzedaż wzmocni inne działania.
Pożyczkobiorcy ES Funduszu
Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek” prowadzi przedszkole,
żłobek i żłobek integracyjny w Warszawie (Białołęka i Bemowo). Pożyczka (100
tys. zł ) została przeznaczona na remont, modernizacje i doposażenie
placówek oraz na kampanię promocyjną.
Pożyczkobiorcy ES Funduszu
Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego prowadzi Ośrodek Edukacji
Regionalnej i pierwszą na Lubelszczyźnie wioskę tematyczną – Kraina
Rumianku. Pożyczka (100 tys.) została przeznaczona na doposażenie kuchni w
budynku i budowę edukacyjnego placu zabaw oraz remont i
termomodernizację budynku, co pozwala na prowadzenie działalności
ośrodka również zimą!
Pożyczkobiorcy ES Funduszu
Spółdzielnia socjalna Larigo Group działa na rynku co-pakingu czyli
pakowania, przepakowywania i etykietowania. Zajmuje się też usługami
związanymi niszczeniem dokumentów. Pożyczka będzie w dużej części
przeznaczona na zakup belownicy służącej do kompresowania ścinków. Jej
nabycie pozwoli zwiększyć wydajność pracy, a zmniejszenie gabarytów
ścinków ma bezpośrednie przełożenie na obniżenie kosztów składowania i
transportu.
Pożyczki dla PES
Powody, dla których PS nie starały się o pożyczkę lub kredyt
(na podstawie badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i
osób młodych”.Instytut Badań Strukturalnych i Coffey International. Luty 2014)
Pożyczki dla PES
Struktura finansowania najważniejszego wydatku
rozwojowego PS w 2013 roku
(na podstawie badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii
społecznej i osób młodych”.Instytut Badań Strukturalnych i Coffey International. Luty 2014)
Pożyczka
RYZYKO?
ZAGROŻENIE?
SZANSA?
Kiedy warto myśleć o pożyczce?
Gdy mamy rzeczywistą potrzebę;
Gdy z naszej wiedzy DZIŚ wynika, że
będziemy w stanie ją spłacić wraz z
odsetkami – na podstawie prognozy
przychodów.
Kiedy pożyczka może być
wsparciem dla PES?
Jeśli przynosi wymierne korzyści:
umożliwia / przyspiesza obniżenie
kosztów;
umożliwia / przyspiesza rozwój - wzrost
przychodów;
umożliwia zatrudnienie dodatkowych osób.
Dziękuję za uwagę!
Czekamy na pomysły
rozwoju działalności gospodarczej,
które chętnie będziemy wspierać
tanią pożyczką
Teresa Zagrodzka
[email protected]
[email protected] , www.tise.pl, www.esfundusz.pl

similar documents