Plany semestr letni 11/12

Report
PODSUMOWANIE
semestru zimowego 11/12
SEMESTR ZIMOWY 11/12
Cykliczne spotkania:
27 października – Spotkanie inauguracyjne, sprawy
organizacyjne, podstawowe zagadnienia inwestycyjne,
 4 listopada – Analiza Techniczna, rynek równoległy
Newconnect, korelacje Newconnect z GPW,
 18 listopada – Analiza sprawozdań finansowych spółek
akcyjnych,
 25 listopada – Analiza Strefy Euro, Instrumenty
Pochodne,
 2 grudnia – Analiza Finansowa, Finanse Behawioralne,
 9 grudnia – Praktyczne aspekty inwestowania (sala
informatyczna),
 15 grudnia – analiza rynków.
 12 stycznia – analiza spółek EEN, bancassurance.

SEMESTR ZIMOWY 11/12
SEMESTR ZIMOWY 11/12
Ogólnopolski Test Wiedzy o Inwestowaniu 2011 w
Warszawie:
 Zajęcie przez Wojciecha Kaczmarczyka IIIgo miejsca w klasyfikacji indywidualnej;
 Zajęcie przez drużynę Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach III-go
miejsca w klasyfikacji drużynowej (skład
drużyny: Wojciech Kaczmarczyk - SKN
"PRODAJ", Andrzej Oksiak - KN Inżynierii
Finansowej, Rafał Rydzewski - SKN "PRODAJ",
Marcin Tuszkiewicz - KN "FOREX").
SEMESTR ZIMOWY 11/12
SEMESTR ZIMOWY 11/12
SEMESTR ZIMOWY 11/12
Udział w targach kół naukowych:
SEMESTR ZIMOWY 11/12
Ogólnopolski
Studencki
Kongres
Nauk
Ekonomicznych i Społecznych STER: StrategiaTaktyka-Ekonomia-Rozwój 2012:
 Zajęcie
przez Rinata Szepe I-go miejsca w
obradach (artykuł napisany razem z Katarzyną
Zyśk);
 Wyróżnienie
Karola
Cielińskiego
w
obradach.
 Wykład prof. UE dr hab. Miloša Kráľa
- kryzys a strefa Euro.
SEMESTR ZIMOWY 11/12
SEMESTR ZIMOWY 11/12
SEMESTR ZIMOWY 11/12
SEMESTR ZIMOWY 11/12
Publikacje:
 Cieliński Karol, Bancassurance - szanse i zagrożenia w: I-szy
Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych "StrategiaTaktyka-Ekonomia-Rozwój", Wrocław-Karpacz 13-15.01.2012, ISBN
83-920715-6-5;
 Czarnota
Dorota, Funkcjonowanie modelu Gordona na
przykładzie wybranych spółek z indeksu WIG20 w: I-szy Studencki
Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych "Strategia-TaktykaEkonomia-Rozwój", Wrocław-Karpacz 13-15.01.2012, ISBN 83920715-6-5;
 Kaczmarczyk Wojciech, Spółki sektora ekologicznych energii szansa czy zagrożenie dla inwestora? w: I-szy Studencki Kongres
Nauk Ekonomicznych i Społecznych "Strategia-Taktyka-EkonomiaRozwój", Wrocław-Karpacz 13-15.01.2012, ISBN 83-920715-6-5;
 Szepe Rinat, Zyśk Katarzyna, Szkolenia giełdowe - czy mają
wpływ na psychologię polskich inwestorów? w: I-szy Studencki
Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych "Strategia-TaktykaEkonomia-Rozwój", Wrocław-Karpacz 13-15.01.2012, ISBN 83920715-6-5.
PLANY
semestr letni 11/12
SEMESTR LETNI 11/12
SEMESTR LETNI 11/12 – FORUM IDEI
Zaproszenie dla studentów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach do udziału w
"Forum Młodych Idei„
 Wojciech
Kaczmarczyk
 Rafał Rydzewski
 + X członków
SEMESTR LETNI 11/12 – FORUM IDEI
SEMESTR LETNI 11/12 – KONFERENCJA 1
Koło Naukowe Ekonomistów SGGW działające na
Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma
zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską
Konferencję
Naukową
"Współczesne
problemy nauk ekonomicznych".
Konferencja odbędzie
kwietnia 2012 roku.
się
w
dniach
19-20
SEMESTR LETNI 11/12 – KONFERENCJA 1
Warunki uczestnictwa
Aby wziąć udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Współczesne problemy nauk ekonomicznych” należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 02.03.2012 r. na adres:
[email protected]
Opłaty
Opłata konferencyjna pełna z noclegiem wynosi 260 zł od osoby.
Opłata obejmuje:
 zakwaterowanie – 1 nocleg z 19 na 20 kwietnia 2012r.,
 wyżywienie (2 obiady, 1 śniadanie, poczęstunek podczas przerw
kawowych),
 kolacje i imprezę integracyjna,
 warsztaty,
 materiały konferencyjne,
 publikacje w monografii.
Dla uczestników, którzy nie chcą korzystać z noclegów i śniadania,
opłata konferencyjna wynosi 180zł i zawiera wszystkie pozostałe
elementy.
SEMESTR LETNI 11/12 – KONFERENCJA 2
Studenckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych wraz ze
Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki
oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we
Wrocławiu
zapraszają studentów, doktorantów i pracowników
naukowych na
III MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ
NAUKOWĄ
"Zarządzanie i marketing w świetle wyzwań
współczesnej gospodarki", która odbędzie się na
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniach
25-26.05.2012r.
SEMESTR LETNI 11/12 – KONFERENCJA 2
GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE:
1. Problemy zarządzania w obszarach: jakość, personel,
marketing.
2. Trendy w zarządzaniu jakością i personelem.
3. Wykorzystanie marketingu we współczesnych
organizacjach komercyjnych i publicznych.
4. Zachowanie konsumentów na rynku.
5. Marketing terytorialny w Polsce i na świecie.
6. Produkty regionalne i tradycyjne a kwestie
marketingowe.
7. Miejsce marki w zarządzaniu organizacjami.
Oczekujemy od Państwa prac zawierających wyniki
badań własnych.
SEMESTR LETNI 11/12 – KONFERENCJA 2
WAŻNE TERMINY:
DO 25 MARCA 2012 – PRZESYŁANIE FORMULARZY
ZGŁOSZENIOWYCH
DO 10 KWIETNIA 2012 – PRZESYŁANIE PEŁNYCH
TEKSTÓW REFERATÓW I OPŁAT
KONFERENCYJNYCH
DO 15 MAJA 2012 – WYSŁANIE KOMUNIKATU II ZE
SZCZEGÓŁOWYM PLANEM DLA UCZESTNIKÓW
Opłaty: 390 całość, 150 sama publikacja,
dr-anci drożej.
SEMESTR LETNI 11/12 – KONFERENCJA 2
Opłata konferencyjna zawiera:
 1 egzemplarz wydrukowanych materiałów konferencyjnych
(każdy następny egzemplarz dodatkowo płatny 50 zł, a wersja
elektroniczna utrwalona w formacie pdf dodatkowe 10 zł);
 2 noclegi (dodatkowe noclegi płatne 50 zł/dobę);
 obiad i kolację 25.05.2012 r. oraz śniadanie i obiad
26.05.2012;
 możliwość uczestnictwa w debatach plenarnych;
 możliwość uczestnictwa w wieczornej imprezie integracyjnej
we wrocławskim klubie zlokalizowanym w ścisłych centrum
miasta;
 możliwość uczestnictwa w wyjeździe studyjnym „Wino śląskie
jako przykład dolnośląskiego produktu regionalnego” (łącznie
z degustacją)
SEMESTR LETNI 11/12 – KONFERENCJA 3
Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
działające przy Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ma zaszczyt zaprosić
Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową
Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarkach transformacji,
która odbędzie się w dniach 18 – 20 kwietnia 2012 r. na Kampusie
Uniwersytetu Ekonomicznego.
Celem konferencji jest wprowadzenie do tematyki wpływu
transformacji politycznej na proces tworzenia giełdy papierów
wartościowych oraz jej funkcjonowania.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W załączniku
przesyłam wszelkie niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy.
SEMESTR LETNI 11/12 – KONFERENCJA 3
Zagadnienia wstępne dotyczące giełdy:
 Podstawy prawne oraz historia utworzenia i rozwój GPW
 Formy prawne oraz sposób zarządzania spółką
 Instrumenty notowane na GPW
Oferta pierwotna:
 Przebieg procesu wejścia spółki na giełdę
 Organizacja rynku giełdowego:
 Fora przeprowadzania notowań – częstotliwość, spot, forward
 Zasady działania notowań
 Zasady ustalania kursów kupna / sprzedaży
 Występowanie transakcji pakietowych
 Rodzaje indeksów
 Instytucje pozagiełdowego regulowanego obrotu papierów
wartościowych
SEMESTR LETNI 11/12 – KONFERENCJA 3
Inne niż GPW formy zorganizowanych rynków
kapitałowych
Członkowie giełdy
 Kto może brać udział jako inwestor GPW
 Domy maklerskie(ten punkt się właściwie powtarza z
następnym)
 Udział domów maklerskich oraz brokerów w
funkcjonowaniu GPW
Udział spółek zagranicznych w GPW – kapitał z innych
krajów
SEMESTR LETNI 11/12 – KONFERENCJA 4
SEMESTR LETNI 11/12 – KONFERENCJA 4
Topics:
 Banking and Financial Markets
 International Currency Markets (FOREX)
 Sustainable Development
 Health Care and Economy
 Industrial Heritage Protection
 Quantitative Methods in Economics
 Interdisciplinary field
Congress Languages: Polish, English, German,
Language of Papers: Polish, English, German
SEMESTR LETNI 11/12 – KONFERENCJA 4
SEMESTR LETNI 11/12 – SPOTKANIE Z…

Giełda Papierów Wartościowych
 Firma Global BD Trading
SEMESTR LETNI 11/12 – SPOTKANIE Z…
Firma Global BD Trading proponuje
nawiązanie współpracy z
Studenckim Kołem Naukowym Inwestycji w Aktywa Rynku
Kapitałowego.
Zważywszy na dynamiczny rozwój, firma poszukuje ambitnych
studentów i absolwentów chcących realizować się poprzez pracę na
rynkach finansowych.
Oferujemy możliwość odbycia stażów i praktyk oraz zatrudnia na
postawie umów o pracę. Dodatkowo jesteśmy gotowi uczestniczyć w
różnych wydarzeniach organizowanych przez Państwa organizację.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą prosimy o kontakt
oraz podanie szczegółów współpracy.
pozdrawiam
Michał Dzierżęga
SEMESTR LETNI 11/12 – PORTFELE…
Działalność
bieżąca
prowadzenie
portfela
długoterminowego (opartego głównie na spółkach z
WIG20) jako alternatywy dla depozytu lub funduszu
stabilnego wzrostu.
Jedna spółka z WIG-20,
 Ew. coś spoza WIG-20,
 Dlaczego to (metoda analizy dowolna – byleby trzymało
się to kupy).


similar documents