Prezentacja

Report
Stypendyści Miasta Gorzowa 2012
Dagmara Barna
• Absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Ciesielskiego oraz
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie
Wlkp.,
• Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. na
kierunku pedagogika,
• Międzywydziałowego Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie, studentka Uniwersytetu Muzycznego w
Warszawie,
• Flecistka w zespole Muzyki Dawnej „Preambulum”,
• W 2009 r. była stypendystką Miasta Gorzowa Wlkp.,
• Współpracuje także z zespołami: Musica Maxima (Poznań), Tempus, Ars
Nova, II Tempo.
dziedzina: MUZYKA
kwota stypendium: 2 500 zł brutto
cel: ROZWIJANIE I SZKOLENIE UMIEJĘTNOŚCI
WOKALNYCH
Realizacja celu:
1) uczestnictwo w XVII Międzynarodowym Kursie Interpretacji
Muzycznej w Nowym Sączu,
2) konsultacje korepetytorskie zakończone recitalem pieśni w
Filharmonii Gorzowskiej,
3) uczestnictwo w zajęciach w ramach Międzywydziałowego
Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka
Chopina w Warszawie,
4) uczestnictwo w Europen Liedforum 2012 w Berlinie
(europejskie forum dot. pieśni).
Dagmara Barna
Monika Grubizna
• Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, obecnie doktorantka na powyższym Wydziale,
• Uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych wystaw
indywidualnych i zbiorowych,
• Stażystka Narodowego Centrum Kultury w Fundacji Atelier w
Warszawie,
• 3. Nagroda na XVI Międzynarodowym Triennale Grafiki we Frechen,
Niemcy,
• Grand Prix na 7. Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu,
• Medal im. Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom artystyczny
UMK w Toruniu na kierunku grafika, malarstwo i rzeźba.
dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE
kwota stypendium: 3 600 brutto
Cel: REALIZACJA AUTORSKIEJ KSIĄŻKI
DLA DZIECI
Realizacja celu:
1) zaprojektowanie, opracowanie,
wydanie książki dla dzieci pod
tytułem „1,2,3 szukam! Moje Miejsca
w Gorzowie”,
2) nakład 50 szt.,
3) część nakładu została przekazana
przez stypendystkę do Miejskiego
Ośrodka Sztuki, gdzie książki
wykorzystane
zostaną
podczas
warsztatów dla dzieci i młodzieży
oraz do Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gorzowie.
Marek Konarski
• Student Konserwatorium Muzycznego w Danii na wydziale
Jazz/Rock,
• Ukończył Poznańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II St.,
na wydziale jazzowym z oceną celującą,
• Muzyk koncertujący z zespołem w Polsce i zagranicą, laureat
wielu konkursów i przeglądów,
• Gra w big bandach: Jana Nowaczyńskiego w Gorzowie, Big
Stand Band (Poznań), The Quintet Quartet, Tone Raw,
współpracuje z wieloma innymi kapelami.
dziedzina: MUZYKA
kwota stypendium: 4 500 zł brutto
Cel: ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH, IMPROWIZACJI
JAZZOWYCH, ZORGANIZOWANIE TRASY KONCERTOWEJ
Realizacja celu:
1) uczestnictwo w warsztatach jazzowych w Chodzieży,
2) lekcje prywatne u znanych saksofonistów polskich i duńskich,
3) koncerty w Danii z muzykiem Dahl Knudsen’em,
4) trasa koncertowa w Polsce (Gorzów Wlkp – Jazz Club Pod
Filarami, Poznań – Blue Note, Łomża – Miejski Dom Kultury,
Kraków – Piec Art).
Mikołaj Leszczyk
• Absolwent politologii Collegium Polonicum w Słubicach,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas
studiów w Słubicach wystawiał swoje prace w Collegium
Polonicum,
• Swoje prace wystawiał także podczas Nocnego Szlaku
Kulturalnego 2011,
• współpracuje z WiMBP w Gorzowie, od 2008 r. także z
organizacją pozarządową Fabryka Aktywności Młodych przy
tworzeniu materiałów promujących działalność fundacji,
• Stypendysta Miasta Gorzowa z roku 2011.
Dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE
Kwota stypendium: 2 500 zł brutto
Cel: ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI
ARTYSTYCZNYCH
Realizacja celu:
Uczestnictwo w kursie rysunku
i malarstwa w Poznaniu.
Łukasz Trzosek
• Student studiów magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu, kierunek grafika ze specjalizacją fotografiamultimedia,
• Artysta fotografik,
• Fotoreporter,
• Organizator wystaw,
• W 2011 r. zdobył również stypendium artystyczne Miasta
Gorzowa Wlkp.
dziedzina: FOTOGRAFIA
kwota stypendium: 3 100 zł brutto
Cel: WYSTAWA FOTOGRAFII
Realizacja celu:
1) wykonywanie fotografii na
terenie miasta,
2) obróbka fotografii, wydruk,
3) organizacja wystawy 17 grudnia
2012 r. w Galerii na Piaskach
(17.12.2012-31.01.2013),
1) W 2013 r. wystawienie
dotychczasowych prac (w tym
tych wykonanych w ramach
stypendium) w galerii Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Łukasz Trzosek
Natalia Mioduszewska
• Aktorka Teatru Kreatury,
• Laureatka nagrody za kreacja aktorską na XVII Słodkobłękitach
– zgierskich spotkaniach małych teatrów,
• Nagroda „Złota Misa Borowiny” na 33. Biesiadzie Teatralnej
Horyniec Zdrój 2012,
• Laureatka przeglądu powiatowego „Turnieju jednego aktora”
w 2012 r.
dziedzina: TEATR
kwota stypendium: 1 800 zł brutto
Cel: KSZTAŁCENIE I PODWYŻSZANIE UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE
AKTORSTWA
Realizacja celu:
1) podjęcie nauki w Regionalnym Ośrodku Edukacji w
Warszawie – roczne studium aktorskie,
2) udział w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w
Słupsku 8-10.6.2012 r. „Turniej jednego aktora”.
KTO BĘDZIE MÓGŁ SKŁADAĆ. WNIOSKI W 2013 r.?
Osoby zajmujące się twórczością artystyczną, które ukończyły 18
lat, a w momencie składania wniosku nie przekroczyły 30 roku
życia.
KIEDY BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?
Na przełomie marca i kwietnia 2013.
Informacje: www.bip.gorzow.pl, zakładka: ogłoszenia oraz na
stronie www.gorzow.pl
dziękuję za uwagę
Opracowanie: WKU
W opracowaniu wykorzystano zdjęcia z prywatnych archiwów
stypendystów oraz z zasobów www.giik.pl .

similar documents