Kwota ogółem projektu

Report
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
1. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Starej Wojskiej
Kwota ogółem projektu :
2.703.093,81 zł
Kwota dofinansowania:
1.918.664,98 zł
Realizacja 2009-2011
1. Budowa boiska sportowego w Konopnicy
 Kwota ogółem projektu : 1.005.568 zł
 Kwota dofinansowania : 499.987 zł
 Realizacja 2010
2 .Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę placu zabaw dla
dzieci w miejscowości Rossocha
Kwota ogółem projektu:
43.174,00 zł
Kwota dofinansowania:
24.507,60 zł
Realizacja 2011

Kwota ogółem projektu:
Kwota dofinansowania z PROW:
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW:
Realizacja 2012-2013
1.634.556,25 zł
996.680,00 zł
243.048,00 zł
Rozpoczęto realizację 5 placów zabaw przy szkołach gminnych w ramach
projektu ,,Mały Uczeń” oraz zakup wyposażenia i pomocy
edukacyjnych – realizacja do dnia 31.12.2014 r.
Kwota ogółem projektu:
Kwota dofinansowania:
Realizacja do końca 2014 r
698.130,00 zł
698.130,00 zł
Inwestycje finansowane z budżetu gminy:
Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie
Kwota ogółem:
1 014 575,00 zł
Realizacja 2011 rok
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach o nowe sale
lekcyjne , zaplecze sanitarne i utwardzenie placu szkolnego.
Kwota ogółem:
611.973 zł
Realizacja 2013 rok
Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy
Kwota ogółem:
1800.000 zł
Realizacja 2014 - 2015 rok
W 2015 roku będziemy ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj. Łódzkiego do wysokości 85% kosztów inwestycji.
Rok 2010

Droga we wsi Świnice o długości
0,22km

Droga przez wieś Zielone o
długości 2,05 km-564.205 zł na
którą otrzymano
dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi w
wysokości
117 tys. złotych.

Droga we wsi Nowe Chrusty
o długości 0,55 km 182.382 zł

Droga Zarzecze - Garłów o długości 0,70 km 252.029 zł
Inwestycje w zakresie robót drogowych
Remont drogi we wsi Konopnica (0,85 km)
Kwota ogółem: 165.649,44 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - 38.000,00 zł
Realizacja 2011 rok
Przebudowa drogi we wsi Rossocha (0,89 km)
Kwota ogółem: 241.202,90 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - 67.000,00 zł
Realizacja 2012 rok
Droga Konopnica
Droga Rossocha
Budowa drogi we wsi Podlas (172 mb)
Kwota ogółem: 90.632,55 zł
Realizacja 2013 rok

Rossocha (0,440 km)

Realizacja 2014 rok
-116.079,41 zł

Ścieki (0,405 km) 93.228,28 zł
Realizacja 2014 rok

Chrusty (0,884 km)
145.767,52 zł
Chrusty (0,270 km) 34.103,36 zł
 Dofinansowanie drogi Chrusty - 0,884 km z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - 26.510,00 zł

Realizacja 2014 rok

Kaliszki (0,520 km)

Realizacja 2014 rok
68.086,26 zł


Wałowice - Niwna (0,785 km)
Realizacja 2014 rok
-134.383,31 zł



Boguszyce - Soszyce (0,275 km)
Boguszyce (Glizna) (0,540 km)
Realizacja 2014 rok
-
35.255,38 zł
67.664,10 zł


Boguszyce - Garłów (0,755 km)
Realizacja 2014 rok
- 134.063,19 zł
Inwestycje dotyczące doposażenia OSP
w 2011 roku dokonano zakupu:
- 1 motopompy pożarniczej TOHATSU dla jednostki OSP Niwna - kwota 29.268,00 zł
- 1 agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Wilkowice - kwota 2.484,00 zł
- 1 motopompy szlamowej dla jednostki OSP Konopnica - kwota 5.671,00 zł
w 2012 roku dokonano zakupu:
- 2 aparatów powietrznych dla jednostki OSP Kurzeszyn - kwota 9.400,00 zł
- 2 aparatów powietrznych dla jednostki OSP Wilkowice - kwota 9.400,00 zł
w 2013 roku dokonano zakupu:
- 1 motopompy pływającej dla jednostki OSP Konopnica - kwota 5.076,00 zł
- 2 aparatów powietrznych dla jednostki OSP Kurzeszyn - kwota 9.400,00zł
- 2 aparatów powietrznych dla jednostki OSP Wilkowice - kwota 9.400,00zł
w 2014 roku dokonano zakupu:
- 1 motopompy pływającej Niagara 1 dla jednostki OSP Kaleń - kwota 4.838,00 zł
- 1 motopompy pływającej Niagara 1 dla jednostki OSP Stara Wojska - kwota 4.838,00 zł
- 1 motopompy pożarniczej TOHATSU dla jednostki OSP Kurzeszyn - kwota 28.080,00 zł
-Holmatro dla jednostki OSP Kurzeszyn - kwota 55.000,00 zł
Wartość zakupionego sprzętu -
172.855 zł , dofinansowanie
Motopompa TOHATSU
Motopompa pływająca Niagara 1
Holmatro
Aparat powietrzny Auer
Dokonano również remontów generalnych w strażnicach OSP na terenie gminy (w tym
malowanie, ocieplanie budynków, wymiany posadzek, schodów wejściowych oraz
wymiany dachów) w jednostkach Kurzeszyn, Stara Wojska, Przewodowice oraz Niwna.
Docieplenie budynku OSP Konopnica
Kwota ogółem: 60.000 zł
Inwestujemy w ludzi:
1.Stała współpraca ze stowarzyszeniami:
Stowarzyszenie INFANS z Boguszyc
Stowarzyszenie ,,Bądźmy Razem” z Kurzeszyna
Stowarzyszenie Rozwoju Pukinina i Okolicy
Stowarzyszenie ISKIERKA ze Starej Wojskiej
w zakresie funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych w
Boguszycach, Kurzeszynie, Pukininie i niepublicznego zespołu
wychowania przedszkolnego w Starej Wojskiej.
2. Realizacja Projektu ,,Nasze Przedszkolaki” współfinansowanego z
POKL to szansa na utworzenie Gminnego Przedszkola w Konopnicy – od
września 2015 roku. Obecnie funkcjonują 2 całodzienne grupy przedszkolne
dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.
Kwota ogółem projektu:
Kwota dofinansowania:
Realizacja 2013-2015
3. Mała szkoła – duże możliwości
Kwota ogółem projektu:
Kwota dofinansowania:
Realizacja 2012-2013
623.620,00 zł
530.077,00 zł
149.516,00 zł
149.516,00 zł
4. Od września 2014 roku klasy I ze wszystkich szkół podstawowych uczestniczą w
projekcie ,,Mały Mistrz” – w zakresie dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych.
5. Uczniowie klas III ze wszystkich szkół gminnych uczestniczą w roku szkolnym
2014/2015 w zajęciach nauki pływania w ramach projektu ,,Umiem pływać”.
6. W okresie wakacyjnym organizujemy spotkania z animatorem na placach zabaw w
różnych miejscowościach – w roku 2014 spotkania przebiegały pod hasłem ,,Zabawy
naszych babć i dziadków”.
7. Wspieramy organizacyjnie działania placówek oświatowych np. Organizację półkolonii
letnich w Szkole Podstawowej w Pukininie.
8.Wspieramy i promujemy Grupy wieńcowe.
9. Wspieramy finansowo i organizacyjnie działalność zespołów ludowych:
Ludowy Zespół Obrzędowy
WILKOWIANIE
Zespół Ludowy WSPOMNIENIE
Zespół Śpiewaczy z Boguszyc
Zespół LINKOWIACY
Zespół ,,Pod Różą”
Szkolny Zespół Ludowy ,,Podchlebnicki”
10. Wspieramy organizacyjnie i merytorycznie tworzenie wiosek tematycznych np.
Wioski Różanej – Wilkowice i Wioski Dębowej – Julianów.
11. Corocznie organizujemy cykl zajęć dla rodziców z dziećmi od 6 miesiąca życia do
3 lat w ramach Grup Zabawowych.
12. Gmina Rawa Mazowiecka uczestniczyła w międzynarodowym projekcie Together
Old &Yong (TOY) promującego w 7 krajach Europy uczenie się międzypokoleniowe
małych dzieci i osób starszych.
13. Coroczny konkurs ,,Moja wieś wizytówką gminy” pozytywnie zmienia wizerunek
naszych wsi – w 2014 roku ocenie podlegały tablice ogłoszeniowe w sołectwach.
Wszystkie wymienione przedsięwzięcia nie byłyby możliwe bez
współpracy i zaangażowania radnych, sołtysów, pracowników urzędu i
gminnych jednostek organizacyjnych, członków organizacji
pozarządowych oraz aktywnych mieszkańców naszej gminy.
Wszystkim Państwu składam serdeczne podziękowania.
Krzysztof Starczewski
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

similar documents