Dobre praktyki

Report
Agnieszka Bagińska
05 listopada 2013

3.600 organizacji pozarządowych

1 spółka non for profit

2012 rok: ok. 27 spółdzielni socjalnych

W ramach projektu „Przepis na życiową
szansę”, w ramach Poddziałania 7.2.2 POKL,
real. przez Działdowską Agencję Rozwoju w
Działdowie, zakłada się utworzenie 15 nowych
spółdzielni socjalnych.
Działalność Funduszu koncentruje się wokół
czterech obszarów:
Stypendia dla uczniów i studentów
 Finansowe i organizacyjne wspieranie inicjatyw
lokalnych
 Programy edukacyjne, skierowane przede
wszystkim do młodych ludzi
 Działalność charytatywna – organizacja
wydarzeń i imprez dobroczynnych

W ciągu 13 lat:

Przyznano 656 stypendiów na łączną kwotę
1.407.260 zł

Zrealizowano 36 projekty na kwotę 1.717.964 zł

Przyznano 286 dotacji na łączną kwotę 616.200 zł

Zgromadzony został Kapitał Żelazny w kwocie
300.000zł (lokata długoterminowa) oraz ponad 1
mln jako środki trwałe
• 341
•
osób przekazało swój 1%
Pozyskane ze źródeł zewnętrznych ponad
3.164.265,36 zł
•
Wśród darczyńców znalazło się 713 osoby
oraz 101 instytucji i organizacji
• dobroczyńcy
wsparli Fundusz kwotą
842.263,60 zł z wpłat i odpisów od
wynagrodzeń
ZESPÓŁ PIESN I I TAŃCA „JEDWABNO”
powstał w 1983 roku z inicjatywy Urszuli
Siudek. Od początku istnienia
choreografem i instruktorem zespołu jest
Anna Sarnowska, a kapelę towarzyszącą
zespołowi utworzył Jerzy Pałasz. Na
scenie Zespół zadebiutował w dniu 11
września 1983 roku z okazji obchodów
600 lecia Jedwabna.


W grudniu 2011 roku
powstało Stowarzyszenie
Kulturalne „TANECZNIK”,
które zajmuje się strona
organizacyjną i finansową
Zespołu Pieśni i Tańca
JEDWABNO.
Celem Stowarzyszenia jest
wspieranie i promocja
działalności ZPiT JEDWABNO,
kultywowanie folkloru
Warmii i Mazur,
propagowanie amatorskiej
twórczości i działalności
kulturalnej.
USŁUGI



Koncerty - podczas koncertów
można poznać tradycje i
zwyczaje mazurskiej wsi.
Tańce i piosenki Regionu Warmii
i Mazur . W ofercie m.in. :
Krakowiaczek Kosejder,
Pofajdok, Biwat weselny, Biwat
obchodny, tańce narodowe:
Mazur, Krakowiak, Polonez,
Oberek.
Inscenizacje sceniczne –
oczepiny, obrzęd weselny –
„wesele mazurskie”, zapusty.
GRUPA CYRKOWA
„HECA”
Grupa działa od
1996 roku. Jej
założycielką i
osobą prowadzącą
jest Ewa Dembek animator kultury,
pedagog cyrku
dziecięcego,
instruktor
teatralny.



Członkami i artystami cyrkowymi
"Hecy" są uczniowie i absolwenci
Szkoły Podstawowej w Lipinkach w
wieku od 5 do 23 lat. Grupa liczy
około 40 członków. Jest
największą i najstarszą tego
rodzaju grupą w kraju.
„HECA” występowała w wielu
miejscach w Polsce oraz Portugalii,
Hiszpanii, Holandii, Rumunii na
Litwie, w Niemczech, w
Zjednoczonych Emiratach
Arabskich i Katarze. Była
uczestnikiem w kilku programach
oraz bohaterem reportaży w: TVP1
pt. "Cyrk wita Was", "Talent za
talent", "Ja tylko pytam", "Expres
Reporterów", "Polska z bocznej
drogi", "Dzień Dobry TVN", "Mam
Talent 2"








Pokazy
Grupa cyrkowa „HECA” oferuje pokazy plenerowe podczas festynów,
pikników, koncertów oraz pokazy podczas wydarzeń firmowych. Pokazy
cyrkowe i włączenie do zabawy uczestników są znakomitym
urozmaiceniem wydarzeń rodzinnych, spotkań integracyjnych, imprez
rozrywkowych i kulturalnych
Warsztaty
Dla dzieci i młodzieży , które prowadzą doświadczeni trenerzy „HECY”.
Oferta jest dostosowana do wieku i możliwości uczestników. Warsztaty
obejmują naukę żonglerki, jazdy na monocyklu, chodzenie na
szczudłach, diabolo, kręcenie wirującymi talerzami, naukę elementów
akrobatyki.
Wydarzenia
Oferują organizację koncertów i festynów, imprez integracyjnych,
spotkań dla seniorów. W programie m.in. iluzja, jazda na monocyklu,
chodzenie na szczudłach i linie.
Doroczne spotkania
Cyklicznie organizujejedyne w Polsce Międzynarodowe Dziecięce
Spotkania Cyrkowe.
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta jest organizacją
pozarządową działającą od 5.07.1995 roku. Powstała na
bazie Polsko–Szwajcarskiego Programu Regionalnego,
który działał w Polsce w latach 1992-1998.
Cele działalności:
 wspieranie przedsiębiorczości w regionie Warmii i
Mazur poprzez udzielanie pożyczek, świadczenie usług
doradczych, informacyjnych i szkoleniowych,
 wspieranie inicjatyw lokalnych wpływających na rozwój
regionu np. tworzenie wiosek tematycznych, udzielanie
stypendiów dla zdolnej młodzieży,
 wspieranie istniejących i tworzenie nowych struktur
lokalnych oraz aktywne uczestnictwo Fundacji w ich
działalności.

Mostkowo – „Kraina Wyobraźni”

Dla kogo - Oferta kierowana jest do grup
zorganizowanych oraz turystów
indywidualnych (rodzin, grupy
znajomych). Wiek uczestników może być
zróżnicowany.

Wizyta w „Krainie Wyobraźni” trwa ok. 4
godzin. W tym czasie uczestnicy:
zwiedzają tajemnicze zakątki wsi,
biorą udział w grze terenowej zakończonej
budową symbolicznego mostu,
uczestniczą w zabawie „budujemy mosty
dla pana starosty”.
Uczestniczą w warsztatach: tworzenie
biżuterii i innych gadżetów z filcu,
wyplatanie z wikliny papierowej.

Pamiątki z pobytu: rękodzieło wykonane
własnoręcznie, certyfikat pobytu w Krainie
Wyobraźni
Organizacja wizyt studyjnych:

Łukta – „Wioska Lipowych Skrzatów

Dla kogo - Oferta kierowana jest do
grup zorganizowanych oraz
turystów indywidualnych (rodzin,
grupy znajomych). Wiek uczestników
może być zróżnicowany.

Wizyta w „Wiosce Lipowych
Skrzatów” trwa ok. 4 godzin. W tym
czasie uczestnicy :
-zwiedzają tajemnicze zakątki wsi,
Galerię Pani Kasi,
- biorą udział w warsztatach
rękodzielniczych: szydełkowanie,
decoupage, wyroby z gipsu.

Pamiątki z pobytu: rękodzieło
wykonane własnoręcznie.

W okresie wakacyjnym możliwość
uczestnictwa w Festynie Dzień
Lipowego Skrzata (udział bezpłatny).
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta – Działania w zakresie es
Organizacja wizyt studyjnych
Idzbark – „Wioska Pana Twardowskiego”
Dla kogo
Oferta kierowana jest do grup
zorganizowanych oraz turystów
indywidualnych (rodzin, grupy
znajomych). Wiek uczestników może być
zróżnicowany
Wizyta we „Wsi Pana Twardowskiego”
trwa ok. 4 godzin. W tym czasie
uczestnicy:
-zwiedzają tajemnicze zakątki wsi,
-biorą udział w inscenizacji poematu
Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”,
- uczestniczą w warsztatach pieczenia i
dekoracji piernikowych kogutów,
decoupage oraz malowania porcelany.
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta – Działania w zakresie es
Organizacja wizyt studyjnych
Stare Jabłonki – „Wioska Jabłkowych Smaków
Dla kogo
Oferta kierowana jest do grup
zorganizowanych oraz turystów
indywidualnych (rodzin, grupy znajomych).
Wiek uczestników może być zróżnicowany.
Wizyta w „Wiosce Jabłkowych Smaków” trwa
ok. 4 godzin. W tym czasie uczestnicy:
-zwiedzają tajemnicze zakątki wsi,
-biorą udział w licznych grach i zabawach
związanych tematycznie z jabłkiem,
-biorą udział w warsztatach tworzenia kart
okolicznościowych haftowanych oraz
szczepienia jabłoni,
-uczestniczą w rajdzie rowerowym/pieszym z
kijkami wokół suchego jeziorka.
W okresie sierpień-wrzesień możliwość
uczestnictwa w Festiwalu Jabłka (udział
bezpłatny).
Spółdzielnia Socjalna – Nie Jesteś Sam
Spółdzielnia Socjalna „Nie Jesteś
Sam” powstała w 2012 roku.
Świadczy usługi kulinarne. Prowadzi
sprzedaż
na
miejscu,
oferuje
produkty na wynos, realizuje usługi
cateringowe. Do swoich produktów
używa surowców najwyższej jakości
od sprawdzonych dostawców.
Oferta Spółdzielni zawiera „pyszne
domowe jedzenie”, w tym:
•Domowe
pierogi
(ruskie,
ze
szpinakiem, z mięsem, z kapusta i
grzybami, z jagodami)
•Naleśniki z nadzieniem
•Krokiety
•Kopytka
•Uszka z grzybami i kapustą

Rok rejestracji - 2004,

Skupia 42 najaktywniejszych członków



Działa na rzecz promocji wsi,
propagowania jej walorów
krajobrazowych, historycznych i
turystycznych
Najważniejsze zadania: propagowanie i
ochrona dziedzictwa kulturowego,
popieranie sportowego stylu życia i
aktywnego wypoczynku, estetyzacja wsi
oraz zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży
Jest autorem Planu Odnowy Wsi, którego
wizją jest stworzenie wsi tematycznej,
mlekiem i miodem płynącej, miejsca
aktywnego wypoczynku.
„Wioska Aniołów – kraina mlekiem i
miodem płynąca” - Nastawienie na
produkcję mleka i turystykę.
Działania:
 Świetlica „Pod dobrym aniołem”
 Anielskie Święto - Międzyregionalny
Zlot Miłośników Aniołów
 Warsztaty:
Kulinarne: Anielskie wyroby kulinarne:
pierogowy raj u Janki
Koronkarskie: Anielscy rękodzielnicy:
Królestwo Koronki u Teresy,
rzeźbiarze
Kuglarskie: Teatr Ognia „Angels in the
fire”, młodzieżowa grupa kuglarska
Rzeźbiarskie/seramiczne: Anielskie
pamiątki: ceramiczne, rzeźbiarskie,
rękodzielnicze.
BOCIANIA WIOSKA
 Lokalizacja: Żywkowo –
Gmina Górowo Iławeckie
 Zasoby:50 bocianich
gniazd i wieże widokowe
do obserwacji życia
bocianów, ścieżka
edukacyjna, galeria sklep
z pamiątkami, wiata
integracyjna,
gospodarstwa
agroturystyczne
 Oferta wsi: obsługa ruchu
turystycznego, lekcje
ekologii
POLSKIE RANCZO – ZERBUŃ
 Lokalizacja: Zerbuń – Gmina
Jeziorany
 Zasoby : Ranczo Zerbuń „ZACISZE”
i infrastruktura do rozwoju ofert
turystycznych: samochody
terenowe do wynajmu, sanie,
bryczki, łodzie, plac zabaw dla
dzieci, boiska do koszykówki i
siatkówki, rowery Gorskie,
zarybione stawy, mini –zoo
 Specjalizacja miejscowości: własne
wyroby z dziczyzny
 Oferta wsi: obsługa ruchu
turystycznego, lekcje ekologii,
zielone szkoły i letni wypoczynek
dla dzieci i rodzin, oferty
survivalowe
WIEJSKI SURVIVAL –
KAMIŃSK
 Lokalizacja: Kamińsk –
Gmina Górowo Iławeckie
 Zasoby : profesjonalny
park linowy , staw,
tematyczny plac zabaw,
boiska i parkowe tereny
zielone, parking i wiaty
integracyjne
 Oferta wsi: obsłucha
ruchu turystycznego –
aktywność typu
ekstremalnego
DERC – WIEŚ TWÓRCZYCH
INSPIRACJI



Lokalizacja: Derc – Gmina
Jeziorany
Zasoby : leśna ścieżka
dydaktyczna, staw z żeremiami
bobrów, stadnina koni, wiejska
galeria rzeźby ludowej, stodoła
artystyczna, pole namiotowe,
oznakowane historycznie obiekty
budowlane, zintegrowani i
zdeterminowani do działania
mieszkańcy, aktywne
stowarzyszenie i lokalni
przedsiębiorcy
Oferta wsi: obsłucha ruchu
turystycznego , tematyczne oferty
rekreacyjne (np. HUBERTUS)
BLANKI – WIEŚ BABEK ZIELAREK



Lokalizacja: Blanki – Gmina
Lidzbark Warmiński
Zasoby : inicjatywy
przedsiębiorców, rolników i
społeczne mieszkańców wsi w
obszarze zbierania i
przetwarzania ziół oraz
tworzenia oferty sprzedażowej.
Ponadto: gospodarstwa
agroturystyczne, jezioro, wiata
integracyjna
Oferta wsi: obsłucha ruchu
turystycznego , tematyczne
oferty rekreacyjne, oferta
sprzedażowa (nalewki, syropy,
dżemy, unikalne kulinaria)
4 x K FOURCROSS – KIEŹLINY
 Lokalizacja: Kieźliny –
Gmina Dywity
 Zasoby : innowacyjna i
niszowa działalność
stowarzyszenia 4XK
wdrażającego produkty
turystyki ekstremalnej:
- profesjonalny tor dla
rowerów crossowych,
- snowpark.
Ponadto: zaplecze
gastronomiczne, handlowe,
noclegi.

Oferta tematyczna wsi:
obsłucha ruchu
turystycznego - sporty
ekstremalne.
BOSA EKOLOGIA – PRASLITY



Lokalizacja: Praslity – Gmina Dobre
Miasto
Zasoby : gospodarstwa ekologiczne
produkujące ekologiczną żywność
(SERY PRASLICKIE, chleb, masło,
przetwory, zioła, jaja, wyroby
piwowarskie), hodowle gęsi, bydła,
zarybione stawy, gospodarstwo
agroturystyczne: miejsca noclegowe,
wypożyczalnia rowerów, specjalizacja
kulinarna (gęsina), wędzarnia.
Ponadto scena, plac rekreacyjny.
Najważniejszy zasób stanowi
aktywność społeczna mieszkańców.
Oferta tematyczna wsi: rolnictwo,
żywność ekologiczna , aktywny
wypoczynek
GADZIA ARCHEOLOGIA
 Lokalizacja: Gady – Gmina Dywity
 Zasoby : działalność
Stowarzyszenia Nasze Gady:
Festyny Archeologiczne,
prowadzenie zbioru tradycyjnych
produktów warmińskich: Produkt
Lokalny – Marka Lokalna.
Funkcjonowanie Ośrodka rzemiosł
zapomnianych wokół którego
rozwija się aktywność
przedsiębiorcza mieszkańców.
 Oferta tematyczna wsi: kursy
rękodzielnicze, oferta kulturalna:
Festyn Archeologiczny, gala Marki
Lokalnej, wycieczki i integracja
tematyczna dla zorganizowanych
grup
Dziękuję za uwagę 

similar documents