Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze TPZP

Report
Walne zebranie członków
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Pałuckiej w Wągrowcu
22 kwietnia 2013 r.
"Może na polskiej ziemi nie powstać wiele rzeczy,
ta czy inna fabryka - to jeszcze nie będzie
najważniejsza strata.
Najważniejsza strata będzie wówczas, gdy naród
stanie się niemy, zalękniony, oderwany od
twórczości kulturalnej. „
Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej
ul. Opacka 15
62-100 Wągrowiec
tel. 67 26 85 911
mail: [email protected]
www.tpzp.eu
REGON: 000807790
KRS: 0000074090
konto bankowe: 33 8959 0001 0000 2310 2000
0010 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
Rok sprawozdawczy 2012 / 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Festyn Cysterski
Kwesty
Warsztat sztuki ludowej Pałuk pt. ”Zdobnictwo wnętrz”
Wycieczki
Europejskie Dni Dziedzictwa
Benefis pani Gustawy Patro
Puchar Starosty
Strona Internetowa
Zmiany w Statucie TPZP w Wągrowcu
Doroczna Nagroda Kulturalna Koziołka
55- lecie TPZP w Wągrowcu
XV FESTYN CYSTERSKI 28. 07. 2012 r.
W przygotowanie Festynu aktywnie włączyli się
następujący członkowie TPZP:
Bogumiła Nickiel
Zofia Zawol
Małgorzata Fimiak
Hanna Pękala
Zofia Szmania
Kinga Babicz
Elżbieta Muszyńska
Wojciech Muszyński
Eugenia Grochowska
Ewa Byczyńska
Joanna Jeneralczyk
Barbara Piechowiak
Adam Surdyk
Halina Jacek
Barbara Jurga
Halina Magiera
Aleksandra Podemska
Grzegorz Grochowski
Jolanta Kaczmarek
Krystyna Kopiejewska
Lucyna Maciejewska-Naumczyk
Barbara Biegańska
Wiesława Maćkowiak
Maria Martyńska
Danuta Milewska
Mieczysław Soroka
Pokazy dawnych rzemiosł
Pokazy rycerskie
Przemarsz korowodu ulicami miasta
Zwiedzanie klasztoru
Kwesty
Podczas czterech kwest zebraliśmy 1847,06 zł.
Kwestowali:
Bogumiła Nickiel
Wiesława Maćkowiak
Aleksandra Podemska
Barbara Piechowiak
Marianna Banasik
Halina Sudrowicz-Kwiatkowska
Joanna Jeneralczyk
Małgorzata Fimiak
Grażyna Szymczak
Teresa Grajkowska
Zofia Szmania
Jadwiga Mianowska
Jerzy Mianowski
Ewa Byczyńska
Grażyna Magiera
Jolanta Kaczmarek
Halina Jacek
Maria Martyńska
Kinga Babicz
Krystyna Kopiejewska
Adam Sandurski
Joanna Smolej
Łącznie zebraliśmy na odnowienie grobowców
5. 282,36 zł.
Wycieczka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Komornickiej
Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej
dla laureata
XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Cystersach
Wycieczka do Osieka i Piły, która odbędzie się dnia 15 września 2012 r.
Udany benefis Gustawy Patro
W środę 14 listopada br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wągrowcu odbył się
benefis dr Gustawy Michaliny Patro,
którego organizatorem były:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna.
W spotkaniu tym, które zostało zorganizowane dla uczczenia dorobku
znanej i bardzo popularnej
w naszym mieście regionalistki i twórczyni
ludowej uczestniczyły prawdziwe tłumy jej przyjaciół i mieszkańców
Wągrowca, którzy pragnęli podziękować popularnej „Guci” za Jej wieloletnią
pracę na rzecz ocalenia dorobku kultury regionu Pałuk.
Pani Patro wystąpiła w stroju ludowym
„Moim ulubionym zajęciem
jest twórczość ludowa.
Pokochałam tę kulturę i ją
upowszechniłam” –
dr Gustawy Michaliny Patro.
A gości było wielu…
Nie mogło na tej uroczystości zabraknąć również władz, które w imieniu Burmistrza
Wągrowca reprezentowali Wiceburmistrz Grzegorz Kamiński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w
Wągrowcu dr Władysław Purczyński. Korzystając z okazji podziękowali dr Patro za Jej pracę
i dorobek naukowy, które przyczyniły się do pogłębienia naszej wiedzy na temat historii naszego
miasta, powiatu wągrowieckiego oraz regionu Pałuk. Wśród licznych delegacji nie zabrakło również
przedstawicieli władz powiatu wągrowieckiego ze starostą Michałem Piechockim na czele oraz
Gminy Wągrowiec w osobie wójta Przemysława Majchrzaka.
Bohaterka spotkania zaprezentowała się na nim w tradycyjnym regionalnym stroju
pałuckim. Podczas benefisu można było nabyć Jej publikacje dotyczące historii i tradycji Pałuk oraz
wyroby rękodzieła wykonane przez dr Patro. Spotkanie uświetnił zespół wokalny z Dziennego Domu
Seniora w Wągrowcu.
25 - lecie Muzeum Regionalnego
w Wągrowcu
Wągrowiec, dnia 20 października 2012 r.
Dyrekcja i Pracownicy
Muzeum Regionalnego
w Wągrowcu
Muzeum to miejsce szczególne.
Muzeum Regionalne w Wągrowcu to instytucja wyjątkowa, kulturotwórcza, gdzie można
spędzić czas, zgłębić wiedzę ale i poznać interesujących ludzi, gdzie warto i trzeba bywać.
Z okazji 25 – lecia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej życzy wszystkim pracownikom
kolejnych pięknych jubileuszy w zdrowiu i szczęściu. Wielu ciekawych wystaw i tłumów
zwiedzających w nowym przestronnym wnętrzu. Życzliwości władz, przychylnych recenzji i wielu
satysfakcji w pracy i z pracy.
25 października 2012 r. w poznańskim oddziale
Polskiej Akademii Nauk odbyła się sesja naukowa
pt. „Biblia Jakuba Wujka w życiu
i kulturze narodu polskiego”.
Sesja naukowa w Poznaniu była połączona
z promocją reedycji Biblii Wujka (reprintu
pierwodruku z 1599 r. wydanego w Niemczech
w znanej serii Biblia Slavica).
Wzięliśmy udział w niecodziennym
wydarzeniu…
W tym niecodziennym wydarzeniu wzięło udział wielu wągrowczan, którzy
przyjechali do Poznania pod przewodnictwem burmistrza Wągrowca
Stanisława Wilczyńskiego. W delegacji naszego miasta byli także
ks. kanonik Piotr Kalinowski, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nr 1
im.
Powstańców
Wlkp.
pod
opieką
historyka
Sebastiana
Chosińskiego, przedstawiciele Muzeum Regionalnego i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wągrowcu. Byli także księgarze oraz regionaliści
i historycy, wśród których wymienić należy panią Leokadię Grajkowską,
pana Zenona Muszyńskiego, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Pałuckiej Kingę Babicz, a także prezes Wągrowieckiego Uniwersytetu III
Wieku Zofię Zawol, która przyjechała posłuchać wykładów o ks. Wujku
wraz z kilkuosobową grupą studentów WUTW skupionych wokół sekcji
historii sztuki i regionalnej. Na tak doniosłym wydarzeniu naukowokulturalnym nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Szkoły
Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie, a także „Głosu
Wągrowieckiego” i Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
Informacje na stronę Internetową
TPZP w Wągrowcu
przygotowuje pan Janusz Marczewski,
a stronę prowadzi pan Michał Martyński.
Linki na stronie TPZP
MUZEUM REGIONALNE W WĄGROWCU
MIEJSKI DOM KULTURY W WĄGROWCU
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
URZĄD MIEJSKI
STAROSTWO POWIATOWE
URZĄD GMINY
GŁOS WĄGROWIECKI
Wigilia 2012
Serdecznie dziękujemy pani
Hannie Pękali !
- Członek TPZPałucjkiej od 11 lat
- Członek Zarządu TPZP trzecią kadencję
- Skarbnik TPZPałuckiej od trzech lat
- sumienna
- niezawodna
- zaangażowana
II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy po hasłem
Wielkopolska – mój region, w kręgu
wielkopolskich legend i gwary
Zostaliśmy zaproszeni do udziału w pracach jury konkursu, który
zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Wągrowcu.
Zapamiętaj ten adres!
adres internetowy:
www.tpzp.eu
kontakt: tel. 67 26 85 911
e – mail: [email protected]

similar documents