Syntfeld DTJ 27062013 final

Report
Sympozjum NCBJ
28 czerwca 2013
Agnieszka Syntfeld-Każuch
Departament Aparatury i Technik Jądrowych
Struktura departamentu (DATJ)






Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek
kier. dr Sławomir Wronka
Zakład Interdyscyplinarnych Zastosowań Fizyki
kier. dr Jan Sernicki
Zakład Fizyki Detektorów
kier. dr Łukasz Świderski
Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych
kier. dr Michał Gierlik
Zakład Badań Plazmy
kier. dr Jarosław Żebrowski
Zakład Aparatury Jądrowej – HITEC
dyr. dr Paweł Krawczyk
Agnieszka Syntfeld-Każuch
Sympozjum NCBJ 28 czerwca 2013
Projekty w realizacji
Projekt Akceleratory i Detektory 2008-2013 (79,4 mln zł)
COLINE 6 – TJ1/ZdAJ
INLINE PN50 – TJ2
INTRALINE– TJ1/ZdAJ
SWAN – TJ4
CANIS – TJ1/TJ3/ZdAJ
aid.ncbj.gov.pl
Agnieszka Syntfeld-Każuch
Sympozjum NCBJ 28 czerwca 2013
Projekty w realizacji
Projekt 4Lab-y 2010-2014 (39,7 mln zł)
www.4laby.pl
Budowa, modernizacja i wyposażenie w nową aparaturę
•Laboratorium Struktur Akceleracyjnych (ZdAJ)
•Laboratorium Radiograficzne (TJ1)
•Laboratorium Pomiarów Środowiskowych (TJ2)
Projekt XFEL 2011-2014 (4 mln zł) – WP6
XFEL – Desy
Wkład rzeczowy (in-kind contribution) NCBJ do XFEL-a:
Przygotowanie tzw. sprzęgaczy HOM, 1648 specjalnych
anten, 824 dekoderów oraz 108 absorberów mocy służących
eliminacji
szumów
pola
elektromagnetycznego
wzbudzanego w rezonatorach lasera.
NCBJ – TJ1
Agnieszka Syntfeld-Każuch
Sympozjum NCBJ 28 czerwca 2013
Projekty w realizacji
Projekt EURATOM – fusion, TJ5
CEL: rozwój metod diagnostyki plazmy dla urządzeń typu tokamak
ISSTOK w Lizbonie – diagnostyka elektronów (> 58 keV)
COMPASS w Pradze – detekcja szybkich jonów za pomocą detektorów
SSNTD
NOWE: diagnostyka twardego promieniowania X na potrzeby
przyszłego reaktora ITER (TJ3)
Projekt strategiczny NCBiR, TJ5
CEL: opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej
nowych sond do diagnostyki jonów
Strategia rozwoju NCBJ
PLAN: budowa urządzenia Early Neutron Source (ENS) dla
przyszłej energetyki termojądrowej
Agnieszka Syntfeld-Każuch
Sympozjum NCBJ 28 czerwca 2013
Publikacje, patenty, wdrożenia, 2012
64 publikacje w recenzowanych czasopismach
o międzynarodowym zasięgu
9 zgłoszeń patentowych (TJ1, ZdAJ, TJ4, TJ2)
3 wdrożenia (ZdAJ, TJ1– spin out)
Sprzedaż – ZdAJ, dwa akceleratory medyczne, IRAN
Osiągnięcie Instytutu w roku 2012
Dr Tomasz Szczęśniak „Optymalizacja detektorów scyntylacyjnych
dla pozytonowej tomografii emisyjnej z czasem przelotu”, TJ3
Agnieszka Syntfeld-Każuch
Sympozjum NCBJ 28 czerwca 2013
Przyszłość – 2014 i dalej
Pozytywna ocena merytoryczna, Program Badań Stosowanych, NCBiR
1. Projekt INTRA_DOSE (kontynuacja B+R dla akceleratora INTRALINE, AiD)
ZdAJ/TJ1
8 848 550 zł, w tym dla NCBJ 5 453 530 zł
2. Projekt RaM-scaN , TJ3
5 221 580 zł, w tym dla NCBJ 2 771 500 zł
3. Projekt XMEMS , TJ2/PNT
1 393 800 zł, w tym dla NCBJ 607 200 zł
4. Projekt XTarget , TJ1
130 180 zł, w tym dla NCBJ 130 180 zł
5. Projekt SIGNALAC , TJ1
670 576 zł, w tym dla NCBJ 670 576 zł
6. Projekt SMOC , TJ1
323 940 zł, w tym dla NCBJ 323 940 zł
Z funduszy Komisji Europejskiej
Projekt TAWARA_RTM (opracowanie systemu monitoringu skażeń
radioaktywnych pitnej wody w wodociągach w dużych aglomeracjach
miejskich – testy metody w wodociągach w Warszawie), TJ3
392 200 € , w tym wkład UE 290 000 €
Agnieszka Syntfeld-Każuch
Sympozjum NCBJ 28 czerwca 2013
Dziękuję za uwagę
Departament Aparatury i Technik
Jądrowych
NCBJ
Agnieszka Syntfeld-Każuch
Sympozjum NCBJ 28 czerwca 2013

similar documents