Senior Zawodowiec Założenia podstawowe

Report
Senior Zawodowiec
Założenia podstawowe
• Okres realizacji :
01 czerwiec – 31 grudzień 2014 r.
• Liczba uczestników/uczestniczek:
40 osób, mieszkańcy/mieszkanki Tczewa
• Kwota dofinansowania:
71 000 zł.
Warsztaty i szkolenia
• Szkolenie z zakresu opieki nad dzieckiem
z elementami przedsiębiorczości z
BHP/30 godzin
•
•
•
•
•
Zagadnienia BHP i opieki nad dzieckiem,
Obowiązki opiekunki/opiekuna,
Psychologia rozwojowa,
Lokalne formy aktywizacji,
Dietetyka i higiena.
wrzesień – październik 2014
Warsztaty i szkolenia
• Wyjazdowy warsztat z zakresu pedagogiki zabawy (3
dni)/ 10 h
• zabawy rozluźniające, wykorzystujące ruch, taniec,
gest,
• zabawy pozwalające poznać odczucia,
• gry dyskusyjne, polegające na analizowaniu
określonego problemu z różnych stron,
• działania parateatralne,
• zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej
hierarchii wartości, własnych spontanicznych
zachowań,
sierpień 2014
Warsztaty i szkolenia
• Wizaż i stylizacja /10 h na grupę
• nauczenie się właściwego doboru stroju do okazji
i wieku.
• praktyczne warsztaty wykonywania makijażu,
stylizacji, stylizacji fryzur.
• podstawy kosmetologii, historia mody i ubioru
z elementami historii sztuki, trendy w modzie.
• kreowanie wizerunku oraz elementy właściwego
dbania o higienę osobistą.
październik-listopad 2014
Warsztaty i szkolenia
• Kurs I pomocy przedmedycznej /12 godzin
• podstawowe wiadomości w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym
w szczególności w zakresie pomocy dzieciom
w możliwych sytuacjach zagrożenia zdrowia
i życia.
• rozpoznanie i ocena stanu zagrożenia życia,
• podejmowanie działań ratunkowych w stanach
zagrożenia życia,
grudzień 2014
Warsztaty i szkolenia
• Warsztaty wyjazdowe w wiosce tematycznej
• Wizyta w wiosce tematycznej została
zaplanowana jako praktyczne doświadczenie
dla uczestników projektu w zakresie nie tylko
metod animacji społeczności lokalnej oraz
prezentacja dobrych praktyk w zakresie
przedsiębiorczości.
wrzesień 2014
Warsztaty i szkolenia
• Zajęcia praktyczne
• do 3 świetlic skierowanych zostanie do 10 osób
biorących udział w projekcie. Każda świetlica
będzie posiadała opiekuna praktyk, który będzie
świadczył pracę wolontarystycznie.
• każda osoba zostanie objęta 10 h zajęć
praktycznych i będzie miała możliwość pracy z
dziećmi w wieku 3-5 lat.
październik – grudzień 2014.
Miejsce realizacji
• Warsztaty:
Forum Inicjatyw Społecznych MOPS Tczew
•
•
•
•
Praktyki:
Świetlica Środowiskowo-Sąsiedzka ZAMKOWA26
Świetlica Środowiskowa KOPERNIKA 9
Świetlica środowiskowa NIEPODLEGŁOŚCI 10
Dziękuję za uwagę
Aleksandra Hotowy
Dział programów MOPS Tczew

similar documents