Gmina ustronie morskie

Report
Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
Tel.( 0-94) 35-155-35
www.ustronie-morskie.pl
[email protected]
1
2
 Atrakcyjny kurort położony
nad Morzem Bałtyckim w
zachodniopomorskim,
pomiędzy Kołobrzegiem, a
Koszalinem,
 Jedna z najbardziej znanych
miejscowości turystycznouzdrowiskowych polskiego
wybrzeża , charakteryzująca
się piękną plażą i malowniczą
okolicą.
3
Kościół filialny z XIV w. p w. Matki Boskiej
Różańcowej w Rusowie.
Kościółek jest jedną z
najstarszych świątyń
chrześcijańskich na
Pomorzu, dziś liczy
sobie ponad 600 lat.
Jest pomnikiem
średniowiecznej
architektury sakralnej.
4
Dąb "Bolesław"
Kołobrzeski Las- przebiega
przez niego błękitny szlak
turystyczny. W lesie
znajdują się liczne bagna,
pomniki przyrody i trasy
rowerowe. Na terenie
kompleksu leśnego
występują dwa potężne dęby
Dąb Bolesław- 800 lat oraz
Dąb Warcisław- 640 lat.
Dąb "Warcisław"
5
 Trasa ta przebiega w dwóch
kierunkach Ustronie MorskieGąski (8 km) oraz Ustronie
Morskie – Kołobrzeg (11 km).
 Na trasie tej można zwiedzić:
 Skupisko buków przy przystani
rybackiej-miejsce w pierwszej
dziesiątce w rankingu
dendrologicznym w kraju.
 Lotnisko w Bagiczu-miejsce
widowiskowych imprez
sportowo-rekreacyjnych.
6
 Szlak prowadzi po
miejscowościach gminy23 km.
 Park podworski-pomniki
przyrody, pozostałości
architektury pałacowej,
częściowa budowla
przypominająca wieżę
zamku krzyżackiego
wraz z opiewającą ją
fosą.
7
Warsztaty artystyczne „Morka” promujące
gminę jako stolicę satyry, karykatury i dobrego
humoru
8
9
Odbudowa plaży – koszt: 4,5 mln zł
Odbudowa ostróg
zaczęła się w 2000
roku i trwa nadal.
10
 Gmina Ustronie Morskie, jako jedna z
pierwszych w pasie nadmorskim podjęła
działania, które przyczyniły się do
powstania sieci wodno- kanalizacyjnej.
 100% terenu gminy posiada sieć wodnokanalizacyjną, z czego ok. 50% w latach
1995-2000 wybudowała z własnych
środków, a pozostała część to efekt
udziału w „Zintegrowanej Gospodarce
Wodno-Ściekowej w Dorzeczu Parsęty.”
 Ok. 90% terenu gminy ma dostęp do sieci
gazowej.
11
Udział w projekcie: „Zintegrowana
Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu
Parsęty”
 Projekt związany z porządkowaniem
gospodarki wodno-ściekowej i
największym projektem grupowym w
Polsce.
 Przebudowa stacji wodociągowej w
miejscowości Bagicz oraz budowa
zbiornika wyrównawczego wraz z
sieciami między obiektowymi.
 Budowa 11,75 km sieci wodociągowej na
terenie gminy.
12
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego
Koszt: 20,4 mln zł
 I Etap lata 2009-2011:
 Kryta pływalnia
 Kąpielisko otwarte z pawilonem




usługowym,
Kort tenisowy
II Etap- lata 2011-2012:
Hala sportowa
Przy kompleksie znajduje się
wolny teren o pow. blisko 0,5 ha
w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
przewidziany do zabudowy
hotelowo-usługowej.
13
Rozbudowa Gimnazjum
Koszt: 3,1 mln zł
14
Udział w projekcie Moje boisko „Orlik 2012”
Koszt: 1,2 mln zł
 Budowa boiska do
piłki nożnej,
 Budowa boiska
wielofunkcyjnego,
 Budowa budynku
zaplecza sanitarnoszatniowego.
15
Remont nawierzchni drogi Kukinia –
Dygowo
w ramach tzw. „Schetynówki”
16
 Budowa ścieżki rowerowej
Ustronie Morskie - Dźwirzyno w
ramach międzynarodowej trasy
rowerowej nr 10 łączącej Ustronie
Morskie- Kołobrzeg- Dźwirzyno –
miasto Barth.
 Całkowity koszt inwestycji wynosi
2,750 mln. Gmina otrzyma
443 995,80 euro dofinansowania w
ramach INTERREG IV A.
 Długość trasy z Ustronia Morskiego
do Sianożęt wynosi 2833 m.
 Łączna długość trasy Ustronie
Morskie- Dźwirzyno to ok. 15 km.
17
CELEM EMISJI OBLIGACJI JEST
SFINANSOWANIE INWESTYCJI :
BUDOWY CENTRUM
SPORTOWO-REKREACYJNEGO
18
19

similar documents