Mariusz Piasecki - Strategia Firmy

Report
Ekoinnowacje w firmach rodzaje, możliwości, wdrożenia
Mariusz Piasecki
Centrum Transferu Ekotechnologii
Innowacja (łac. innovatio - odnowienie) –proces
zmierzający do wprowadzenia nowości w
organizacji.
Innowacja biznesowa to nowość mająca
zastosowanie w działalności gospodarczej.
Innowacje:
• TECHNOLOGICZNE
• PRODUKTOWE
• PROCESOWE
PO CO WDRAŻAĆ INNOWACJE?
• Podniesienie konkurencyjności organizacji
• Silniejsza pozycja na rynku
• Większy portfel produktów / usług / maszyn
• Zwiększenie przychodów i zysków
PROCES WDRAŻANIA INNOWACJI
EKOINNOWACJE W UJĘCIU KPK
Innowacje ekologiczne to zmiana wzorców
konsumpcji i produkcji oraz rozwijanie
technologii, produktów i usług ograniczających
oddziaływanie na środowisko.
EKOINNOWACJE W RZECZYWISTOŚCI
• Nowoczesne technologie, usługi i produkty
zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
• Skierowane do świadomych odbiorców
• Oparte na naukach przyrodniczych
WERYFIKACJA POTRZEB
• Czy jest popyt na nowy produkt, usługę lub
technologię?
• Czy wdrożenie innowacji jest realne w czasie?
• Czy koszt i zysk zamykają się w dodatnim
bilansie?
TYPOWY PROCES WDROŻENIA
• 5-12 miesięcy – opracowanie projektu i
pozyskanie dofinansowania
• 12-36 miesięcy na realizację projektu
• 3-12 miesięcy na uzyskanie przychodów
…20-60 miesięcy
(NIE)TYPOWY PROCES WDROŻENIA
• 3-12 miesięcy – opracowanie projektu i
pozyskanie dofinansowania
• 6-36 miesięcy na realizację projektu
• 1-6 miesięcy na uzyskanie przychodów
…10-52 miesięcy
TYPOWY
PROCES WDROŻENIA - 20-60 miesięcy
(NIE)TYPOWY
PROCES WDROŻENIA - 10-52 miesięcy
CZYM JEST (NIE)TYPOWY PROCES WDROŻENIA?
• Finanse obejmują świadomy wkład własny
• Angażuje kompetentny zespół
• Korzysta z pomocy organizacji zewnętrznych
• Motywuje do działania (spodziewane zyski)
UDANE WDROŻENIA: Szczepionki dla
mikoryzacji roślin jagodowych
• koszt: 1 200 000 zł, 100% dofinansowania
• czas realizacji: 36 miesięcy
• efekt: wzrost przychodów o 48% po 3 m-cach
UDANE WDROŻENIA: System monitoringu wody
pitnej w oparciu o biodetektor
• koszt: 440 000 zł, 100% dofinansowania
• czas realizacji: 12 miesięcy
• efekt: przychody spółki: 320 000 zł / 1. rok
PROJEKT W TOKU:
Filtry kominowe dla tradycyjnych palenisk
• koszt: 3 000 zł, brak dofinansowania
• czas realizacji: 2 miesiące
• efekt: działające urządzenie
Dlaczego starsi golfiści nie
wygrywają z młodymi mimo,
że mają większe doświadczenie,
siłę i lepiej znają pole golfowe?
Yves Klein
“Leap into the
void”
COLKOLWIEK POMYŚLISZ,
POMYŚL ODRWOTNIE
PAUL ARDEN
Dziękuję za uwagę

similar documents