Prezentacja PowerPoint: "Terapia Manualna Holistyczna"

Report
Centrum Terapii Manualnej A. Rakowski, J. Słobodzian - Rakowska S.C.
Sierosław, ul. Leśna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax (61) 8147900 www.ctmrakowski.pl
TERAPIA MANUALNA
HOLISTYCZNA
dr. A. Rakowskiego
Grzegorz Boczkowski
Alicja Boczkowska
Terapia Manualna Holistyczna
dr. A. Rakowskiego
Terapia manualna holistyczna to dynamiczny system
leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu. W tym
roku (2014) obchodzi 35 – lecie powstania i rozwoju.
Koncepcja terapii manualnej holistycznej (TMH) jest
w całości koncepcją oryginalną, autorską Andrzeja
Rakowskiego. Kurs TMH powstał w oparciu o tę
koncepcję; jest jedynym w kraju, w pełni polskim
kursem Terapii Manualnej. Koncepcja TMH to wynik
kilkudziesięciu tysięcy obserwacji reakcji pacjentów na
zadawane bodźce. Dzięki takiej drodze TMH stała się
praktycznym i bardzo skutecznym systemem leczenia
zaburzeń czynności narządu ruchu oraz wspomagania
leczenia chorób organicznych.
KURS TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ
dr. A. Rakowskiego
PODSTAWOWY POZIOM
KSZTAŁCENIA
KURS TMH
PODSTAWOWY
KURSY TMH
SPECJALISTYCZNE
Kurs TMH
PODSTAWOWY
Cena:
1700 zł (w tym VAT)
180 godzin akademickich
Czas nauki - 9 miesięcy
MODUŁ 321
5 dni po 12 godz.
akademickich dziennie
--zespół
czynnościowego
podstawowe
założenia przejścia
- piersiowo-ledźwiowego
zespoły czynnościowego przejścia
Terapii Manualnej Holistycznej dr. A. Rakowskiego
lędźwiowo-krzyżowego
--techniki
badawcze
anatomia
palpacyjnai zabiegowe dla odcinka
-- piersiowego
zespoły segmentów
odcinka
lędźwiowego
kręgosłupa
badanie
ruchowych kręgosłupa
środkowego
zespoły statyki
odcinka
piersiowego
badanie
miednicy
--techniki
badawcze
i zabiegowekręgosłupa
dla stawów
techniki
i zabiegowe
- żeber
technikibadawcze
zabiegowe
specyficzne
dla
krzyżowo-biodrowych
dla stawów
stawów
krzyżowo-biodrowych
- techniki
badawcze
i zabiegowe dla stawów
- krzyżowo-biodrowych
techniki zabiegowe specyficzne
c.d.
dla kręgosłupa
C/Th,
Thm, Th/L,
- techniki
badawcze
i zabiegowe
dla Lpołączenia
głowowo-szyjnego
Cena:
1700 zł (w tym VAT)
Kurs TMH
PODSTAWOWY
180 godzin akademickich
Czas nauki - 9 miesięcy
MODUŁ 1
MODUŁ 2
MODUŁ 3
Czas pomiędzy modułami – 3 miesiące
Kurs TMH
PODSTAWOWY
Ukończony Kurs podstawowy uprawnia do realizacji kształcenia
specjalistycznego TMH w pełnym lub wybranym zakresie.
Jednak prawo do złożenia egzaminu przed Komisją PTTMMH
i uzyskania I stopnia kompetencji w TMH będą miały tylko te osoby,
które ukończą wszystkie moduły kursu podstawowego oraz trzech
kursów specjalistycznych.
Kursy TMH
SPECJALISTYCZNE
Cena:
1950 zł (w tym VAT)
48 godzin akademickich
MODUŁ 4
4 dni po 12 godz. akademickich dziennie
- igłoterapia łącznotkankowych pól punktów spustowych
wg Rakowskiego
- zespoły więzadeł stawu krzyżowo-biodrowego
- zespół zaburzeń czynności stawu biodrowego
oraz kolanowego
- zespół zaburzeń czynności stawów stopy i deformacje stopy
Warunkiem przystąpienia do kursu specjalistycznego
jest uprzednie ukończenie kursu podstawowego.
Kursy specjalistyczne można realizować w dowolnej kolejności.
Kursy TMH
SPECJALISTYCZNE
Cena:
1950 zł (w tym VAT)
48 godzin akademickich
MODUŁ 5
4 dni po 12 godz. akademickich dziennie
- diagnostyka radiologiczna kręgosłupa,
miednicy, połączenia głowowo-szyjnego
- techniki badawcze i zabiegowe dla
kręgosłupa szyjnego
- zespoły czynnościowego przejścia
szyjno-piersiowego
- stawy kończyny górnej i obręczy bakowej
Warunkiem przystąpienia do kursu specjalistycznego
jest uprzednie ukończenie kursu podstawowego.
Kursy specjalistyczne można realizować w dowolnej kolejności .
Kursy TMH
SPECJALISTYCZNE
Cena:
1950 zł (w tym VAT)
48 godzin akademickich
MODUŁ 6
4 dni po 12 godz. akademickich dziennie
-zespół dna miednicy: techniki badawcze i zabiegowe
w tym zabieg per rectum
-zespół systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego –
techniki badawcze i zabiegowe
-zespół połączenia głowowo-szyjnego –
techniki badawcze i zabiegowe
Warunkiem przystąpienia do kursu specjalistycznego
jest uprzednie ukończenie kursu podstawowego.
Kursy specjalistyczne można realizować w dowolnej kolejności .
PODSTAWOWY POZIOM
KSZTAŁCENIA w TMH
EGZAMIN
Przed
Komisją POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TERAPII MANUALNEJ
w MODELU HOLISTYCZNYM
EGZAMIN
przed Komisją
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TERAPII MANUALNEJ
w MODELU HOLISTYCZNYM
Po zdaniu Egzaminu uzyskujesz tytuł:
TERAPEUTY MANUALNEGO
MODELU HOLISTYCZNEGO
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W SYSTEMIE
TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ
NAUCZYCIEL
DYPLOMOWANY
TMH
NAUCZYCIEL TMH
TERAPEUTA
MANUALNY
MODELU
HOLISTYCZNEGO
1-go stopnia
kompetencji
TERAPEUTA
MANUALNY
MODELU
HOLISTYCZNEGO
2-go stopnia
kompetencji
TERAPEUTA
MANUALNY
MODELU
HOLISTYCZNEGO
3-go stopnia
kompetencji
umocowania prawne
TERAPEUTA
MANUALNY
MODELU
HOLISTYCZNEGO
4-go stopnia
kompetencji
Terapia Manualna Holistyczna
dr. A. Rakowskiego
Prowadzący:
dr n.wf. Andrzej Rakowski
dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska
Asystenci:
mgr Bogumiła Dampc
mgr Grzegorz Boczkowski
mgr Magdalena Tomczak
mgr Justyna Sieracka
mgr Anna Garwolińska
lic. Alicja Boczkowska
lic. Urszula Rakowska
Terapia Manualna Holistyczna
dr. A. Rakowskiego
INFORMACJE:
www.ctmrakowski.pl
www.facebook.com/ctmrakowski
CENTRUM TERAPII MANUALNEJ
Sierosław k/Poznania
Centrum Terapii Manualnej A. Rakowski, J. Słobodzian - Rakowska S.C.
Sierosław, ul. Leśna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax (61) 8147900 www.ctmrakowski.pl
Dziękujemy za uwagę

similar documents