pobierz prezentację - Położenie Gminy Kraśnik

Report
Energie odnawialne to takie, których
źródła są niewyczerpane i których
eksploatacja powoduje możliwie
najmniej szkód w środowisku
•Alternatywa
dla energii kopalnych
•Zmniejszenie emisji gazów
•Energia zgodna z ideą
zrównoważonego rozwoju
Energia promieniowania słonecznego jest
podstawowym źródłem energii na Ziemi.
Nawet energia paliw kopalnych w
pośredni sposób pochodzi od energii
Słońca: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny
to przekształcona w biochemicznych i
fizycznych procesach biomasa sprzed lat.
Słońce w ciągu zaledwie jednego dnia
dostarcza więcej energii, niż przez 27 lat
zużywa cała ludzkość.
•bezchmurna
pogoda,
• długi okres usłonecznienia, czyli godzin z
bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną,
• małe zapylenie powietrza
Nasz
kraj
posiada
raczej
skromne
możliwości
wykorzystywania energii Słońca:
trudno, na przykład, ogrzewać budynki przy pomocy
kolektorów słonecznych, jeśli na półrocze jesienno-zimowe –
a zatem na sezon grzewczy – przypada zaledwie 20%
całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia.
W Polsce największym potencjałem energii Słońca dysponują:
część województwa lubelskiego,
południowe krańce województwa podlaskiego,
Wybrzeże Środkowe i Wybrzeże Szczecińskie.
Celem głównym Projektu jest wykorzystanie energii
odnawialnej do produkcji ciepłej wody użytkowej.
1.
2.
3.
4.
5.
Cel główny zostanie osiągnięty dzięki:
zainstalowaniu 1060 baterii słonecznych,
poprawieniu efektywności energetycznej
wykorzystania ciepła,
uzyskaniu normowych temperatur c.w.u. w okresie
eksploatacji baterii słonecznych,
ograniczeniu strat ciepła spowodowanych mniejsza
sprawnością aktualnie stosowanych urządzeń,
zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów
cieplarnianych do atmosfery.
Celem głównym Projektu jest wykorzystanie energii
odnawialnej do produkcji ciepłej wody użytkowej.
1.
2.
3.
4.
Cel główny zostanie osiągnięty dzięki:
zainstalowaniu 1060 baterii słonecznych,
uzyskaniu normowych temperatur c.w.u. w
okresie eksploatacji baterii słonecznych,
ograniczeniu strat ciepła spowodowanych
mniejsza sprawnością aktualnie stosowanych
urządzeń,
zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów
cieplarnianych do atmosfery.
Nr
883
Nr 19
Dąbrowa-Bór
Lasy
Suchynia
Spławy Drugie
Lublin – Rozwadów
Spławy Pierwsze
Stróża
Pasieka
StróżaKolonia
Kowalin
Słodków
Nr 74
Pasieka
Kolonia
Pierwszy
Słodków
Annopol – Ożarów –
Opatów- Łagów – Kielce –
Ruda Maleniecka – Żarnów
– Sulejów
Drugi
Karpiówka
Mikulin
Słodków
Trzeci
Nr 19
Zużycie wody w gospodarstwach domowych wynosi dla
Gminy Kraśnik według GUS z 2008 roku – 48,21
l/osoba/doba. Przyjęto zapotrzebowanie o wielkości 40 litrów
ciepłej wody o temperaturze 50 oC na osobę i dzień.
Łącznie dla 4 osobowej rodziny energia zużywana na potrzeby
c. w. u. wynosi dziennie około 15 KWh – jest to energia jaką
można uzyskać ze słońca do ogrzania zbiornika 300 l
Moc znamionowa dla zainstalowanych kolektorów:
1000 W × ŋ (sprawność optyczna) 0,8082 × 1,818 (powierzchnia kolektora) zatem moc
znamionowa) wynosi 1469,30 W tj. 0,001414693 MW Wskaźnik dotyczący całkowitej
mocy zainstalowanej wyniesie 0,001469 × 1060 (ilość kolektorów) = 1,55 MW
Produkcja ciepła:
Zakładając powierzchnię absorpcji 1,82 m2 z jednego kolektora i uzysk z 1 m2
kolektora o wielkości 504 kWh/m2/rok po zrealizowaniu projektu (zainstalowaniu
228 zestawów po 2 kolektory – 456 szt., 185 zestawy po 3 kolektory 555 szt. oraz na
budynkach użyteczności publicznej 49 szt. – łącznie 1060 szt. kolektorów)
otrzymamy: 1060  1,82  504 kWh = 972,00 MWh
Rok bazowy
okres wdrażania projektu
Kategoria/rok
2009
Nakłady na realizacje projektu
Środki własne
środki w ramach RPO
2010
19 520,00
311 495,30
3 578 962,64
2 928,00
46 724,30
536 844,40
16 592,00
264 771,00
3 042 118,24
Ogółem Nakłady
3 909 977,94
Ogółem RPO
3 323 481,24
Ogółem środki własne
2011
586 496,70
•Koszty
codziennej konserwacji
•Koszty energii elektrycznej
•Przeglądy techniczne
•Wynagrodzenia
•Koszty eksploatacji wyniosą 42600,00 rocznie
Wartość opałowa węgla 25 667 KJ/kg, stąd ilość paliwa
potrzebnego do wytworzenia energii z węgla wynosi 150 Mg 
750 zł = 112 500,00 zł. (każda statystyczna rodzina zużywa na
cele c. w. u. 0,375 Mg węgla rocznie).
Wartość opałowa gazu 38 MJ/m3, stąd ilość paliwa
potrzebnego do wytworzenia energii z gazu wynosi 19 777,11
m3  1,9 zł = 37 576,50 zł.

similar documents