Mosty – prezentacja

Report
KONKURS NA ARTYSTYCZNE PRZEOBRAŻENIE
WROCŁAWSKICH MOSTÓW
KTO MOŻE APLIKOWAĆ?
fundacje
spółdzielnie socjalne
młodzież
między
7. a 35.
rokiem życia
stowarzyszenia
osoby fizyczne
kościoły oraz związki wyznaniowe
MOŻNA ZGŁASZAĆ PROJEKTY ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN SZTUKI!!!!
ZACZNIJ OD HISTORII MOSTU
KTO Z KIM?
MŁODZI + ARTYSTA/ANIMATOR KULTURY
3 wielkości projektów:
MAŁE PROJEKTY
do 20 000 zł.
ŚREDNIE PROJEKTY
od 20 000 zł. do 40 000 zł.
DUŻE PROJEKTY
40 000 zł do 80 000 zł.
KIEDY?
składanie wniosków: do 15 października 2014 (środa)
ogłoszenie wyników: listopad 2014
realizacja projektów: styczeń – czerwiec 2015
KOMISJA
ARTUR CELIŃSKI
Publicysta
KRZYSZTOF MAJ
Dyrektor Generalny ESK 2016
CHRIS BALDWIN
JAROSŁAW FRET
Kurator ds. Performance
Kurator ds. Teatru
MICHAŁ BIENIEK
Kurator ds. Sztuk Wizualnych
JOANNA ORLIK
Dyrektor MIK
ALEKSANDRA STAŃCZUK – SOSNOWSKA
Koordynatorka Platformy Kultury NCK
WAŻNE INFORMACJE
• Można wziąć udział tylko w jednym naborze i tym samym
można złożyć tylko 1 wniosek.
• Zastrzeżenie: projekty realizowane we współpracy z BF
Impart 2016 w ramach programu MOSTY nie mogą być
jednocześnie wspierane środkami Urzędu Miejskiego we
Wrocławiu.
• Na stronie www. jest lista mostów, na których musi być
utrzymany ruch kołowy
5 KROKÓW WE WNIOSKU
KROK 1: dane wnioskodawcy.
KROK 2: opis projektu:
- wskazanie mostu, jego nazwy, lokalizacji z oznaczeniem na mapie;
- opis mostu, historii jego powstania i istnienia;
- uzasadnienie wyboru mostu do projektu;
- opis w jaki sposób chcielibyśmy wybrany most przeobrazić w wydarzenie
kulturalne (mile widziane wizualizacje projektów);
KROK 3: opis projektu: Wskazanie profesjonalnego artysty lub animatora kultury,
we współpracy z którym dany projekt będzie realizowany;
KROK 4: harmonogram projektu, czyli co i kiedy zostanie zrobione;
KROK 5: budżet, czyli co i ile kosztuje.
WNIOSKI SKŁADAMY
W BIURZE FESTIWALOWYM
IMPART 2016
UL. KOMUNY PARYSKIEJ 39-41
LUB POCZTĄ TRADYCYJNĄ
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
KONTAKT
www.wroclaw2016.pl/mosty
[email protected]

similar documents