Prezentacja

Report
ZSE – u nas
firma jak się
zwie
Wizyta w
Urzędzie Pracy
Prezentacja
firmy
„Optima”
Good morning, ladies and
gentelmen. I`m happy that so
many of you could make it today.
It`s so good to see you all here. We
would like to present to you today
our company. Now we will
introduce ourselves.
The car wash „OPTIMA” is open from Monday to
Friday 24 hours and on Saturdays and Sundays from
10 a.m. to 4 p.m.
Here are services, which we would
like to offer:
Car washing
Waxing and polishing
Washing upholstery
Removing odors
Removing scratches, stickers, chewing gum
Carpet cleaning
Soil removal
The additional services, which we
offer:
Cleaning of public spaces
Removal of graffiti
Cleaning tombstones
Cleaning of buildings
Cleaning of machines
Cleaning of windows
Another option is also available: if you want, we come directly to your house and
we will clean what you want with exception of your wallet.
Here are a few pictures presenting
what we are able to do.
Removal of graffiti
Cleaning of
buildings
Washing upholstery
Wheels as new
Laundry
seats
Windows
cleaning
Cleaning gravestones
Washing
carpets
PRICES:
• Basic washing -25 zł
• Waxing- 12 zł
• Cleaning the interior space of the car -30 zł
• Upholstery cleaning - 20 zł
• Upholstery wash dry- 100 zł
• Additional service- 20 zł
• Cleaning / washing the car on order, more
or less 100 zł
•Washing windows- 15 zł per one window
• Washing carpets- 40 zł
LOCATION
• Our company is
located in the
city center, so
there is no
problem to get
here. Just give
us a call and we
will show up as
soon as
possible. We
offer services at
any affordable
price as well as
friendly service.
WHY STEAM CAR WASH?
• The big advantage
of this type of car
wash is being able
to work in very
good locations
such as car parks,
at supermarkets
and shopping
malls.
Zarząd firmy
Biznes Plan
Biznes Plan Przedsiębiorstwa
Usługowego „Optima”
I. Podstawowe informacje o firmie.
II. Charakterystyka firmy.
III.Konkurencja.
IV. Analiza SWOT.
V. Ustalanie cen.
VI. Reklama.
VII.Koszty inwestycji.
VIII.Miesięczne przychody i koszty
I. Podstawowe informacje o firmie.
1. Imię i nazwiska osób reprezentujących firmę (Właścicieli):
- Monika Kryszczak
- Marcin Kowalski
- Marcin Rafalski
- Rafał Piec
2. Nazwa firmy.
Przedsiębiorstwo Usługowe „Optima”
3. Adres.
Przedsiębiorstwo Usługowe „Optima”
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Odolanowska 125
4. Ogólne informacje.
W czynnościach prawnych firmę reprezentują właściciele, jako osoby prowadząca
działalność gospodarczą. Wybór takiej właśnie formy prawnej uzasadniony jest
małymi rozmiarami firmy. Właścicielem zakładu usługowego są: Monika Kryszczak,
Marcin Kowalski, Marcin Rafalski, Rafał Piec.
5. Lokalizacja firmy.
Przedsiębiorstwo Usługowe „Optima” położone jest na ulicy Odolanowskiej 125 w
Ostrowie Wielkopolskim. Plusem lokalizacji firmy jest jego bliskie położenie
względem centrum miasta (5 minut do centrum). Obok zakładu znajduję się parking,
co powoduję komfort dla klientów podczas załatwiania wszelkich spraw w naszej
firmie. Ulica Odolanowska jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic w Ostrowie
Wielkopolskim, co pełni ważną rolę w reklamowaniu firmy.
II. Charakterystyka firmy.
Firma zatrudnia 4 pracowników(poza właścicielami), którzy w profesjonalny sposób wykonują
powierzone im czynności. Firma dysponuje obecnie dwoma myjniami parowymi stacjonarnymi
oraz dwoma myjniami parowymi mobilnymi.. Firma zapewnia kompleksową obsługę wszystkich
klientów. Zajmuje się kompletnym myciem, odkurzaniem, czyszczeniem wszelkiego rodzaju
pojazdów.
1. Podstawowe usługi przedsiębiorstwa:
- czyszczenie wnętrz samochodów
- usuwanie rys, naklejek, gum do żucia z każdego typu powierzchni
- mycie okien i przeszklonych elewacji
- usuwanie zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach
- uzupełnianie płynów eksploatacyjnych
2. Dodatkowe usługi związane z wykorzystaniem myjni parowej:
- możliwy dojazd pod wskazany adres klienta
- dostosowanie się do wymogów czasowych
- nasze urządzenia nie tylko czyszczą ale również odświeżają i dezynfekują
- przygotowanie pojazdu do sprzedaży
- czyszczenie nagrobków
-usuwanie graffiti.
3. Zasoby techniczne firmy.
Do głównych zasobów technicznych zakładu usługowego „Optima” możemy zaliczyć: dwie
stacjonarne myjnie parowe , dwie mobilne myjnie parowe, dwa samochody firmowe.
Praca w zakładzie usługowym odbywa się od poniedziałku do piątku całodobowo a w weekendy
od 8.00 do 16.00, przy czym zaznacza się, że możliwe jest skontaktowanie się z właścicielem
zakładu po godzinach pracy w lokalu, w którym mieści się przedsiębiorstwo. W przyszłości
konieczne będzie zwiększenie liczby zatrudnionych osób ze względu na potencjalny rozwój
zakładu.
III. Konkurencja.
Jednymi z podstawowych form zagrożenia, na jakie może napotkać nasza
działalność jest ciągłe rozwijanie się rynku i pojawianie się nowych
konkurentów. Nowych firm oferujących podobny zestaw produktów jak
nasze przedsiębiorstwo. Jednak dzięki korzystnym cenom naszych usług
oraz profesjonalnym wykonywaniu powierzonym nam czynności, nasza
firma będzie walczyć o dominację na lokalnym rynku. W celu zwalczenia
konkurencji nasza firma proponuje dojazdy do klientów oraz zajmuje się
odnawianiem pojazdów po powodziowych.
IV. Analiza SWOT.
ANALIZA PRZEDSIEBIORSTWA (WEWNĘTRZNA)
Silne strony:
- Nowoczesne wyposażenie zakładu
- Relatywnie niska cena świadczonych usług
- Specjalistyczna i kompleksowa usługa oferowana klientom
- Zaangażowanie właściciela i zatrudnionych pracowników
- Precyzja i dokładność świadczonych usług
- Przyjmowanie zamówień telefonicznie
- Lokalizacja ( położenie firmy pozwala lepiej opanować rynek)
-Własny transport
Słabe strony:
- Brak dokładnych badań rynkowych
- Trudność w oszacowaniu popytu na usługi
ANALIZA OTOCZENIA (ZEWNĘTRZNA)
Szanse:
- Wzrastająca liczba potencjalnych klientów (stale wzrastają
liczba posiadanych pojazdów)
- Reklama w lokalnych środkach masowego przekazu.
- Posiadanie własnej strony internetowej.
- Atrakcyjne formy spłaty pieniężnej (możliwość zapłaty
ratalnej).
Zagrożenia:
- Groźba wejścia na rynek nowych konkurentów
- Trudność konkurowania z innymi firmami świadczącymi
podobne usługi
- Nowe formy usług dodatkowych świadczone przez
konkurencję
V. Ustalanie cen.
Koszt jednej usługi czyszczenia pojazdu[zł](usługa w pakiecie
podstawowym):
•Czyszczenie karoserii samochodu
•Odkurzenie i odświeżenie wnętrza pojazdu
•Wyczyszczenie bloku silnika i jego podzespołów
•Polerowanie felg aluminiowych
•Nałożenie warstwy ochronnej na lakier samochodu.
Razem – 150 zł
Z przedstawionej wyżej kalkulacji można wywnioskować, że koszt
całkowitego czyszczenia pojazdu to kwota ok. 150 zł. Jest to kwota
minimalna, jaką właściciel samochodu musi zapłacić, ponieważ usługi
oraz wszystkie akcesoria zostały dobrane tak, aby koszt był najniższy.
Przy zamówieniach specjalnych koszty znacznie rosną i mogą
wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.
VI. Reklama
Reklamowanie firmy odbędzie się dzięki takim
działaniom:
- reklama w telewizji regionalnej
- reklama radiowa
- reklama w prasie regionalnej
- tablice ogłoszeniowe w mieście
- wizytówki w siedzibie zakładu
- wizytówki i ulotki w zaprzyjaźnionych firmach
- reklama poprzez założenie strony
internetowej
VII. Koszty inwestycji
Koszty stałe i zmienne firmy:
1. Wynajem pomieszczenia.
2. Opłaty za energię elektryczną i wodę.
3. Obowiązkowe koszty ubezpieczenia dla
pracowników.
4. Podatki.
5. Koszty związane z zatrudnieniem dodatkowych
pracowników.
6. Zakup materiałów.
7. Zakup środków czyszczących.
8. Reklama.
Koszty początkowe [zł]:
• Dwie myjnie stacjonarne parowe „Optima”: 2*25000zł = 50000zł
• Dwie myjnie mobilne parowe „Optima”: 2*25000zł = 50000zł
• Zakup dwóch samochodów: 2*70000zł=140000zł
• Dwa odkurzacze do prania tapicerki: 2*5000zł= 10000zł
• Dwie Maty gumowe: 2*1000zł= 2000zł
• Środki chemiczne: 800zł
• Kosmetyki samochodowe: 1600zł
• Mikrofibry: 1000zł
• Drabinka: 200zł
Koszt początkowy to 255 600 zł.
Obliczony kapitał niezbędny do uruchomienia przedsięwzięcia wynosi.
222 600 zł. Jest to kwota, która na początek pozwoli dokonać rozruchu
naszego punktu. Koszty zmienne i stałe mogą ulec zmianie, dlatego nie
została przedstawiona ich wartość. Jest to jednak w porównaniu z
kosztami początkowymi bardzo niska wartość która jednak w miarę
upływu czasu może ulec zmianie. Asortyment będzie odpowiednio i
systematycznie powiększany w razie ewentualnym powiększeniu się
firmy.
VIII.
Spodziewane przychody stacjonarnej myjni parowej
Mycie podstawowe:
25 zł x 17 sam. x 24 dni = 10 200 zł
• Woskowanie:
12 zł x 5 sam. x 24 dni = 1 440 zł
•Sprzątanie środka samochodu:
30 zł x 5 sam. x 24 dni = 6 600 zł
• Odświeżanie tapicerki
20 zł x 5 sam. x 24 dni = 2 400 zł
• Pranie tapicerki na sucho:
100 zł x 3 sam. x 24 dni = 7 200 zł
• Usługi dodatkowe:
20 zł x 4 sam. x 24 dni = 1 920 zł
RAZEM: 29 760 zł
Dochód przed opodatkowaniem: 19120 zł
Spodziewane przychody mobilnej myjni parowej
Średnio mycie/pranie samochodu na zamówienie:
100 zł x 6 sam. x 18 dni = 10 800 zł
• Mycie floty samochodów zakontraktowanym
firmom:
400 zł./flotę x 2 dni/mieś x 4 firmy. = 3 200 zł
• Parkingi podczas imprez masowych i/lub
weekendów:
25 zł x 20 sam. x 4 dni = 2 000 zł
RAZEM: 16 000 zł
Dochód przed opodatkowaniem:11440zł
Koszty miesięczne:
•Koszty energii/paliwa/wody/dojazdu do klienta:
10 zł x 8 sam. x 18 dni = 1 440 zł
• Koszty detergentów:
5 zł x 8 sam. x 18 dni = 720 zł
• Koszt umycia floty 10 samochodów:
40 zł/flotę x 2 dni w mieś. x 4 firmy = 320 zł
• Koszt umycia samochodu na parkingu podczas:
imprez/weekendów:
5 zł x 24 sam. x 4 dni = 480 zł
• Ściereczki z mikrofibry + pranie:
Koszt zużywających się ściereczek + pranie: 500 zł
• Inne materiały eksploatacyjne:
Zmiękczacz wody / filtr wody / filtr paliwa: 100 zł
• Koszty inne
Inne, niewliczone koszty: 1 000 zł
RAZEM: 4 560 zł.
Zysk jaki uzyskujemy to 26000 zł
po odjęciu kosztów i podatku.
Sonda
Ankieta
Jak często korzysta Pan/Pani z usług
myjni samochodowej?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
KOBIETA
MĘŻCZYZNA
A
•
•
•
•
B
A)
B)
C)
D)
C
Nigdy
Raz w miesiącu
Częściej niż raz w miesiącu
Raz na kilka miesięcy
D
Z jakiego typu myjni najczęściej
Pan/Pani korzysta?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
KOBIETA
MĘŻCZYZNA
A
B
•
•
•
•
C
A) Nie korzystam
B) Myjnia automatyczna
C) Myjnia samoobsługowa
D) Myjnia ręczna
D
Co jest dla Pana/Pani najważniejsze
przy wyborze usług konkretnej myjni?
70%
60%
50%
40%
30%
KOBIETA
20%
MĘŻCZYZNA
10%
0%
A
B
•
•
•
•
A)
B)
C)
D)
C
D
Lokalizacja
Cena
Jakość obsługi
Usługi dodatkowe (kawa, poczekalnia)
Ile średnio jednorazowo przeznacza Pan/Pani
pieniędzy na umycie swojego auta w myjni
samochodowej?
70%
60%
50%
40%
KOBIETA
30%
MĘŻCZYZNA
20%
10%
0%
A
B
•
•
•
•
C
A) Poniżej 20 złotych
B) 20 -40 złotych
C) 40 – 80 złotych
D) Powyżej 80 złotych
D
Czy korzystałby Pan/Pani z usług myjni mobilnej (z
dojazdem do klienta) gdyby cena takiej usługi nieznacznie
odbiegała od cen myjni, z której Pan/Pani korzysta?
70%
60%
50%
40%
KOBIETA
30%
MĘŻCZYZNA
20%
10%
0%
TAK
NIE
Gdzie najchętniej korzystałby Pan/Pani z
usług myjni samochodowej?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
KOBIETA
MĘŻCZYZNA
A
B
•
•
•
•
C
D
A) Na stacji benzynowej
B ) Na parkingach przy hipermarketach
C ) Na myjni blisko domu/osiedla
D ) W domu
Czy słyszał Pan/Pani o parowym myciu
samochodów?
90%
80%
70%
60%
50%
KOBIETA
40%
MĘŻCZYZNA
30%
20%
10%
0%
TAK
NIE
Czy zależy Panu/Pani na ekologicznym
myciu samochodu?
80%
70%
60%
50%
KOBIETA
40%
MĘŻCZYZNA
30%
20%
10%
0%
TAK
NIE
Przyjmujemy
pracowników
Rozmowa
kwalifikacyjna
Przyjmujemy
pracowników
Rozmowa
kwalifikacyjna
Przyjmujemy
pracowników
Rozmowa
kwalifikacyjna
Kwestionariusz
osobowy
Umowa o
pracę
Rozkręcamy
biznes
…
negocjacje
Zapytanie
ofertowe
Rozkręcamy
biznes
…
negocjacje
Zwykły dzień
pracy
Lista płac
Faktura
Rozchód wewnętrzny
Przyjęcie zewnętrzne
„Optima”
najlepsza firma na rynku

similar documents