Josef Mánes

Report
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace
Oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP VK
Josef Mánes
-
Významný český malíř a ilustrátor 19. století
Narodil se r. 182O
Pracoval na Akademii, ale pouze na zkoušku
Cestoval po cizích zemích, kde sbíral
zkušenosti, sledoval malíře a jejich výtvarná
díla
- Pracoval se spolku Jednoty výtvarných
umělců
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_M%C3%A1nes
Tvorba Josefa Mánesa vychází z
romantismu, byla inspirována životem
venkovského lidu, který pro něj
představoval ideál čistoty a lidství.
Jedním z jeho nejznámějších děl je už
výše zmíněná kalendářní deska z roku
1865 na Staroměstském orloji (dnes už
kopie, originál je uložen v Muzeu hl. m.
Prahy). Zobrazuje alegorii 12 měsíců.
Medailony na orloji v Praze
http://search.seznam.cz/?aq=2&oq=josef+m%C3%A1nes&sourceid=szn-HP&thru=sug&q=josef+m%C3%A1nes+foto
Dílo J. Mánesa
- Poslední okamžiky Lukáše z
Leydenu (1843)
- Setkání Petrarky s Laurou v
Avignonu roku 1327 (18451846)
- Příjezd hosta (1853-1855)
- Při měsíčku (1853-1855)
- Josefina (1855)
- Červené paraplíčko (V létě) (1855)
- Luisa Bělská (1857)
- Švadlenka (1858-1859)
- Anna Vaclavíková (1862)
- Labská krajina (1863)
- Řípský kraj (1863)
http://zivotopis.osobnosti.cz/josef-manes.php
- Cestoval po českých zemích a studoval české
a moravské kroje, památky a krajinu.
- Ilustroval pověsti o Fautovi.
- Vydal r. 186O první ilustrace k Rukopisu
královédvorskému
- Zde prvky revoluční
povahy Slovanů.
V r. 1864 se městská rada Prahy
rozhodla opravit orloj- ten byl půl století
poškozen. Sešla se komise, která rozhodla o
opravné práci – a to ze sbírky lidí, podobně
jako u Národního divadla. Bylo vybráno
4OOO zl. pro obnovu orloje. O rok později,
na Silvestra – 31.12. byl orloj zvonu spuštěn,
ale jen provizorně.
Mánes však dostal zakázku na kalendářní
desku až později a ta stála dalších 6OO zl.
Jeho dílo bylo již tehdy velkou životní
příležitostí předvést jeho výtvarné
umění. Jeho práce byla pečlivá,
promyšlená, nespěchal a byl velmi
precizní. Zde prosadil veškeré
umělecké pojetí. Celou desku na orloji
dokončil až v květnu 1866.
Miloval botaniku, kreslil i rostliny
Mánesovy lunety –
v Národním divadle
http://www.infofila.cz/
Slavný obraz Josefína z r. 1855
Slavný obraz Milenci – Červené paraplíčko, léto 1855
Narození Páně r. 1855
Medailon na orloji v Praze, jeden z obrazů- Červen 1855_56
http://www.artchiv.info/GALERIE/MALIR/10030--Josef-Manes.html
Mánesova kresba http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_M%C3%A1nes#D.C3.ADlo, ,
dále použita literatura Josef Kožíšek, Cestou lásky – Josef Mánes,, Praha 1978

similar documents