Geometria w *yciu codziennym

Report
Projekt domu
jednorodzinnego
Wykonały:
Dominika Biernat
Magdalena Neska
Magdalena Pańczak
Martyna Pełka
Opiekun:
mgr Izabela Niemirska
Pow. ścian w budynku ( m²):
540,2
Pow. użytkowa (bez kotłowni i garażu):
119,7 m²
Pow. zabudowy: 176,9 m²
Pow. pomieszczeń w domu (m²): Wymiary budynku: 13,3 x 13,3 m
Min. wymiary działki : 21,3 x 21,3 m
1. Wiatrołap - 6.9
Kondygnacje: parterowy
2. Holl - 16.4
Rodzaj dachu: czterospadowy
3. Pokój dzienny - 26.5
Wysokość domu: 3,8 m
4. Kuchnia - 15.4
Styl: prosty
5. Spiżarnia - 2.1
Powierzchnia dachu: 251,6 m²
6. Pokój - 15.6
Kubatura: 607 m³
7. Łazienka - 6.7
8. Pokój - 12.6
9. Pokój - 15.4
10. WC - 2.1
11. Kotłownia - 4.5
12. Garaż - 19.0
Dom jednorodzinny parterowy z
garażem
Materiał budowlany – pustak
Porycie dachu – blacho-dachówka
Kwadrat:
Oznaczenia:
P- pole figury
a- długość boku
b- długość boku drugiego
h- wysokość
P= a²
Prostokąt:
P= ab
Równoległobok:
P= ah
Trójkąt:
P= ah/2
I etap – stan surowy
II etap – wykończenie
III etap – ocieplenie budynku
IV etap - kosztorys
1.Wylanie fundamentów
2.Stawianie ścian
3.Więźba dachowa
4.Kosztorys
Zewnętrzne
Głębokość wykopu = 90cm
Szerokość wykopu = 50cm
Wewnętrzne
Głębokość wykopu = 90cm
Szerokość wykopu = 30cm
Głębokość wykopu = 90cm
Szerokość wykopu = 20cm
Zadanie 1
Ile będzie kosztować zalanie fundamentu?
P = a*a
34,9304 m³ - powierzchnia wykopu
beton B10 - cena za m³ = 239zł
34,9304 m³*239 zł = 8.350 zł
Odp.: Koszt zalania fundamentu
wyniesie 8.350 zł
Wymiary pustaka
24x24x60
Cena - 5,60zł
Wymiary domu:
380 cm - wysokość domu
1330 cm - długość domu
Zadanie 2
Ile pustaków należy wykorzystać aby zbudować ściany? Jaki
będzie tego koszt?
a) ściany zewnętrzne:
1330/60 = 23 - liczba pustaków na warstwę
380/24 = 15 - liczba warstw pustaków
23*15 = 345 - liczba pustaków na ścianę
345*4 = 1380 - liczba pustaków na ściany zewnętrzne
b) ściany wewnętrzne:
385 + 987 = 1372 - pustaki wewnątrz
1372+1203 = 2575 - pustaki na wszystkich
ścianach
2575*5,60 = 14.420 zł - cena za pustaki
Odp.: Trzeba wykorzystać 2575 pustaków
co będzie kosztować 14.420 zł.
Drewno konstrukcyjne:
Łata - 4x4x5cm
1 m³ bieżący – 3 zł
Krokwie -70x70x140cm
1m³ - 5 zł
Potrzeba nam:
Łata – 338 m
Krokwie – 261 m
Zadanie 3
Jaki będzie koszt więźby dachowej?
338 m * 3zł = 1014 zł
261 m * 5zł = 1305 zł
Odp.: Za więźbę dachową zapłacimy
2.319zł
Koszt więźby:
2.319 zł
8.350 - cena za fundamenty
14.420 - cena za pustaki
1.000 - cena za cement do łączenia
2.319 - cena za więźbę
RAZEM:26.089 zł
1.Pokrycie dachu
2.Okna i drzwi
3.Tynkowanie i malowanie ścian
4.Panele i płytki
5.Kosztorys
Blacho-dachówka
Cena – 21zł za 1m²
Zadanie 4
Jakie jest pole dachu i ile trzeba zapłacić
za pokrycie dachu?
251,6m² - pole powierzchni dachu
Wykończenia dachowe:
251,6 m² * 21zł = 5.283,6zł
Wkręty
Rynny
Odp.: Pole dachu wynosi 251,6 m²
I tym podobne
więc pokrycie dachu
koszt:1500 zł
będzie kosztować 5.283,6 zł
RAZEM:
5.283,6 zł + 1.500 zł = 6.783,6 zł
Cena okien :
1050 zł za szt.
Cena drzwi:
1500 zł za szt.
Cena drzwi garażowych - 2500zł
Zadanie5
Ile trzeba zapłacić za okna i drzwi ?
1050zł *9 = 9.450 zł
9.450 zł + 1500 zł + 2500 zł = 13.450 zł
Odp.: Za drzwi i okna należy zapłacić
13.450zł
396,34m² - całkowita powierzchnia
ścian wewnątrz domu
143,86m² - całkowita powierzchnia
sufitu
Zadanie 6
Jaka jest powierzchnia całkowita
ścian do otynkowania? Jaki będzie
tego koszt?
396,3415 m²+ 143,86 m² = 540,2 m²
15 zł - cena tynku za 1m²
540,2 m²*15 zł = 8.103 zł
Odp.: Do otynkowania jest 540,2 m²,
będzie to kosztować 8.103 zł
Zadanie 7
Ile potrzeba pudełek farby i ile będą
kosztować?
23 zł - cena za 2,5l farby
1l farby wystarcza na pokrycie 9m²
powierzchni
540,2 m²/9 = 60,02l
60,02l/2,5 l = 24 - pudełka farby
24*23 zł = 552 zł
Odp.: Potrzebne będzie 24 pudełka farby,
co będzie kosztować 552 zł.
Płytki grysowe - 47 zł za m²
Panele - 25 zł za m²
Zadanie 8
Jaki będzie koszt wyłożenia podłogi w całym
domu?
Płytki w łazienkach:
8,8 m² - pole powierzchni łazienki
8,8 m² * 47 zł =413,6 zł - koszt płytek
Płytki w kotłowni i w kuchni:
19,9 m² - pole powierzchni kotłowni i kuchni
19,9 m² * 47 zł = 935,3 zł - koszt płytek
Płytki w korytarzu:
24,4 m² - pole powierzchni korytarza
24,4 m² * 47 zł = 1146,8 zł - koszt płytek
Panele w pokojach:
90 m² - pole powierzchni pokoi
90m² * 25 zł = 2.250 zł - koszt paneli
SUMA:
413,6 zł + 935,3 zł + 1146,8 zł + 2.250 zł = 4.745,7 zł
Odp.: Koszt wyłożenia podłogi wyniesie 4.745,7 zł.
6.783,6 zł - pokrycie dachu
13.450 zł - okna i drzwi
8.665 zł - tynki i farba
4.745,7 zł - panele i płytki
RAZEM:33.644,3 zł
1.Ocieplanie
2.Tynkowanie
3.Malowanie
4.Kosztorys
177 m² - powierzchnia ścian zewnętrznych
Styropian:
Opakowanie – 6 szt.100 x 50 cm
Cena za opakowanie – 54 zł
Zadanie 9
Ile będzie kosztowało ocieplenie budynku?
177m²/0,5 m² = 354 - liczba styropianów
354/6 = 59 - liczba opakowań
54 zł * 59zł = 3186zł - koszt styropianu
Kołki:
Cena - 0,2zł za szt.
780 - liczba kołków
780*0,2 zł = 156zł - koszt kołków
RAZEM: 3186 zł + 156 zł = 3.342 zł
Odp.: Ocieplenie budynku wyniesie 3.342 zł
Zadanie 10
Jak będzie cena tynkowania?
Siatka:
Rolka - 1x50m
Cena – 90 zł
1,5*90 = 135zł
Tynk:
177 m² - powierzchnia do otynkowania
15zł - za 1m²
177m²*15 zł = 2.655 zł - koszt tynkowania
Odp.: Tynkowanie będzie kosztować
2.655 zł.
Zadanie 11
Ile będzie kosztować malowanie
budynku?
177m² - powierzchnia do pomalowania
Farba:
75 zł - cena farby za 1l
1l - 20m²
177m²/20m² = 9l
9*75 = 675zł*2 = 1.350 zł - koszt
malowania
Odp.: Koszt malowania wynosi
1.350 zł.
Ocieplanie -3.342zł
Tynkowanie -2.790zł
Malowanie -1.350zł
RAZEM:7.482zł
1 etap – 26.089 zł
2 etap – 33.644,3 zł
3 etap - 7.482 zł
Koszty robocizny
 2.000 zł - wykopanie i wylanie
fundamentów
 16.000 zł - murowanie
 34.000 zł - krycie dachu + więźba
 34.000 zł - koszt hydrauliki,
ogrzewania, wody i gazu
 6.000 zł - ocieplanie
 20.000 zł - glazura i parkiet
RAZEM:179.215,3 zł
Porównanie szacowanej ceny z ceną końcową
szacowana cena domu: ok.120 tys. zł
cena końcowa domu; ok. 180-200 tys. zł
 W całym projekcie używaliśmy wzorów na obliczanie
pola figur płaskich. Dom składa się z prostokątów,
kwadratów i innych kształtów. Figury płaskie są
obecne w naszym codziennym życiu. Bez jednostek,
wzorów i matematyki nasze życie nie byłoby takie
wygodne.
1). www,domy.pl
2). www.budujemy.pl
3). www.materiałybudowlane.pl
4). Marcin Braun, Jacek Lech
Zbiór zadań – gimnazjum, wyd.GWO, Gdańsk 2008
5). Ewa Duvniak, Ewa Kokiernak – Jurkiewicz
Matematyka wokół nas, zbiór zadań, wyd.WSIP, Warszawa 2008
6). Urszula Sawicka – Patszafek, Jolanta Walczak
Matematyka wokół nas, zbór zadań, wyd.WSIP, warszawa 2009
7). Zofia Bolałek, Małgorzata Dombrowska
Matematyka 1 – gimnazjum, wyd.GWO, Gdańsk 2009


similar documents