Leszek Leśniewski prezentacja

Report
PROBLEM STATUSU
TERYTORIALNEGO
GRENLANDII
WYZWANIA
EKONOMICZNE
Leszek Leśniewski
Plan prezentacji
1.
2.
3.
4.
5.
Grenlandia – punkty widzenia
Pytanie badawcze
Sytuacja ekonomiczna Grenlandii
Stosunki międzynarodowe Grenlandii
Wnioski
Pytanie badawcze
Jakie koszty społeczno–gospodarcze
poniosłaby Grenlandia w momencie
uzyskania niepodległości?
Grenlandia – punkty widzenia
Geografia – największa wyspa świata
Klimatologia – temp. do −74 °C
Ochrona środowiska – Park Narodowy Grenlandii
Chemia – tablica Mendelejewa
Przemysł – rybołówstwo i wydobycie
Polityka – autonomiczne terytorium Królestwa Danii
Ekonomia – mała gospodarka
Procentowa zmiana produktu krajowego
brutto w latach 2007–2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego
PKB per capita (w USD) w latach 2007–2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego
Kapitał zagraniczny na Grenlandii (w %) w 2011 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędu statystycznego Grenlandii
Inflacja i bezrobocie w Grenlandii w latach 2007–2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędu statystycznego Grenlandii
Struktura geograficzna handlu zagranicznego Grenlandii
EKSPORT
IMPORT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dania
Szwecja
Niemcy
Norwegia
Kanada
Stany Zjednoczone
Dania
Hiszpania
Wielka Brytania
Islandia
Kanada
Stany Zjednoczone
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędu statystycznego Grenlandii
Struktura towarowa handlu zagranicznego Grenlandii
EKSPORT
IMPORT
1. Ryby i produkty rybne
2. Surowce mineralne
3. Artykuły przemysłowe
1. Maszyny i sprzęt
2. Artykuły przemysłowe
3. Żywność
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Krewetki
Dorsze
Halibuty
Przegrzebki
Kraby
Metale szlachetne
Żwir
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędu statystycznego Grenlandii
Grenlandia ↔ Dania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1814 r. terytorium Danii
1953 r. kolonialny status
1979 r. autonomia
2008 r. – 76% mieszkańców za rozszerzeniem autonomii
corocznie ok. 500 mln euro do budżetu grenlandzkiego
korona duńska, ale język grenlandzki
kontrola polityki morskiej oraz zasobów naturalnych
Źródło: Folketinget
Grenlandia ↔ Unia Europejska
1. 1973 r. Dania z Grenlandią – Europejska Wspólnota
Gospodarcza
2. 1982 r. – 53% mieszkańców za wystąpieniem z EWG
3. 1985 r. – obszar specjalny państwa członkowskiego
4. Polityka arktyczna Unii Europejskiej
5. obywatelstwo Unii Europejskiej
6. częściowo Strefa Schengen
7. nie Unia Gospodarcza i Walutowa
Źródło: Komisja Europejska
Grenlandia ↔ kraje Rady Nordyckiej
1. 1984 r. – przedstawiciele Grenlandii dołączyli do
delegacji duńskiej
2. Konsulaty Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji w
Nuuk
Źródło: Rada Nordycka
Grenlandia ↔ Stany Zjednoczone
1. baza wojskowa w Qaanaaq (Thule)
2. Grenlandia otwiera przedstawicielstwo
dyplomatyczne (listopad 2014 r.)
Źródło: CIA
Grenlandia ↔ Kanada
1. spór o wyspę Hans od 1973 r.
Źródło: Canadian Federal Government
Grenlandia ↔ Polska
1. działania poszukiwawcze KGHM
2. wartość importu w 2013 r. z Grenlandii:
(25) ryby świeże i mrożone 14351,6 tys. zł;
(5) skorupiaki i mięczaki 9939,1 tys. zł
Źródło: KGHM i GUS
Wnioski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uzależnienie ekonomiczne od Danii ogranicza możliwość
funkcjonowania wyspy jako oddzielnego podmiotu politycznego.
Brak możliwości wygospodarowania środków pieniężnych na pokrycie
wydatków związanych z funkcjonowaniem gospodarki.
Położenie geograficzne ogranicza napływ projektów innowacyjnych.
Występuje wysoka zależność decyzyjna od władz centralnych
Grenlandii, Danii i Unii Europejskiej.
Zbyt niska liczba ludności przyczynia się do braków wykwalifikowanej
kadry zawodowej.
Niepokoje społeczne zagrażają stabilności politycznej wyspy.
Uzależnienie od rybołówstwa i wydobycia może przyczynić się do
Choroby holenderskiej gospodarki Grenlandii.
Niski stopień zintegrowania z globalnym rynkiem wpłynął na dobrą
reakcję gospodarki Grenlandii na kryzys zapoczątkowany w 2007 r.

similar documents