24.02.2014 Pomoc publiczna dla LOT-u

Report
POMOC PUBLICZNA
DLA LOT-U
Kilka faktów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1999 r. pomysł sprzedaży PLL LOT – Lufthansie, a w rezultacie sprzedaż 25,1% akcji Swissairowi
za 33,8 mln dolarów.
2001 r. po atakach z 11 września na WTC i kryzysie w lotnictwie, LOT otrzymał ok. 400 mln zł
pomocy.
Od listopada 2005 do lutego 2008 LOT miał 5 prezesów, każdy średnio zasiadał w swoim fotelu
przez 5,5 miesiąca (rekordzista 8 miesięcy: Piotr Siennicki; najkrótsza kariera: 1 miesiąc: Marek
Mazur).
Po wyborach w 2007 r. zakładano prywatyzację LOT-u do końca 2008 r.
Pod koniec maja 2009 r. Skarb Państwa bezpośrednio i pośrednio odkupił do syndyka Swissair
akcje LOT-u.
W kwietniu 2010 r. usłyszeliśmy, że prywatyzacja nastąpi w 2011 r.
Miał się odbyć przetarg, bo wnioski złożyło czterech oferentów: spółka KPMG Advisory oraz
trzy konsorcja: (i) Merrill Lynch International, Roland Berger Strategy Consultants, Deloitte
Advisory, K&L Gates Jamka, (ii) DLA Piper Wiater i Bank Zachodni WBK, (iii) PwC Polska,
Domański Zakrzewski Palinka, PricewaterhouseCoopers.
W lutym 2012 r. usłyszeliśmy, że potencjalny inwestor powinien zapewnić spółce rozwój,
pozwalając na zachowanie loga.
Jak zakończyło się postępowanie przetargowe? Tego do końca nie wiadomo.
LOT zamówił Dreamlinery wtedy, kiedy wydawało się, że może być lepiej…
Sytuacja do 2011 r.
Kryzys w 2012 r.
Pod koniec 2012 roku spółka niespodziewanie
zwróciła się do Skarbu Państwa o pomoc
publiczną w wysokości 1 miliarda złotych
w związku ze złą sytuacją finansową Jako
przyczyny wskazywano pozorowane reformy
po stronie Ministerstwa Skarbu Państwa (51%
udział właścicielski było zapisem ustawowym),
zmiany kadrowe w zarządzie, upolitycznienie
stanowisk i niskie kompetencje kadry
nadzorczej, które skutkowały błędnymi
decyzjami biznesowymi.
Pomoc publiczna
Pierwszą transzę wsparcia publicznego LOT
otrzymał w drugiej połowie grudnia 2012,
kiedy Skarb Państwa udzielił spółce 400 mln zł
– pieniądze te zostały przeznaczone na spłatę
przeterminowanych zobowiązań (318 mln zł)
i pokrycie strat operacyjnych.
Raport Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z 2012 r:
„Jedyny wzrost wartości udzielonej pomocy
zanotowano w grupie C1 (pożyczki
preferencyjne) – prawie 5 razy więcej
w porównaniu z 2011 rokiem – głównie
w wyniku udzielenia pomocy na ratowanie
przedsiębiorstwu Polskie Linie Lotnicze LOT
S.A. – 400 mln zł.”
Źródło: raport Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów 2012r.
Udzieleniem pomocy Polskim Liniom Lotniczym LOT S.A. w województwie
mazowieckim (11% całkowitej wielkości pomocy udzielonej w tym województwie).
Źródło: raport Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów 2012r.
Argumenty w sprawie udzielonej pomocy
publicznej:
- upadek PPL LOT stanowiłby poważne zagrożenie dla poprawnego
działania konkurencji;
- przykład upadku węgierskiej spółki Malév, co wiąże się z tym, że na rynku
znaczącą rolę zaczęliby odgrywać przewoźnicy niskokosztowi, oferujący
loty krótkiego zasięgu, z punktu do punktu;
- prawdopodobieństwo likwidacji lotów dalekiego zasięgu, bo luka
powstała po PPL LOT zostałby zastąpiona przez przewoźnika działającego
w formule sieciowej;
- pomoc była stosunkowo niewielka (13% wartości przychodów
ze sprzedaży w 2011 r.) i stanowiła formę pożyczki;
- upadek PPL LOT wpłynąłby negatywnie na sytuację ekonomiczną
przedsiębiorców z nim współpracujących.
Źródło: raport Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów 2012 r.
2013 r.
W kwietniu 2013 LOT poprosił o wsparcie publiczne w wysokości
380
mln
zł.
W
połowie
maja
2013
Komisja
Europejska zaakceptowała warunkowo 400 mln zł pomocy
publicznej udzielonej PLL LOT w grudniu ubiegłego roku, do czasu
zapoznania się z planem restrukturyzacji spółki. Polska przedłożyła
go 20 czerwca 2013 roku (czyli w ciągu sześciu miesięcy
od udzielenia pomocy).
W związku z coraz lepszymi wynikami LOT nie wystąpił we wrześniu
do Ministerstwa Skarbu o wypłatę drugiej transzy pomocy
publicznej. Wypłata tej transzy – zgodnie z Planem Restrukturyzacji
złożonym przez Ministerstwo Skarbu w Komisji Europejskiej – była
planowana na sierpień. Tymczasem LOT nie wystąpił o nią ani
w sierpniu, ani we wrześniu. Miało się to stać dopiero
w październiku. Do dnia 2 stycznia 2014 roku LOT nadal nie poprosił
Ministerstwa Skarbu o II transzę pomocy publicznej.
Cena pomocy publicznej:
• likwidacja lotów z Warszawy do Aten, Helsinek, Zurychu,
Kairu, Bejrutu, Barcelony, Berlina czy Düsseldorfu;
• w firmie docelowo zlikwidowanych ma być 800 etatów,
a część pracowników musi się liczyć ze zmianą formy
zatrudnienia;
• LOT wycofa się z użytkowania 15 samolotów Embraer,
a z sześciu Dreamlinerów, które ma mieć wiosną 2014 r.,
dwa zamierza wypożyczyć innym przewoźnikom;
• oszczędności na paliwie w 2015 r. sięgną 40 mln zł.
Obecni akcjonariusze PLL LOT
Pracownicy,
6.93%
TFS Silesia,
25.10%
Skarb
Państwa,
67.97%
Jest światełko w tunelu…
PLL LOT podpisały porozumienie z Boeingiem
w sprawie rekompensaty za uziemienie Dreamlinerów,
która wyniesie ok. 90 mln zł.
Prośba o kolejne wsparcie została odroczona, bo
Polskie Linie Lotnicze LOT zanotowały po 11
miesiącach 2013 r. 25 mln zł straty operacyjnej, czyli
o 111 mln zł mniej od planu, który zakładał stratę
w wysokości 136 mln zł.
Prezes spółki zapowiada, że planem na 2014 r. jest
powrót do trwałej rentowności i systematyczny wzrost
od 2015 r.

similar documents