Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin 7

Report
Hacettepe Üniversitesi
Trafik Eğitim, Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Merkezin Kuruluşu:
• Öğretim üyelerinin trafik ve yol güvenliği
konusundaki hassasiyetleri ve kendi aralarında
toplantılar yapma
• Merkez kurulmasına ilişkin yönetim ile yapılan
görüşmeler (2008)
• Merkezin kurulması
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ EĞİTİM,
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete, 26 Mayıs 2009 Salı, Sayı: 27239
Yönetim Kurulunun Oluşturulması:
• İlk gayri resmi yönetim kurulunun
oluşturulması-2011 bahar ayları
• Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulunun
görevlendirilmesi- Ağustos 2011
Merkez Yönetim Kurulu
• Prof.Dr.Hilal Özcebe- Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
• Doç.Dr. Filiz Bilge- Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı
• Prof.Dr. Banu Cangöz - Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
• Prof.Dr. Cemalettin Aksoy- Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler B. Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
• Doç.Dr. Abdülkerim Sönmez- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
• Doç.Dr. Murat Caner Testik -Mühendislik Fakültesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü
•
Öğr.Gör. Dr. Hakan Çağdaş Aladağ- Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
Etkinlikler- Tanıtım
Farklı kurumlara ziyaret
– Emniyet Genel Müdürlüğü
• Trafik Araştırma Merkezi
• Eğitim veAraştırma Dairesi Başkanlığı
– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlığıKaraulaşımı Genel Müdürlüğü
– DSÖ Türkiye Ofisi
Tanıtım
• Üniversitemizin elektronik sayfasında merkez
sayfamızın aktif hale gelmesi- [email protected]
• Merkez tanıtım broşürün hazırlanması- ancak henüz
basılamamıştır.
• Merkez yönetim kurulunun kartvizitlerinin basımı ve
kullanılması
• Yazışmalar için antetli kağıt ve zarf kullanımı-
EtkinliklerSempozyum
•
•
•
•
•
•
•
Konuşmacılar:
Emniyet Genel Müdürlüğü
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dünya Sağlık Örgütü
Trafikte Sorumluluk Hareketi
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği
Araştırma Derneği
ODTÜ ve Hacettepe Öğretim Üyeleri
Program basıldı.
Web sayfasına sempozyum videolarının yerleştirildi.
Konuşma metinlerinin kitap halinde basımı planlandı;
ancak, yazılar henüz tamamlanmadı...
Sempozyum Videoları
Farklı Kurumlarla Ortak
Beraberliklerin Başlaması
• DSÖ- Güvenli Trafik Projesi Yönlendirme
Komitesinde yer alma
• Trafikte Sorumluluk Hareketi paydaş kurumları
arasında yer alma
• 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumuna
kurumsal olarak davet edilme
• ODTÜ Biltir Merkezinden beraber çalışma
teklifi
Yönetim Kurulu Çalışmaları ve
Kararlarımız
• Yaklaşım 2 ayda bir YK, Sıhhıye ve Beytepe
Kampüslerinde, bölüm toplantı salonlarında
• Stratejik plan hazırlığının yapılması
• Faaliyet planının oluşturulması
• Üniversite yönetimi ile paylaşma kararı
alınmıştı...
Destekleriniz ve Olurlarınız Halinde;
Faaliyet Planımız
2011-2014
Üniversite İçi Güvenli Trafik
Düzenlenmesinin Sağlanması
• Özellikle Beytepe Kampüsünde trafik ile ilgili
durum analizi yapılmasına ve düzenlemelere
katkıda bulunulacaktır.
– Web tabanlı araştırma
– Üniversitede yönetici, çalışan ve öğrencilerle
derinlemesine görüşmeler
– Servis ve otobüs şöforleri ile görüşmeler
– Mühendislik analizlerinin yapılması
Beytepe Kampüsünde güvenli trafik düzeninin
yapılması için gereken düzenlemelerin yapılması için
yönetimle beraber çalışmak
Üniversite Akademik ve İdari Personel ile
Öğrencilerin Trafik ve Yol Güvenliği
Konusunda Duyarlılıklarının Artırılması
– Trafikte Sorumluluk Hareketi programından
Beytepe ve Sıhhıye Yerleşkesinde demostrasyon
yapmalarının talep edilmesi
– Trafik ve yol güvenliği klübünün tekrar canlanması
– Her yıl en az bir sempozyum düzenlenmesi
Araştırma Yapılması
• Kaza analizleri- Tutanaklar üzerinden çalışma
yapılması
• Oto güvenlik sistemleri- Arka koltuk emniyet
kemeri ve çocuk oto koltuğu konularında
• ODTÜ Biltir Merkezi ile işbirliği yapılması
BAB, TÜBİTAK, Belediye ve Hükümet
kurumlarından proje desteği alma konusunda
çalışmalar yapılması
Toplumun Bilgilendirilmesi
• Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma
Merkezi ile ortaklaşa halkın bilgilendirilmesine
yönelik kampanya yapılması
• Trafikte Sorumluluk Hareketinde paydaş olunması
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile ortak
çalışmalar yapmak
• DSÖ ile sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu
ve güçlendirilmesinde iş birliği yapmak
Merkezin Tanıtımı ve Güçlendirilmesi
•
•
•
•
Trafik ile ilgili kurumların ziyaretlere devam edilmesi
Karayolları Güvenlik Kurulu Üyeliğinde yer alma
Yılda bir defa sempozyum düzenlenmesi
Web sayfasında yasa ve yönetmelik, önemli gün ve
olaylar hakkında merkezin görüşlerinin konulması
planlanmıştır. İlgili sayfa adreslerinin web sayfasında
yer alması, belli başlı raporlara ulaşımın sağlanmasına
ilişkin düzenlemelerin yapılması
• Tanıtım materyali basımı
• Tanıtım etkinliklerinin bazılarının İngilizce olarak
yapılması
Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için
teşekkür ederiz...

similar documents