Seferihisar

Report
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ
BAKANLIĞI
İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SEFERİHİSAR SERİSİ (YANIK)
AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİ
(REVİZYON + EK-2)
Rasim DİRLİK
İzmir Etüt-Proje Şube Müd.
TARİHÇE:
Seferihisar
Serisinde
ağaçlandırma
çalışmalarına 1963 yılında düzenlenen 3.000,0
Ha.lık Dikmendağ Orman İçi Ağaçlandırma
Uygulama Projesi ile başlanmış ve 1998 yılına
kadar
bu
seride
5.315,0
Ha.
alan
projelendirilerek ağaçlandırılmıştır.
Devamında Etüt-Proje Şubemiz tarafından
Seferihisar Serisinde, 2002 yılında 1274,0 Ha.,
2004 yılında da 1258,0 Ha. olmak üzere toplam
2532,0 Ha. saha için ağaçlandırma projesi
düzenlenmiş
olup,
sahaların
tamamına
yakınında uygulama bitirilmiştir.
Tesis edilen sahalarda Fıstıkçamı, Kızılçam,
Halepçamı, Kara Servi, Mavi Servi, Kıbrıs
Akasyası, Mantar Meşesi, Yalancı Akasya,
Aylantus, Glediçya, Ihlamur, Defne, Sığla, Ceviz,
Akçaağaç, Badem, Harnup gibi çeşitli türlerde
toplam 2.435.297 adet fidan dikilmiştir.
ORMAN YANGINI:
İzmir Orman İşletme Müdürlüğü,
Seferihisar Orman İşletme Şefliği sınırları
içinde 10.08.2009 tarihinde çıkan yangın
sonucu 1013,50 Ha. normal koru ve
ağaçlandırma sahası, 71,50 Ha. bozuk koru
ormanı olmak üzere toplam 1090,0 Ha.
orman alanı yanarak tahrip olmuştur.
Yangın
çıktığı
tarihte
yangın
mahallinde;
Kuzey-Kuzeydoğu-Doğu
yönlü, kararsız, aşırı şiddetli (40-60 km/sa)
rüzgarın olduğu, nisbi nemin %17’ye kadar
düştüğü,en yüksek sıcaklığın da 33 ºC
olduğu tespit edilmiştir.
SAHANIN YANGIN SONRASI GENEL
GÖRÜNTÜLERİ
YANIK REVİZYON PROJESİ:
Çıkan yangın sonucu Seferihisar Serisi
Ağaçlandırma Uygulama Projesi(2002) ve
Seferihisar
Serisi
Ek-1
Ağaçlandırma
Uygulama Projesinin(2004) yangında tahrip
olan bölmelerinde Seferihisar Serisi (Yanık)
Revizyon Projesi düzenlenmiştir.
Revize edilen ağaçlandırma sahasının
çevresinde yangından zarar gören Seferihisar
Orman İşletme Şefliği tarafından önceden
tesis edilmiş, sun’i gençleştirme sahaları da
Seferihisar Serisi Ek-2 (Yanık) Ağaçlandırma
Projesi
adı
altında
projelendirilerek,
ağaçlandırma programına dahil edilmiştir.
Proje alanı ;
Seferihisar (Yanık)Revizyon Pr.: 708,3 Ha.
Seferihisar (Yanık) Ek-2 Pr.
: 350,7 Ha.
Toplam
: 1.059,0 Ha.
PROJE SAHASININ YERİ :
İLİ
İZMİR
İLÇESİ
SEFERİHİSAR
İLGİLİ KÖYLER
DOĞANBEY
ORMAN İŞL. MÜDÜRL.
İZMİR
ORMAN İŞLETME ŞEFL.
SEFERİHİSAR
AĞAÇLANDIRMA MÜH.
GAZİEMİR
AVAN PROJESİ
GÜMÜŞSU
HAVZASI
PROJE ALANI
1.059,0 Ha.
PROJE NO
İZMİR.A.46
TOPRAK DURUMU:
Arazi etütleri esnasında açılan toprak profilleri,
avan proje ve M.T.A. Türkiye Jeoloji Haritalarının
incelenmesi sonucu;
Sahada;
- Anakaya Fillat, Mikaşist, Kalker ve Serpantin
- Toprak türü Balçık, Kumlu-Killi Balçık ve
Kumlu Balçık olup orta bünyelidir. Geçirgenliği
iyidir.Drenaj problemi yoktur.
- Toprağın reaksiyonu(pH) 4,89-8,11
- Kireç oranı çoğunlukla Eseri miktarda olmasına
karşın lokal olarak % 55’e çıktığı alanlar tespit
edilmiştir.
- Toprak derinlikleri 31-60 cm olup orta derin
topraklardır.Fizyolojik derinlik ise 100 cm den
fazladır.Profil taşlılığı %25 den fazla,yüzeysel
taşlılık %25 den azdır.
- Toprakta tuzluluk 0,030-0,306 mmhos/cm.
değerleri arasında olup tuz problemi yoktur.
-
Başlıca toprak tipleri:
- Kırmızı kahverengi akdeniz toprağı,
- Esmer orman toprağı,
- Kalkersiz kahverengi orman toprağı
- Kolluvyal topraklar
SAHADA AÇILAN TOPRAK PROFİLLERİ:
İKLİM:
Bölgenin ana iklim özelliği, kışların ılık
ve yağışlı, yazların sıcak ve kurak
geçmesidir. Yılın 2 ayında (Mayıs–Ekim
ayları) Yarı-Kurak,
4 ayı (HaziranTemmuz-Ağustos-Eylül) Tam Kurak olarak
geçen bir devre olduğu görülmektedir.
Erinç’in yağış etkenliği indisine göre
yörenin iklim tipi ‘’Yarı nemli’’,vejetasyon
tipi ise ‘’Park Görünümlü Kurak Mıntıka
Ormanları ‘’dır.
Yaz sezonunda gündüz 35˚C civarında
olan sıcaklık gece 25˚C’ye düşer. En yüksek
sıcaklık 40˚C’nin üzerine çıkar.
İzmir İlinde yıllık ortalama yağış 588
mm. civarındadır. Proje sahasının hakim
bakısı Güney,ortalama yükseltisi 180 m
olup, güneşlenme süresi uzun ve yıllık
yağış miktarı İzmir İli ortalamasının
altındadır. Yağışın büyük bölümü (%69)
Kasım-Şubat ayları arasında meydana
gelmektedir. Yaz dönemi ise genellikle
yağışsız olarak geçmektedir.
İzmir ve çevresinde yangın riskinin
arttığı Temmuz-Ağustos aylarında bağıl
nem oranlarının %37-40 lara düştüğü,
ortalama rüzgar hızının
4,5-4,3 m/sn.
olduğu
görülmektedir.
Bu
dönem
genellikle kuzey ve kuzeydoğu dan esen
rüzgarların şiddetlendiği dönemlerdir.
Yanan sahanın kuzey yönden esen
rüzgarlara açık olması yangın hızının
artmasında etkili olmuştur.
İÇ TAKSİMAT ŞEBEKESİ:
.
Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde
klasik işçi gücü ile yangın söndürmeden ziyade
her türlü arazi koşullarında hareket edebilen
yangın arazözleri orman yangınlarında ağırlıklı
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gibi yangın
söndürme araçlarının yolu olan yerde etkili
olacağı düşünüldüğünde servis yolu ağının
arazözün yangına en kısa sürede müdahale
edebilecek şekilde planlanmasının önemi açıktır.
Bu yüzden yanan ağaçlandırma sahasında
mevcut 55,910 Km. servis yoluna ilaveten 38,442
Km, daha servis yolu planlanmış olup böylelikle
toplam 94,352 Km servis yolu ağına ulaşılacaktır.
TÜR
PLANLAMASI:
Servis yolları kenarlarına ilk sırası
1 x 1 m, diğer sıralar 2 x 2 m aralık
mesafelerde olmak üzere çapraz dikim ile
5-10 sıra Kara Servi ve Mavi Servi ve
devamında Kıbrıs Akasyası, Glediçya,
Aylantus,
Badem,
Harnup,
Yalancı
Akasya, Palamut Meşesi, Mantar Meşesi
vb. yapraklı türler ile 8-10 sıra veya
bloklar halinde yapraklı yangın önleme
zonları planlanmıştır.
Yangın
emniyet
yollarının
kenarında ise ilk sırası 1 x 1 m., diğer
sıralar 2 x 2 m aralık mesafelerle olmak
üzere 8-10 sıra Dallı Servi ile yangına
dayanıklı zon planlanmıştır..
Mevcut asfalt yolun çevresine ve tüm sahanın
dikenli tel çit ihatasının çevresine de Glediçya,
Biberiye ve Yalancı Akasya fidanı dikilmiştir.
Asfalt yolun her iki yanına Glediçya’nın arkasına
3 sıra Kıbrıs Akasyası, 5 sıra Dallı Servi ve 2 sıra
da Palamut Meşesi dikilmesi planlanmıştır.
Yangında tahrip olan dereiçi vejetasyonu
yeniden meydana getirmek için derelerin her iki
tarafında beşer sıra Katalpa, Ihlamur, Akçaağaç,
Yalancı Akasya, Dut, Aylantus, Tespih Çalısı,
Zakkum, Dişbudak, Mahlep, Defne, Yabani Kiraz,
İğde, Ceviz, Sığla ve Çınar vb. yapraklı türlerle
dikim planlanmıştır.
Projenin uygulanması sonucu sahaya
toplam 451.000 adet yapraklı, 1.318.000 adet ibreli
olmak üzere toplam 1.769.000 adet fidan
dikilmiştir.
Fidan Türü
Alanı (Ha.)
Adedi
AKÇAAĞAÇ
7.50
13.600
AYLANTUS
4.50
5.000
13.50
15.320
CEVİZ
8.00
ÇINAR
Fidan Türü
Alanı (Ha.)
Adedi
KATALPA
15.00
17.750
K. AKASYASI
14.90
16.480
KIZILÇAM
60.00
146.528
1.210
MAHLEP
15.40
19.500
0.60
0.671
MAN. MEŞESİ
39.00
44.120
134.00
596.216
MAVİ SERVİ
65.00
296.095
DEFNE
7.00
16.815
MENENGİÇ
0.90
1.004
DİŞBUDAK
4.50
4.950
OKALİPTUS
3.10
3.443
DUT
5.00
5.600
PAL. MEŞESİ
15.00
18.650
ERGUVAN
3.10
3.500
SIĞLA
5.50
6.050
FİN. ARDICI
1.90
3.167
TESPİH ÇALISI
4.00
4.400
FISTIKÇAMI
375.00
243.312
YABANİ KİRAZ
2.60
2.937
HALEP ÇAMI
19.50
32.650
YAL. AKASYA
125.00
160.450
HARNUP
9.20
13.145
ZAKKUM
1.30
1.525
IHLAMUR
5.50
6.050
GLEDİÇYA
Tek sıra
44.000
İĞDE
3.00
3.400
BİBERİYE
Tek sıra
18.760
İSK. KAUÇ.
2.50
3.000
TOPLAM
969.70
1769.298
BADEM
DALLI SERVİ
YANIK PROJENİN BAZI VERİLERİ:
Yangından sonra tanzim edilen yanık ve ek
projeler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki
bazı rakamlara ulaşılmaktadır :
Y.K.Yolları sahanın %7 ‘sini oluşturmaktadır.
Servis yolu hektarda 25 metre dir,
Yapraklı tür sayısı 27 çeşide çıkarılmıştır.
Yapraklı tür oranı % 26’ya çıkarılmıştır.
Dallı servi ve M.servi fidanı sayısı toplam dikim
miktarının yaklaşık % 50 sidir.
İbreli türlerle birlikte toplam
planlaması yapılmıştır.
33 çeşit tür

similar documents