Yekon sunumunu indirmek için tıklayınız.

Report
YARATICI İSTANBUL
ATÖLYELERİ PROJESİ
15 AĞUSTOS 2013 – 14 MAYIS 2014
İSTKA
FON
YEKON
YARATICI İSTANBUL
ATÖLYELERİ
PROJE YÖNETİMİ
YARARLANICI
YÜRÜTÜCÜ
İŞTİRAKÇİLER
RD
ORTAK
MURAT
KARAMANOĞLU
ESİN DEMİRCİOGLU
DPİD
ORTAK
ASLI DEMİR
YÖNETİCİ
TÜHİD
BEYOĞLU
BELEDİYESİ / KKV
KOORDİNATÖR
İMREN
ARSLANOĞLU
KOORD. YARD.
İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
FEYZA BALTACI
ORTAK
GMK
ORTAK
KKV
ORTAK
İSTANBUL ŞEHİR
ÜNİVERSİTESİ
MELİH CAN KORKMAZ
İSTANBUL BİLGİ
ÜNİVERSİTESİ
FUNDA KURTULDU
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
YARATICI EKONOMİ ÇALIŞMALARI

İstanbul Bilgi Üniversitesi / Kültür Politikaları Yönetimi Araştırma Merkezi
 Doç.
Dr. Asu Aksoy
 Doç.
Dr. Serhan Ada
 Asistan: Funda
 Toplam:
Kurtuldu
4 sektörel toplantı, 1 sentez toplantısı
 Tartışma:
İstanbul kentinin çok aktörlü, çok disiplinli temelde rekabetçi
avantaj kazanabilmesi için yapılması gerekenler ve yol haritası
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
FİKRİ MÜLKİYET ATÖLYESİ

İstanbul Şehir Üniversitesi
 Prof. Dr. Tekin
 Av.
Memiş
Melih Can Korkmaz
 Fikri mülkiyet
ile ilgili hukuki sorunların tespiti, kümelendirilmesi, ortak
çözümler sunulması, yaratıcı endüstrilerin ihtiyaçlarına uygun hukuk
yapılarının benimsenmesinin sağlanması
İTÜ
TASARIM HARİTASI ATÖLYESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü

Prof. Dr. Özlem Er

Doç. Dr. Şebnem Timur

Feyza Baltacı

İstanbul’da tasarımın coğrafi olarak kent ile ilişkilendirilmesi,
tasarımın ekonomi politiği ve küresel bir tasarım kenti olarak
İstanbul
KÜLTÜR KENTİ VAKFI
BEYOĞLU ÜRETİCİ VE YARATICI ENDÜSTRİLERİ
BULUŞTURMA

Beyoğlu Belediyesi Kültür Kenti Vakfı

Gaye Uğurlu

Esin Demircioğlu

İstanbul’da yerel yönetimlerce sağlanan ortamın üretim ve tasarım
paydaşlarının
katılımıyla
değerlendirilmesi
ve
işbirliğinin
güçlendirilmesine yönelik stratejiler geliştirilmesi
BİLGİ
ŞEHİR
İTÜ
KKV
1.
2.
3.
4.
Bilgi Üniversitesi: Toplam 120 kişi ile görüşme
11 Kasım 2013 – Müzik Endüstrisi Atölyesi
23 Aralık 2013 – Film Endüstrisi Atölyesi
20 Ocak 2014 – Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Sektörleri
27 Ocak 2014 – Yayıncılık Endüstrisi Atölyesi
17 Mart 2014 – Sentez Toplantısı
Şehir Üniversitesi: Toplam 16 sektörel toplantı, 4 takip ziyareti, 4 yazılı görüşme ile derneklerden 89 kişi ile görüşüldü.
İTÜ: 12 atölye, 7 seminer ile 196 katılımcıya ulaşıldı.
KKV: Saha görüşmeleri 15 Ekim itibariyle başladı – toplamda 75 işletmeci/zanaatkar ile görüşüldü.
18 Aralık 2013 – Müzik Aleti Üreticileri
08 Ocak 2014 – Tabela ve pantograf üreticileri
20 Mart 2014 – Çözüm toplantısı
DPİD yönlendirmesi ve Geometry Ajans desteğiyle USTA İŞİ BEYOĞLU KAMPANYASI
YEKON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14 Ağustos 2013 – Yaratıcı İstanbul Atölyeleri Proje Başlangıç Toplantısı
27 Ağustos 2013 – İSTKA İlk İzleme Ziyareti
05 Eylül 2013 – Atölyeler Baslangıç Toplantısı
13 Eylül 2013 – Danışma Kurulu Toplantısı
25 Eylül 2013 – 1. İlerleme Toplantısı
27 Eylül 2013 – Kristal Elma Panel / Turkish Creative Industries
22 Ekim 2013 – YK Toplantısı
31 Ekim 2013 - 2. İlerleme Toplantısı
20 Kasım 2013 – İhale Düzenlendi
22 Kasım 2013 – 3. İlerleme Toplantısı
12 Aralık 2013 – İSTKA Yararlanıcı Beyan Raporu verildi.
20 Aralık 2013 – Proje websitesi online oldu.
26 Aralık 2013 – YEKON YK ile 4. İlerleme Toplantısı
27 Aralık 2013 - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü (WIPO) işbirliği ile gerçekleştirilen “Telif Haklarına Dayalı
Endüstrilerin Kültür Ekonomisine Katkısının Ölçümü” konulu projeye
katılım sağlandı.
15. 10 Ocak 2014 – Metodoloji Toplantısı
16. 16 Ocak 2014 - 5. İlerleme Toplantısı
17. 23 Ocak 2014 – Yeni Proje Başvuru Toplantısı
18. 31 Ocak 2014 – İSTKA İkinci İzleme Ziyareti
19. 21 Şubat 2014 – Yeni proje başvurusu yapıldı.
20. 21-22 Şubat 2014 Alldesign Uluslararası 3. Tasarım Konferansları ve
Yaratıcı Endüstriler Fuarı'nda katılım ve panel gerçekleştirildi:
Yaratıcı Endüstriler Konseyi Paneli - Yaratıcı Endüstrilerde Fikri ve Sınai
Haklar
21. 10 Mart 2014 – 6. İlerleme Toplantısı
22. 03 Nisan 2014 – 7. İlerleme Toplantısı
23. 16 – 17 Nisan 2014 – YEKON Yaratıcı İstanbul Çalıştayı
24. 28 Nisan 2014 – Proje Ara Rapor Teslimi
KRİSTAL ELMA
PANEL:
TURKISH CREATIVE
INDUSTRIES
MODERATÖR:
Ayşegül Molu
KONUŞMACILAR:
Yiğit Şardan
Gamze Güven
Fatih Aksoy
Umut Südüak
ANA BAŞLIKLAR:
•
Teknolojide yaratıcılık ve
inovasyon
•
Yaratıcı şehir kavramı
•
Yaratıcı endüstriler konseptinin
doğuşu ve gelişimi
•
Türkiye’de endüstriyel tasarım,
grafik tasarımı, televizyon
yapımcılığı ve reklamcılık
sektörlerinde son yıllardaki
gelişmeler
 Panel yaklaşık 120 kişi tarafından
izlenmiştir.
ALLDESIGN PANEL:
YARATICI ENDÜSTRİLERDE FİKRİ MÜLKİYET
MODERATÖR:
Ayşegül Molu
PANELİSTLER:
Prof. Dr. Tekin Memiş
(İstanbul Şehir Üniversitesi)
Av. İbrahim Ekdial
(Ekdial Avukatlık Ofisi)
Faruk Malhan (Tasarım Vakfı)
Aslı Şahin (Biroy)
Hakan Ertem (Marmara Üniversitesi)
PROJENİN SÜREKLİLİĞİ
Devlet politikaları ve teşvikleri için gerekli
altyapının hazırlanması ve politikalar
geliştirilmesi
Yaratıcı endüstrilerin katkısının görünür kılınması
YARATICI
İSTANBUL
RAPORU
Yaratıcı endüstrilerin diğer sektörlerle olan
ilişkisinin incelenmesi
Turizm ve yaratıcı endüstriler arasındaki ilişkiyi
güçlendirecek yeni projeler
Mevcut hukuki düzenlemelerin geliştirilmesi, uzun vadeli yasal
düzenlemelere yönelik eylem planı hazırlanması
II.
ADIM

similar documents