Slide 1 - İstanbul Üniversitesi Hastaneleri

Report
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Fakültesi
Çocuk Cerrahisi A.D.
2012-2013
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Misyon
İstanbul Üniversitesini örnek bir akademik
ünite olarak ülkemizde ve Dünya’da temsil
etmek, bilimsel araştırmalar yapmak,
öğrencilerin, uzmanlık öğrencilerinin, yan dal
uzmanlık öğrencilerinin ve uzman
hekimlerinin eğitimine katkı sağlamak,
halkımızın sağlığını korumak ve tedavi
etmektir.
Vizyon
• Bilimsel üretim, eğitim ve sağlık
hizmetlerinin kalitesi yönünden evrensel
düzeyde söz sahibi, Ülkemiz ve
Üniversitemiz içinde önder bir klinik olma
hedefini taşır.
Ana Bilim Dalı Tarihçesi
•
•
•
•
1978: Çocuk Cerrahisi Kliniği Kuruluşu
1982: Anabilim Dalı
1990: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
1995: Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Kuruluşu
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D.
Öncü İşlemler
•
•
•
•
•
•
•
•
Heterotopik dalak
ototransplantasyonu
RAMF ile mesane defektleri
kapatılması
Geniş üretra defektlerinin
kapatılmasında apendiks
interpozisyonu
H.Pylorii ile asid hematüri
sendromu ilişkisinin ortaya
konulması
Safra yolu atrezisi laparoskopikolanjiografi
KC transplantasyonu
Videoürodinami
İlk yenidoğan cerrahi yoğun
bakım ünitesi
• Anabilim dalımızca birçok
uluslararası katılımlı
Workshop ve kongreler
düzenlenerek çocuk
cerrahisinin gelişmiş
ülkelerdeki standartlara
çıkarılmasında büyük
katkısı olmuştur.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
Yurtiçi Temsil
– Yöneticiler
• Üniversite
– Prof. Dr. Yunus Söylet
» İstanbul Üniversitesi Rektörü
» TÜBA Üyesi
» Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Başkanlığı
– Prof. Dr. Haluk Emir
» Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi
• Dernek
– Prof.Dr. Gonca Topuzlu Tekant
» Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri
– Doç. Dr. Mehmet Eliçevik
» Türkiye Çocuk Ürolojisi Derneği Y.K. Üyesi
Anabilim Dalına Eğitim Vermek Üzere Gelen
Misafir Öğretim Üyesi-Hekim
1992-2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alberto Pena
Keith W Ashcraft
J.W Duckett
Howard Mc Syder II
Richard Turner-Warwick
Hock Tan
J. Hutson
Philip Ransley
Giacomo Passerini
John Gearhart
Larry Baskin
Warren Snodgrass
David Gough
Peter Cuckow
Margaret Obrawska
Pippi Sale
Gianantonio Manzoni
(USA)
(USA)
(USA)
(USA)
(U.K)
(Australia)
(Australia)
(U.K)
(Italy)
(USA)
(USA)
(USA)
(U.K)
(UK)
(Poland)
(Canada)
(İtaly)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E Kiely
Robert Carachi
Amir Azmy
Pat Malone
L Kapila
V Boston
Prem Puri
H.H Nixon
E. MacKinnon
C Dhillon
Christopher Woodhouse
Patrick Duffy
David Frank
Paul Tam
Richard Spicer
David Burge
Risto Rintala
(U.K)
(U.K)
(U.K)
(U.K)
(U.K)
(Ireland)
(Ireland)
(U.K)
(U.K)
(U.K)
(U.K)
(U.K)
(U.K)
(Hong-Kong)
(U.K)
(U.K)
(Finland)
Anabilim Dalına Eğitim Almak Üzere Üzere Gelen
Misafir Hekim
2000-2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doç Dr İsmet F. Özgüner
Prof. Dr. Kerem Özel
Uz. Dr. Adem Küçük
Uz. Dr. Zeliha Ural
Uz. Dr. Muazzez Çevik
Uz. Dr. Turan Yıldız
Doç Dr. Salim Bilici
Doç Dr. Bülent Akçora
Uz. Dr. Salar Sabah
Uz. Dr. Oyhan Demirali
Uz. Dr. Özgür Kuzdan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doç Dr. Çiğdem Ulukaya
Uz. Dr. Çağrı Şekerci
Uz. Dr. Ayşe Feyza Aydın
Uz. Dr. Kujtim Ukeperaj
Uz. Dr. Çağatay Dilsiz
Prof. Dr. Halil Tuğtepe
Uz.Dr. Hawkar Ahmed
Uz.Dr. Isber Ademaj
Uz. Dr. Cengiz Güney
Prof. Dr. Zekeriya İlçe
Uz. Dr. Bahattin Aydoğdu
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi A.D.Uzmanlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prof. Dr. Osman F Şenyüz
Prof. Dr. S.N. Cenk Büyükünal
Uz. Dr. Ömer Vural
Uz. Dr. Umur Kocabaş
Prof.Dr. Yunus Söylet
Uz. Dr. Varol Şehiraltı
Prof. Dr. Ergun Erdoğan
Prof. Dr. Erbuğ Keskin
Prof. Dr. Nüvit Sarımurat
Prof. Dr. Rıza Rızalar
Prof. Dr. Sinan Celayir
Uz. Dr. Nasır Noberi
Prof. Dr. Serdar İskit
Doç.Dr. Serdar Sander
Prof. Dr. Ayşenur Cerrah Celayir
Prof. Dr. Haluk Emir
Uz.Dr. Emir İmani
Uz. Dr. Sabahattin Hüseyin
Prof. Dr. Gonca Topuzlu Tekant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uz.Dr. Emre Eran
Uz. Dr. Zaid Mahmoud
Prof. Dr. Ümit N Başaran
Prof. Dr. Nizamettin Kılıç
Doç. Dr. Mehmet Eliçevik
Uz.Dr. Ali Tolgay
Uz.Dr. Mustafa Akman
Uz.Dr. Mehmet Paşaoğlu
Uz.Dr. Perihan Yakar
Uz.Dr. Afaq Mobin Alhaq
Doç. Dr.Ebru Yeşildağ
Uz.Dr. Temurçin Ünal
Doç. Dr. Zekeriya İlçe
Doç.Dr. Egemen Eroğlu
Uz.Dr. Cemile Beşik
Uz.Dr. Yaşar Nur Eray
Uz.Dr. Cem Sultan Kara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uz.Dr. Fatih Akova
Doç. Dr. Levent Elemen
Uz.Dr. Cengiz Güney
Doç.Dr. Gökhan Gündoğdu
Uz.Dr. Bekir Ayık
Uz.Dr. Şenol Emre
Uz.Dr. Rahşan Özcan
Uz.Dr. Hakan Samsum
Uz.Dr. Reyhan Oktay
Uz.Dr. Altan Alim
Uz.Dr. Emil Mammadov
Uz.Dr. Aysel Yucak
Uz.Dr. Amet Alptekin
Uz.Dr.Aqil Abilov
Uz.Dr. Osman Uzunlu
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk
Cerrahisi Anabilim Dalı
• Servis
– 35 yatak (8 tek yataklı, 4 iki yataklı, 1 üç
yataklı, 4 dört yataklı)
– Yoğun Bakım: 7+2 yatak (SB tarafından
onaylı 3. düzey)
• Poliklinikler: 2 oda
• Videoürodinami lab., anorektal manometri lab.,
özofagus fizyolojisi lab.
• Ameliyathane 2 oda
• Kütüphane
• Toplantı Salonu: 2 adet (35 kişi- 50 kişi)
• Arşiv
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Cerrahpaşa Tıp FakültesiÇocuk Cerrahisi AD
İnsan Kaynakları
30
28
25
22
20
15
10
2008
12
8
8 8
7
2013
7
4
5
1 1
0
prof
doç
2
1
0
uzm
asistan
hemşire h.bakıcı idari sek.
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
AD Yayınları
Makale
20
18
18
16
2006
14
2007
12
2008
10
2009
8
6
4
2
2010
7
2011
4
4
2
2
0
Ulusal M
4
4
4
3
3
1
2
0
U.arası M
2
3
2012
2013
ABD Bildiri
30
25
25
20
20
15
18
2006
22
21
20
19
18
16
15
13
10
9
7
2008
2009
12
10
2007
10
2010
2011
2012
5
2013
0
Ulusal
Uluslararası
Dergi Editörleri
Prof.Dr. Cenk Büyükünal
Prof Dr. Gonca Tekant
Doç Dr. Mehmet Eliçevik
Prof. Dr. Haluk Emir
:
:
:
:
Çocuk Cerrahisi Dergisi
Çocuk Cerrahisi Dergisi (yardımcı)
Çocuk Cerrahisi Dergisi (yardımcı)
Çocuk Cerrahisi Dergisi (yardımcı)
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
2. ve 5. SINIF EĞİTİMİ
• Teorik Dersler
– 2. ve 5. sınıflar
• Pratikler
– 5. sınıflar
• Sınavlar
– 5. sınıflar (Ana sınav, sözlü ve yazılı )
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Asistan Eğitimi
•
•
•
Vizitler
Öğretim Üyesi Poliklinikleri-Birebir
Hafta İçi Toplantılar
– Pazartesi Sabah vaka toplantıları
– Salı- Çarşamba Perşembe Cuma Toplantıları
• Mortalite-Morbidite
• Seminer
• Makale Saati
Pediatrik Nefrouroloji, Pediatrik Onkoloji, Tiroid Konseyleri
Cinsiyet Anomalileri Konseyi
•
Aylık Marmara Bölgesi Toplantıları
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Asistan Eğitimi
• UEMS European Board of Pediatric Surgery
• JCPU Board Certified Pediatric Urology Training
Programme
• Afiliasyon
• UEMS’nin 2 Board sınavı ve Ulusal TÇCD’nin 1
Board Sınavı yapıldı
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Asistan Eğitimi-Asistan Sınavları
• Sınav: 4 ayda bir (yazılı ve sözlü- birebir mülakat
ve değerlendirme)
• Bitirme sınavları
– Tez sınavı
– Bilim Sınavı
• Teorik
• Pratik uygulamalı sınav
Mezuniyet Sonrası Eğitim
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ano-rektal malformasyonlar uluslararası workshopu (1991)
Gastroözofageal reflü workshop ‘u (1991)
Hypos’92 Uluslararası Hypospadias Workshop’u(1992),
İnmemiş testis ve Pediatrik Laparoskopi Workshop’u(1993),
Exstrophy-epispadias Uluslararası Workshop’u (1995),
Uluslararası Intersex workshop ‘u (1997,)
Uluslararası Exstrophy-epispadias workshop’u (1999 )
Hypos’02, Uluslararası Hypospadias Workshop’u (2002)
Testis'04, Uluslararası İnmemiş Testis Sempozyum ve Workshop'u(2004)
Anorectal malformations in Children (2006)
Ekstrophy-Epispadias Workshop (2010)
TÇCD, ESPA, PEDURO, ÇCHD Ortak Kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
III. International Workshop on Hypospadias, Istanbul, Turkey, 5-7 December 2012
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
CTF Çocuk Cerrahisi A.D.
Ocak-Haziran 2012-2013 Dönemi
Kıyaslamalı Mali Verileri
POLİKLİNİK SAYILARI
2012 ilk 6 ay
2013 ilk 6 ay
1200
1200
1037
1000
800
847
763
1103
986
1029
1064
1000
800
600
600
400
400
200
200
0
0
970
829
826
881
883
ORTALAMA KALIŞ GÜN
SAYISI
2012 ilk 6 ay
2013 ilk 6 ay
7.00
6
5.40
6.00
5.00
5.75
5.16
4.91
5.48
5.38
5
5.60
5.22
4.43
4
4.17
4.15
4.00
3
3.00
2.00
2
1.00
1
0.00
0
2.96
YATAK DEVİR HIZI
36 yatak-ilk 6 aylar
2012 ilk 6 ay
2013 ilk 6 ay
4.50
5
4.06
4.00
3.00
2.50
2.00
1.50
3.79
3.53
3.50
3.35
3.32
3.24
4.71
4.5
3.62
3.5
3
2.5
2
1.5
1.00
1
0.50
0.5
0.00
0
4.12
4.00
4
3.30
2.82
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
AYLIK ACİL/AYAKTAN/GÜNÜBİRLİK HASTA SAYISI,2013
1200
1064
970
1000
881
829
826
823
800
600
400
200
198
158
187
26
0
ocak
40
şubat
Acil başvuran hasta sayısı
50
mart
174
165
136
40
nisan
Ayaktan hasta sayısı (poliklinik)
75
mayıs
69
haziran
Günübirlik hasta sayısı
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
AYLIK TOPLAM AMELİYAT SAYISI, 2013
250
237
208
200
161
150
170
158
156
100
50
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
AYLIK HEKİM BAŞINA AMELİYAT SAYISI, 2013
40
36.06936416
35
30
29.625
28.33333333
25
20
15
20
16.1
15.6
10
5
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Ameliyatlar
90
82
80
74
69
70
65
63
59
60
52
50
46
45
40
30
48
47
38
36
32
30
25
22
23
19
20
16
24
14
11
10
35
7
5
0
ocak
şubat
mart
D
E
25
22
B
C
30
26
A
nisan
mayıs
haziran
• 6 aylık toplam operasyon sayısı
: 1090
• Hekim başına 6 aylık operasyon sayısı (1090/16,94 hekim) :64,35
• Hekim başına günlük operasyon sayısı (125 gün/6 ay)
: 0,51
• Öğretim üyesi başına 6 aylık operasyon sayısı (1090/7,94): 137,3
• Öğr. üyesi başına günlük operasyon sayısı (125 gün/6 ay) : 1,09
• Hemşire başına 6 aylık operasyon sayısı
• Hemşire başına günlük operasyon sayısı
: 32,06
: 0,26
• Personel başına 6 aylık op. sayısı(hast bak.+idari sek)
• Personel başına günlük operasyon sayısı
: 51,9
: 0.42
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
POLİKLİNİK SAYISI,2013
• 6 aylık toplam poliklinik hasta sayısı
: 5.393 hasta
• Hekim başına 6 aylık hasta sayısı(5393/16,94hekim): 318,36hasta
• Hekim başına günlük hasta sayısı(125 iş gün/6 ay): 18,79hasta
•
•
•
•
6 aylık toplam yatan hasta sayısı
Hekim başına 6 aylık yatan hasta sayısı
Hemşire başına 6 aylık yatan hasta sayısı
Personel başına 6 aylık yatan hasta say.(h.bak+id.sek)
:1266
: 74,73
: 37,24
: 60,28
ÇOCUK
CERRAHİSİ
ANABİLİM DALI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
A GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
D GRUBU
E GRUBU
HEKİM BAŞINA HEKİM BAŞINA
HEMŞİRE
PERSONEL
SAYISI
SAYISI
2,5
4,5
2,2
4,6
2,3
3,4
1,428571
0,7
3
1,9
7,4
2,6
3,4
1,428571
1,833333
6
5,333333
11,5
3,666667
5,666667
0,857143
2,025316
3,797468
3,164557
7,974684
3,037975
4,303797
1,128571
1,75
5,875
7,375
6,5
8,125
4,25
1,142857
0,866551
6,585789
6,065858
8,318891
14,21144
5,892548
0,824286
GELİR GİDER ANALİZİ
2012 ilk 6 ay
Toplam: -367,804
2013 ilk 6 ay
Toplam: -162,391
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
MALİ DURUMU, 2012
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞÜSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
A1. AYLIK İŞLENEN
HİZMET TUTARI
126.164
112.490
129.203
108.941
102.519
98.241
107.244
88.741
90.469
90.303
101.352
114.758
1.270.423
A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT
BİRİMDE YAPILAN
HİZMETLER VE TUTARI
126.164
112.490
129.203
108.941
102.519
98.241
107.244
88.741
59.475
69.736
80.767
94.288
1.177.807
A.3. AD HASTANE İÇİ
DİĞER BİRİMLERDEN
ALDIĞI HİZMET TUTARI
(A1-A2)
0
0
0
0
0
0
0
0
30.994
20.567
20.585
20.470
92.616
226.736
188.059
342.675
244.136
302.976
213.347
215.196
150.706
238.670
202.771
293.299
307.678
2.926.248
82.503
88.885
98.369
73.547
82.500
76.634
87.625
77.027
80.691
90.273
104.524
102.233
1.044.811
59.973
112.465
117.131
112.789
113.282
116.944
105.981
33.544
63.700
97.808
79.786
60.176
1.073.577
0
0
0
0
0
0
0
0
78.773
56.774
65.507
63.761
264.816
9.132
10.056
136
2.453
6.420
0
3.424
4.736
13.793
0
11.187
27.173
88.508
0
0
216
284.734
243
366
0
14
0
87
0
0
285.660
TOPLAM GİDER
(F1+F2+GS+H+I)
151.607
211.406
215.851
473.523
202.444
193.944
197.030
115.322
236.957
244.942
261.003
253.343
2.757.372
GELİR - GİDER FARKI
75.130
-23.347
126.824
-229.387
100.531
19.403
18.166
35.384
1.713
-42.171
32.295
54.335
168.876
B. AYLIK
FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
F1. AYLIK TOPLAM EK
ÖDEME
F2. AYLIK TOPLAM
PERSONEL GİDERİ
GS. AYLIK TOPLAM SARF
GİDERİ - SARFİYAT
H. AYLIK TOPLAM
GENEL GİDERLER
I. AYLIK TOPLAM
DEMİRBAŞ, CİHAZ
ALIMLARI VE YATIRIM
GİDERLERİ
Sağlık Uygulama Tebliği İle Üniversite Klinikleri
Nereye Gidiyor?
Ş Emre, R Özcan, H Emir, S Celayir
İstanbul Üniversitesi CerrahpaşaTıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Çocuk Cerrahisi Kongresi ,
30 ekim - 1 Kasım 2013, Eskişehir
Amaç
Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlandırmasının bir üniversite
kliniğinde yarattığı mali tablo ve bunun olası sonuçlarının
tartışılması amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem
 2012-2013
Komplike cerrahi
işlemler
Günübirlik ya da
kısa yatış süreli
işlemler
 Her cerrahi işlem için 5 olgu
Hepatektomi
İnguinal herni
 2 grup
Safra yolları atrezisi İnmemiş testis
 Sık yapılan 8 cerrahi işlem
 Yatış süresi, masraf,
fatura bedeli
Özofagus atrezisi
Pilonidal sinüs
Laparoskopik
pyeloplasti
Apandisit
Bulgular
Yatış
süreleri
Ort Yatış Süresi (Gün)
25
20
15
10
5
0
21.75
2.65
Rutin Girişimler
Komplike
Girişimler
Bulgular - Rutin İşlemler
628 ₺
584 ₺
700 ₺
600 ₺
500 ₺
400 ₺
300 ₺
200 ₺
100 ₺
0₺
-100 ₺
-41 ₺
Bulgular - Komplike İşlemler
10,000 ₺
8,000 ₺
8,951 ₺
6,519 ₺
6,000 ₺
4,000 ₺
2,000 ₺
0₺
-2,000 ₺
-4,000 ₺
-2,432 ₺
CTF Çocuk Cerrahisi Operasyonlarının SUT’ a Göre Dağılımı
Özellikli D ve E
grubu
19%
A-B Grubu
15%
D-E Grubu
43%
C Grubu
23%
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Sonuç
• Kısa süreli yatış gerektiren cerrahi işlemlerde paket
uygulaması, bu işlemlerin yoğun yapıldığı
merkezlerde klinik gelirleri artırabilir.
• Eğitim kliniklerinde yapılan işlemlerin önemli bir
kısmını oluşturan ileri düzey komplike cerrahi
girişimler pakete dahil olsun ya da olmasın önemli
oranda mali zarara neden olmaktadır.
Yorum
• Sağlık Uygulama Tebliği’nin bazı işlemler için
oldukça detaylı talimatları günlük pratikte
uygulamada adli, idari ve mali sorunlara neden
olabilmektedir.
• Bu işlemlerden dolayı üniversite kliniklerinin ve
hastanelerinin zarar etmesi, ileri dönemde
nitelikli sağlık sunumu ve eğitim açısından ciddi
sorunlar oluşturabilir.
Talepler
• Hemşire ve personel sayısında stabilite
sağlanması.
• Cihaz, ekipman ve sarf eksikliklerinin giderilmesi
• Otomasyon sisteminin yenilenmesi ve verilere
kolay ulaşım
• SGK fiyatlandırmasında artış
• Sağlık sunumunda kalite artışına yönelik önlemler.
• Fiziki koşulların iyileştirilmesi.
«

similar documents