Birleşme Duyurusu

Report
Bilgilendirme Notu
16 Ekim 2014
Silopi Elektrik A.Ş’nin Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic.
A.Ş’nin bütün aktif ve pasifini kül halinde tasfiyesiz olarak devralması
yoluyla gerçekleşecek birleşme süreci ile ilgili olarak bu raporda yer
alan bilgilerin tamamı SPK, EPDK, BİAŞ’nin onayına tabidir. Onay
alınmaksızın birleşme sürecinin tamamlanmayacağı sayın yatırımcı ve
ilgililerin bilgisine sunulur.
İdari ve
Finansal
Anlamda
Ölçek
Ekonomisi
Ürün
Çeşitlemesi
Daha Büyük
Değer Yaratma
ve Sermaye
Piyasalarında
Daha Yüksek
Değerlerle
Temsil
Ölçek Ekonomisi
Yakın coğrafi bölgelerdeki lokasyon
nedeniyle idari ve finansal anlamda ölçek
ekonomisinden yararlanılması.
Ürün Çeşitlemesi
Fiyatların tamamen global dinamiklerle
oluştuğu bakır sektörüne ek olarak, elektrik
sektöründe yer alarak, enerji sektörünün
gelişen yapısından yararlanma hedefi.
Daha Büyük Değer
Yaratma
Birleşmenin sağlayacağı olumlu katkı ile yeni
şirketin daha büyük değer yaratması ve
Sermaye Piyasaları’nda daha büyük değerle
temsil hedefleniyor.
1 Eylül
2014
Birleşme ile
ilgili her iki
şirketin
Yönetim
Kurulu kararı
ve 4,20 TL
olarak
belirlenen
ayrılma hakkı
fiyatı
açıklandı.
12 Eylül
2014
15 Eylül
2014
Uzman
Kuruluş
raporu
açıklandı.
Raporda,
değiştirme
oranı
0,186914
olarak
belirlendi.
Birleşme
Sözleşmesi
ve Yönetim
Kurulu
Birleşme
Raporu
imzalandı.
16 Eylül
2014
SPK ve
EPDK’ya
birleşmenin
onayı için
başvuru
yapıldı.
1 Ekim
2014
Silopi
Elektrik,
kotasyon
için BİAŞ’a
başvurdu.
13 Ekim
2014
Silopi
Elektrik’in kar
dağıtım
politikasına
ilişkin kararı
doğrultusunda
YK kararı alındı
ve Birleşme
Sözleşmesi ile
YK Birleşme
Raporu’na
konuyla ilgili
ek yapıldı.
SPK, EPDK
ve BİAŞ’tan
onay
alınması.
Her iki
şirketin
Olağanüstü
Genel
Kurul’unda
birleşmenin
onaylanması.
Olağanüstü
Genel Kurul’un
ardından en geç
6. işgünü
başlayarak, en az
10, en çok 20
işgünü sürmek
üzere 4,20 TL
hisse fiyatı ile
ayrılma hakkının
kullandırılması.
Ayrılma
hakkından
yararlanmayacak
hisse
sahiplerinin
hisse
değişiminin
yapılması.
MKK
sürecinin
tamamlanması.
Borsa
İstanbul’da
birleşmiş
şirkete ait
hisselerin
işlem görmeye
başlaması.
Silopi Elektrik & Park Elektrik Yönetim Kurulları,
birleşmenin onaylanacağı Olağanüstü Genel
Kurul toplantılarını 2014 yılının sonuna kadar
tamamlamayı hedeflemektedir. SPK ve EPDK
onayının ardından gerçekleşebilecek birleşme ile
ilgili Olağanüstü Genel Kurul, birleşmenin
tamamlanması için son aşama anlamına
gelmektedir.
Devralan Şirket
Silopi Elektrik
Devrolan Şirket
Park Elektrik
İNA
Benzer
İşlemler
Birleşmede
Esas Alınan
Değer
İNA
Borsa
Değeri
Birleşmede
Esas Alınan
Değer
3.518.885
2.451.746
2.985.316
1.402.196
674.487
1.038.342
%50
%50
%100
%50
%50
%100
Birleşmede
Esas Alınan
Toplam Değer
4.023.658
Silopi Elektrik Öd. Sermayesi: 80.000.000 TL
Park Elektrik Öd. Sermaye: 148.867.243 TL
Birleşme Oranı
=
2.985.316
4.023.658
=
%74,19
Birleşme Sonrası Sermaye
=
80.000.000
0,7419
=
107.825.000
Artırılacak Sermaye
=
107.825.000 80.000.000
=
27.825.000
Değiştirme Oranı
=
27.825.000
148.867.243
=
0,186914
1.
Seçenek
Ayrılma Hakkından
Yararlanacak
Ayrılma hakkının fiyatı SPK tebliğlerine bağlı
olarak hisse başına 4,20 TL olarak belirlendi
ve birleşme kararının açıklandığı 1 Eylül 2014
tarihinde ilan edildi.
Ayrılma hakkından yararlanmak isteyen
yatırımcıların, birleşmenin onaylanacağı Park
Elektrik Olağanüstü Genel Kurul’una katılarak
olumsuz oy kullanması gerekiyor.
Ayrılma hakkından yararlanmak isteyen
PRKME hisse sahipleri, OGK’da birleşme
işleminin onaylanmasını takiben en geç 6.
işgünü başlamak üzere en az 10, en çok 20
işgünü sürecek zaman diliminde ayrılma
hakkını kullanarak hisse bedeli karşılığını
alacak.
2.
Seçenek
Hisselerini Yeni Şirket
Hisseleri İle
Değiştirecek
PRKME hisse sahipleri olağanüstü genel
kurulu takiben hisselerini Uzman Kuruluş
tarafından belirlenen 0,186914 değiştirme
oranı ile birleşmiş şirket hisseleri ile
değiştirecek.
Böylece yatırımcılar, birleşmiş yeni şirket
hisselerine sahip olacak. Örnek olarak 1000
adet PRKME hissesi sahibi bir yatırımcı
1000 X 0,186914= 186,9 adet yeni hisseye
sahip olacak.
Kotasyon işlemlerinin tamamlanmasının
ardından birleşik yeni şirket hisseleri
BİST’te işlem görmeye başlayacak.
Şırnak Silopi’de kurulu.
EPDK tarafından 23.03.2004 tarih ve EÜ/308-3/424
sayılı, 20 yıl süreli üretim lisansına sahip.
2009 yılından bu yana elektrik üretimi gerçekleştiriyor.
Mevcut kapasitesi 135 MW.
2014 sonuna kadar kapasiteyi 405 MW’a çıkarmak
üzere yapılan iki yeni ünite yatırımının %95’i
tamamlandı.
Her biri 135 MW kapasiteye sahip 2. ve 3. ünitelerin
2014 sonunda devreye alınması planlanıyor.
Üç ünitenin toplam yatırım tutarı bugünkü fiyatlarla
yaklaşık 500 mn USD.
Bir çeşit hidrokarbon olan asfaltit yakıyor.
Santral akışkan yatak teknolojisi ile çalışıyor.
Asfaltit sahası Mart 2014’den bu yana kendisine ait.
Asfaltit sahasına ait İR2429 nolu rödovans sözleşmesi
kapsamında maden işletme hakkı 2033 yılına kadar
devam ediyor.
Asfaltitin enerji kg başına 5.500-5.800 kcal ile linyitten
daha yüksek, taşkömüründen daha düşük.
Silopi Elektrik’in kendisine ait asfaltit sahası, gerek arz
garantisi gerekse düşük maliyet nedeniyle şirket için çok
ciddi bir avantaj yaratıyor.
Elektrik satışları ikili anlaşmalar ve PMUM’a satışlar
yoluyla gerçekleştiriliyor.
Brüt Elektrik
Üretimi
Üretim
Kapasitesi
(yıllık) (KWh)
2012
2013
2014/06
1.182.600.000 1.182.600.000
586.305.000
Üretim Miktarı
(yıllık) (KWh)
849.468.384
731.715.744
516.539.520
Kapasite
Kullanım Oranı
(yıllık)
%71,8
%61,87
%88,10
Satışlar
2012
2013
2013/06
2014/06
Satış Miktarı
(milyon, kw/saat)
735
634
333*
470
Satış Gelirleri
(milyon TL)
112
96
51*
73
* 2013 yılında rutin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tek üniteden
oluşan santralin üretim miktarı düşük gerçekleşmiş, bu da satış
gelirlerine aynı oranda yansımıştır. 2014 sonu itibariyle üç üniteye
çıkılmasının ardından santralde kesintisiz üretim imkanı doğacak olup,
ciddi üretim kaybı yaşanmayacaktır.
Ortaklık Yapısı
Park Holding A.Ş.
Turgay Ciner
Pay Oranı
%99,99
%0,01

similar documents