Exempel på Pejl med olika utvecklingsmodeller/arbetsmetoder

Report
Pejl®
Projektstyrningsmodell
Exempel på Projekt för en Informationskampanj
BP
3.1
Identifiering
av målgrupp
”Vem?”
BP
3.2
Utformning
av innehållet
”Vad?”
Kommunikationsformer
”Hur?”
Arbetsstegen enligt exemplets arbetsmetod
Gemensam version gei017.ppt xVer 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
Genomförande
av kampanjen
Pejl®
Projektstyrningsmodell
Exempel på Projekt för en Informationskampanj
(med de större arbetsstegen Specifikation och Genomförande)
Specifikation
BP
3.1
Identifiering
av målgrupp
”Vem?”
Genomförande
BP
3.2
Utformning
av innehållet
”Vad?”
Kommunikationsformer
”Hur?”
Arbetsstegen enligt exemplets arbetsmetod
Gemensam version gei017.ppt xVer 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
Genomförande
av kampanjen
Pejl®
Projektstyrningsmodell
Exempel på ett utvecklingsprojekt - generellt
BP
3.1
Kravanalys
Kravspecifikation
Konstruktion/
Upphandling
BP
4.1
Test/
Prov
BP
4.2
Införande/
Överlämning
Arbetsstegen enligt exemplets utvecklingsmodell
Observera att antalet arbetssteg eller om arbetsstegen är iterativa har ingen betydelse ur
Pejls perspektiv eftersom Pejl hanterar styrningen av varje steg oberoende om det handlar
om ett antal arbetssteg efter varandra ("vattenfallsmetoden") eller om det handlar ett antal
olika "omtag" (versioner, olika utgåvor etc) dvs enligt principerna för "Agila-metoder".
Gemensam version gei017.ppt xVer 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
Pejl®
Projektstyrningsmodell
Exempel på ett utvecklingsprojekt – generellt
(med de större arbetsstegen Specifikation och Genomförande)
Specifikation
BP
3.1
Kravanalys
Kravspecifikation
Genomförande
Konstruktion/
Upphandling
BP
4.1
Test/
Prov
BP
4.2
Införande/
Överlämning
Arbetsstegen enligt exemplets utvecklingsmodell
Observera att antalet arbetssteg eller om arbetsstegen är iterativa har ingen betydelse ur
Pejls perspektiv eftersom Pejl hanterar styrningen av varje steg oberoende om det handlar
om ett antal arbetssteg efter varandra ("vattenfallsmetoden") eller om det handlar ett antal
olika "omtag" (versioner, olika utgåvor etc) dvs enligt principerna för "Agila-metoder".
Gemensam version gei017.ppt xVer 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
Pejl®
Projektstyrningsmodell
Exempel på Projekt för en kontrollinsats
BP
3.1
Riskanalys
BP
3.2
Kartläggning
BP
4.1
Urval
Arbetsstegen enligt exemplets arbetsmetod
Gemensam version gei017.ppt xVer 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
Kontroll
Utvärdering
Pejl®
Projektstyrningsmodell
Exempel på Projekt för en kontrollinsats
(med de större arbetsstegen Specifikation och Genomförande)
Specifikation
BP
3.1
Riskanalys
Genomförande
BP
3.2
Kartläggning
BP
4.1
Urval
Kontroll
Aktivitetsstegen (=Projektstegen) enligt aktuell arbetsmetod
Gemensam version gei017.ppt xVer 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
Utvärdering
Pejl®
Projektstyrningsmodell
Exempel på Projekt för en Förstudie
BP
3.1
Beskriv
nuläget
BP
3.2
Analysera
förändrings
behoven
BP
4.1
Ta fram alternativa förslag
till lösning
Precisera
valda lösningsförslag
Dokumentera
i förstudierapporten
Observera att det i denna typ av projekt innebär två dimensioner av Effektmål:
1)
Effektmål för själva förstudien som en produkt är av typen ”Ledningen ska med full kontroll av konsekvenserna
omedelbart kunna fatta beslut om bästa handlingsalternativ inom X-området”.
2)
Effektmål för den tänkta produkt som förstudien beskriver dvs de effektmål som ska uppstå efter ett
genomförande av det förstudien beskriver
Produkten dvs det denna typ av projekt ska leverera är en Förstudierapport. Denna kan sedan vara
”ingångsvärdet” för ett genomförandeprojekt som då startar med sin BP1
Ett förstudieprojekt kan ofta ses som en del av ett ”totalprojekt” och som då genomförs i ”totalprojektets” Effektanalys
Gemensam version gei017.ppt xVer 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
Pejl®
Projektstyrningsmodell
Exempel på Projekt för en Förstudie
(med de större arbetsstegen Specifikation och Genomförande)
Specifikation
BP
3.1
Beskriv
nuläget
Genomförande
BP
3.2
Analysera
förändrings
behoven
BP
4.1
Ta fram alternativa förslag
till lösning
Precisera
valda lösningsförslag
Dokumentera
i förstudierapporten
Observera att det i denna typ av projekt innebär två dimensioner av Effektmål:
1)
Effektmål för själva förstudien som en produkt är av typen ”Ledningen ska med full kontroll av konsekvenserna
omedelbart kunna fatta beslut om bästa handlingsalternativ inom X-området”.
2)
Effektmål för den tänkta produkt som förstudien beskriver dvs de effektmål som ska uppstå efter ett
genomförande av det förstudien beskriver
Produkten dvs det denna typ av projekt ska leverera är en Förstudierapport. Denna kan sedan vara
”ingångsvärdet” för ett genomförandeprojekt som då startar med sin BP1
Ett förstudieprojekt kan ofta ses som en del av ett ”totalprojekt” och som då genomförs i ”totalprojektets” Effektanalys
Gemensam version gei017.ppt xVer 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
Pejl®
Projektstyrningsmodell
Exempel på ett Scrum-projekt
Samspelet Pejl och Scrum
SCRUM
Arbetsmetod/Utvecklingsmodell
Release 1
BP3
Release 2
BP5
Sprint1 Sprint2 Sprint3
BP3
BP5
Gemensam version gei017.ppt xVer 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013
Release 3

similar documents