Selmeczi Zoltán - Iskolagyümölcs Program

Report
Egészséges életmódra nevelés az iskolában,
a Nemzeti Iskolagyümölcs-program fenntartói
szemmel
Selmeczi Zoltán
KLIK Köznevelés-igazgatási főosztályvezető
Budapest, 2014.február 28.
A PROGRAM CÉLJA
• helyes étkezési szokások kialakítása
• megkedveltesse az iskolásokkal a
gyümölcsfogyasztást,
• harc a gyermekkori túlsúlyosság és az elhízás
ellen (kb. 22 millió túlsúlyos, 5 millió elhízott EU)
• a mindennapos gyümölcsfogyasztás a gyermek
belső igényévé váljon
• a program hatása fokozható, ha nem
mechanikusan történik, hanem ismeretterjesztéssel
fűszerezve
EURÓPAI KITEKINTÉS
• az Európai Bizottság 2008-ban javasolta a program
létrehozását
• a 2009/2010. tanévben indult az EU-ban és Mo-on
• korábban kevesebb, ma 28 tagállam közül 25 már
csatlakozott
• Magyarország 5 évvel ezelőtt kapcsolódott be, ma már
több mint 500.000 gyermek részese a programnak
• forrása legalább 50 %-ban EU-s, a többi az adott nemzet
saját forrása
NEMZETKÖZI JOGI HÁTTERE
• ENSZ gyermekjogi egyezmény (1991. évi LXIV. törvény) 24.
Cikk 1. pontja
Az államok
• elismerik a gyermeknek a lehető legjobb egészségi állapothoz
való jogát,
• alkalmas intézkedéseket tesznek különös tekintettel arra, hogy
tájékoztassák a szülőket és a gyermekeket, hogy a gyermek
egészségét és táplálását fejlesszék.
• Az egészségügy legfontosabb feladata az egészségmegőrzés, a
prevenció, melyhez hatékony és hosszú távú programra van
szükség.
NEMZETI JOGI HÁTTÉR
• Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V.
25.) VM rendeletet
• Az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat
támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról
szóló 31/2013. (V. 2.) VM rendelet
• A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 96/2013. (VI. 12.)
MVH közleménye a 2013/2014. tanévi iskolagyümölcsprogramban való részvételre jóváhagyott szállítókról
NB!
a) az 1-6. évfolyamos tanulókra való kiterjesztés
b) az állami támogatás a fenntartót illeti meg, aki
egyben a szerződő fél is
c) a szállítóval a fenntartó köti meg a szerződést
MAGYARORSZÁGI TÉRHÓDÍTÁSA
TANÉV
RÉSZTVEVŐ ISKOLÁK
SZÁMA
BESZÁLLÍTÓK
2009-2010.
1608
19
2010-2011.
1727
33
2011-2012.
1803
39
2012-2013.
1880
46
2013-2014.
2030
108
A NEMZETI ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM A KLIK
ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEKBEN
• A KLIK több mint 1500 szerződést kötött helyi
vállalkozókkal, hogy az iskolagyümölcs-program az EU
iránymutatásai szerint megvalósuljon
• Azzal, hogy a fenntartóval kötik meg a beszállítók a
szerződéseket, átláthatóak a már meglévő
szerződések, és az egységesség elvén tervezhető az
országos szintű bővítés
A NEMZETI ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM A KLIK ÁLTAL
FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEKBEN
Mely szállítókkal köthet szerződést a fenntartó (KLIK)?
• aki a legrövidebb szállítási távolság mellett tudja vállalni
a termelői és tanulói közvetlen kapcsolatot
• a kísérő intézkedések kiválasztásának fő szempontja a
tanulók szemléletformálását leginkább elősegítő módok
• megfelelő előfinanszírozási garancia a vállalt szállítási
idő teljes tartamára a szállítás megvalósulása érdekében
A NEMZETI ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM A KLIK ÁLTAL
FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEKBEN
KÍSÉRŐINTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA
•
•
•
•
•
•
iskolagyümölcs-honlap
tanulmányutak (diákoknak)
oktatási segédletek készítése (egészséges táplálkozás)
oktatás szervezése
verseny, pályázat, jutalmak kitűzése
kóstoltatás (legalább 4 gyümölcs és 4 zöldségféle, de
nem azok közül, amelyet szállít)
A NEMZETI ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM A KLIK ÁLTAL
FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEKBEN
SZÁLLÍTÁSI (teljesítési) IDŐSZAKOK A 2013/2014.
TANÉVBEN
I.
II.
III.
IV.
2013. szeptember 9 – 2013. október 13.
2013. október 14 – 2013. december 15.
2014. február 17 – 2014. május 4.
2014. május 5 – 2014. június 1.
A NEMZETI ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM A KLIK ÁLTAL
FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEKBEN
FENNTARTÓI FELADATOK
•
•
•
•
•
•
Megállapodás megkötése a szállítóval
Felelősség vállalás a kísérőintézkedések végrehajtásáért
Könyvelés
Az MVH értesítése minőségi kifogás esetén
Közreműködés a program helyszíni ellenőrzése során
Kérésre közreműködés a program értékelésében
A NEMZETI ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM A KLIK ÁLTAL
FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEKBEN
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY FELADATAI
•
•
•
•
•
A termék átvétele, tárolása a kiosztásig
A termék kiosztása
Legalább két kísérő intézkedés végrehajtása
Plakát elhelyezése a főbejáratnál
Nyilvántartás vezetése (tanulók száma, kiosztott
mennyisége) 5 évig történő megőrzése
• Selejtezési jk. vezetése
• Minőségi kifogás esetén jk. felvétele
• Közreműködés a program ellenőrzésében, értékelésében
termék
A NEMZETI ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM A KLIK ÁLTAL
FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEKBEN
SZÁLLÍTÓ FELADATAI
•
•
•
•
Részvétel jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az MVH-hoz
Megállapodás megkötése a fenntartóval
A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az MVH-hoz
A fenntartó tájékoztatása a megállapodás jóváhagyásáról,
elutasításáról és a jóváhagyott termékmennyiségekről
• A termékek kiszállítása és átadása a köznevelési intézménybe
(legalább heti egy alkalommal)
• Közreműködés a kísérő intézkedések végrehajtásában
• Kommunikáció, adminisztráció, támogatás igénylése
A NEMZETI ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM A KLIK ÁLTAL
FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEKBEN
MEGYE
BARANYA
BAZ
BÁCS
BÉKÉS
CSONGRÁD
FEJÉR
GYMS
HB
HEVES
JNSZ
KEM
NÓGRÁD
PEST
SOMOGY
SZSZB
TOLNA
VAS
VESZPRÉM
ZALA
ELLÁTOTT
SZERZŐDÉSEK
GYERMEKEK / FŐ SZÁMA / DB
14 643
31 191
20 000
10 698
11 653
17 252
19 401
24 862
12 817
16 337
16 447
7 472
53 436
14 626
26 865
11 128
10 079
13 406
11 689
50
152
65
38
43
76
83
79
69
51
55
50
192
66
124
36
52
75
69
SZÁLLÍTÓK
SZÁMA / ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK / DB
DB
2
55
9
128
7
49
3
33
4
20
5
55
1
63
4
46
7
55
6
38
1
39
1
49
9
174
2
61
10
115
2
30
1
38
2
53
6
50
A NEMZETI ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM A KLIK ÁLTAL
FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEKBEN
BP I.
BP II.
BP III.
BP IV.
BP V.
BP VI.
BP VII.
BP VIII.
BP IX.
BP X.
BP XI.
BP XII.
BP XIII.
BP XIV.
BP XV.
BP XVI.
BP XVII.
BP XVIII.
BP XIX.
BP XX.
BP XXI.
BP XXII.
700
4 808
5 070
4 121
1 189
1 327
1 104
2 378
1 820
2 235
3 319
1 738
3 950
6 445
3 105
3 918
3 968
4 064
3 054
2 924
4 438
1 897
3
13
20
12
4
5
3
9
10
5
9
7
11
23
11
12
9
15
15
10
16
6
1
2
1
1
1
1
1
2
5
2
3
3
1
3
1
1
1
3
4
2
1
2
---------------------------------------------
A NEMZETI ISKOLAGYÜMÖLCS PROGRAM A KLIK ÁLTAL
FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEKBEN

similar documents