Otthonápolási feladatok költségei

Report
Otthonápolási feladatok
költségei
Schaffer Judit
Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
Velence, 2012. szeptember 29.
Erőforrások
• Humán erőforrás: eü. személyzet,
adminisztratív személyzet, önkéntesek
• Tárgyi erőforrások: eszközök, adományok,
helység, iroda berendezés…
• Pénzügyi erőforrás: tőke, OEP
finanszírozás, egyéb bevételek, hitelek,
betétek, pályázatok, adományok…
Humán erőforrás
Hospice ellátás:
Otthoni szakápolás:
• Szakápoló
3 év gyakorlattal:
• Gyógytornász
• Fizioth-s asszisztens
• Logopédus
80 órás továbbképzéssel:
• Palliatív jártasságú szakorvos
OKJ-s hospice szakápoló-koordinátor
40 órás hospice továbbképzéssel+
3 év szakmai gyakorlattal:
• Pszichológus/mentálhigiénikus
• Hospice alapképzés végzettt:
• Gyógytornász,
• Szociális munkás,
• Dietetikus,
+ lelkész, fizioth-s asszisztens,
Önkéntes (laikus, képzett)
Egészségügyi vállalkozás
bevételei
Szolgáltatás értékesítés:
• Privát, OEP, Egészségpénztárak, egyéb
Pályázatok
Adományok
Egyéb profittermelő tevékenységek, szolgáltatások:
▫ Eü. termékek, gyógytermékek kereskedelme
▫ Oktatás
▫ Betegfelügyelet
▫ Közvetítés
▫ Bármi más
(ÁFA és AAM tevékenységek arányosítása)
OEP finanszírozási feltételek
 Szakmai minimumfeltételek biztosítása
 ÁNTSZ működési engedély
 Együttműködési megállapodások kötése
 Területi ellátási kötelezettségvállalás
 Szerződéskötési ajánlat a szolgáltató részéről
REP-hez
Pozitív elbírálás esetén:
 Szabályszerű teljesítés
 Havi teljesítményjelentés tárgyhót követő 5-ig
 2 hónapos utófinanszírozás
Otthoni szakápolás és
hospice ellátás
finanszírozása (2006 óta)
Otthoni szakápolás:
vizitdíj 3200 Ft +10% tp (3520 Ft)
Szükséges napi 30-180 perc időtartamú
szakellátás
Hospice ellátás:
Hospice napidíj:
Szakáp. vizitdíj x1,2=3840 Ft+10% tp (4224 Ft)
Szükséges szakellátás
+ 24 órás rendelkezésre-állás
A minőségi ellátáshoz + források bevonása!
Működés során felmerülő
költségek
• Működési költségek
• Tárgyi eszközök, ( fogyóeszközök, kis és
nagy értékű beruházások)
• Közreműködői díjak
• Bér költségek ( megbízási díj) – adó
– Bruttó bér + 23,5% (- 16% SZJA)
Társasági adó alapesetben 19%
Helyi iparűzési adó (-SZJA)
Költségszerkezet 1.
Humán erőforrás költségek:
munkabér
+ közterhek: adók járulékok
közreműködői díj
szakmai felelősségbiztosítás
szakmai képzések
Költségszerkezet 2.
Tárgyi eszközök:
ápolási eszköz, kötszer, nővértáska,
munkaruha,, sterilizálás, mosatás,
veszélyes hulladék kezelés
iroda,számítógép, internet, irodaszer,
telefon, postaköltség, nyomtatvány,
takarító, - tisztítószer
szgk. fenntartás, üzemanyag
Költségszerkezet 3.
Pénzügyi erőforrás költségei:
• bankköltség,
• könyvelés,
• OEP: 2 hónapos utófinanszírozás,
visszavonás, összefutás, korrekció,
• hiteldíj, kamat
Költségarányok
14%
HR ráfordítás
Tárgyi eszköz
31%
55%
Anyagi ráfordítás
Forrás: Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat
Egyéb forrást is felhasználó
hospice ellátók
60
60
50
48
43
40
35
33
27
30
adatközlő
egyéb forrást is
felhasználó
20
10
0
2009
2010
60% → 70%
2011
Forrás: MHPE statisztika 2011.
Működési források
2010
•
•
•
•
•
Adományok:
Adó 1 % -a :
Pályázatok :
Alapítványi támogatás:
OEP finanszírozás kb.
2011
21 →18
19 →16
17 →14
14 →15
70% → ?
Forrás: MHPE statisztika 2011.
Amire már nem jut:
•
•
•
•
•
•
•
•
Tisztességes ANYAGI MEGBECSÜLÉS
Amortizáció,
Karbantartás,
Útiköltség térítés,
Szakmai képzés, konferencia,
Szakmai folyóirat,
Reprezentáció,
Marketing
Túlélési stratégia
Humán erőforrás:
• Elhivatottság megőrzése
• Szakmai és emberi megbecsülés
• Pszichés és közösségi támogatás
• Önkéntesek bevonása
Tárgyi és pénzügyi erőforrás:
• Profittermelő tevékenységek vállalása
• Támogatók, adományozók bevonása
Szakmai érdekképviselet erősítése
Köszönöm a
figyelmet!
www.hospice.hu

similar documents