Prezentare CIIS_02_07_2012 Mamaia

Report
06.04.2012
1
Dezvoltarea CIIS
PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Axa prioritată 3 – Diseminarea informației și
promovarea instrumentelor structurale
DMI 3.2 – Funcționarea Centrului de Informare pentru
Instrumente Structurale
2
Obiectivul principal al proiectului:
diseminarea eficientă în rândul publicului larg şi a
segmentelor de public ţintă, la nivel naţional, a
informaţiilor referitoare la Instrumentele Structurale şi
orientarea
potenţialilor
beneficiari
pentru
realizarea/promovarea de proiecte viabile.
3
Ce este Centrul de Informare?
Este locul în care sunt oferite:
• Răspunsuri la întrebări generale;
• Explicaţii clare, riguros formulate în acord cu
nevoile de informare specifice;
• Îndrumare către organismele responsabile, în
funcţie de natura solicitărilor;
• Feedback privind situaţiile și nevoile din teritoriu.
4
Ce face Centrul de Informare ?
• Îndrumă potenţialii beneficiari către linia de finanţare în acord
cu obiectivele şi profilul lor, clarifică paşii și procedurile pe care trebuie
să-i parcurgă în vederea obţinerii finanţării;
• Ghidează beneficiarii în implementarea proiectelor acoperind
întreaga tematică şi informaţiile de actualitate preluate din sistemul de
gestionare a Instrumentelor Structurale: Autorităţi de Management,
Organisme Intermediare, instituţii cu atribuţii de coordonare,
reglementare și control.
5
Activitatea Centrului de Informare
(help desk)
Canale de solicitare
6
Face to face
115
258
Telefonic
E-mail
470
Site
367
Posta
Activitatea Centrului de Informare
(help desk)
Solicitanţi
1200
1100
1000
900
800
791
700
600
500
400
300
217
200
100
108
Administratie publica
ONG
100
0
Mediul de afaceri
Persoane Fizice
Activitatea Centrului de Informare
(help desk)
Interesul faţă de Instrumentele Structurale
Generale + Alte PO
134
PNDR
219
POR
104
PNDR
POSDRU
POSCCE
POSDRU
316
POR
Generale + Alte PO
POSCCE
438
8
Ce oferă Centrul de Informare?
Asistenţă (helpdesk) de înaltă calitate
• Ca punct naţional de contact, Centrul are rol
integrator şi furnizează informaţii
complementare Ghidurilor Solicitantului.
• Analiza întrebărilor. Prin dialog, ofițerii
de
informare identifică nevoile reale şi nelămuririle
solicitanţilor și încadrează ideile de proiect utilizând
criteriile de eligibilitate ale programelor de finanţare.
9
Ce oferă Centrul de Informare?
Asistenţă (helpdesk) performantă
• Prin telefon, la numărul scurt 021 9340. Numărul este apelabil la tarif
normal din orice reţea de telefonie;
• Față în față, la sediul Centrului de Informare din Bucureşti amplasat
central, în bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54 B, la parter;
• Prin e-mail la adresa [email protected];
• Prin completarea formularului de pe site-ul www.fonduri-ue.ro.
• Programul Centrului de Informare este de luni şi până vineri în intervalul
10
orar 10.00 - 18.00, iar sâmbăta de la ora 10.00 şi până la ora 16.00.
Probleme ale solicitanților de informații
Din analiza întrebărilor adresate Centrului rezultă:
• Există solicitanți care confundă Instrumentele Structurale cu PNDR;
• Interes mare al persoanelor fizice în obținerea de fonduri
nerambursabile pentru înființare de firme/finanțare idei de afaceri;
• Potențialii beneficiari apelează la serviciile CIIS pentru clarificarea
unor aspecte din Ghidurile Solicitantului;
• Beneficiarii apelează la serviciile CIIS pentru clarificarea unor
aspecte legate de implementarea proiectelor;
11
Probleme ale solicitanților
Din analiza întrebărilor adresate Centrului rezultă:
• Interes crescut al mediului de afaceri pentru liniile de finanțare din
care poate beneficia (POS CCE și POR 4.3);
• Beneficiarii apelează la serviciile CIIS pentru clarificarea situației
evaluării unor proiecte sau al stadiului cererilor de rambursare;
• Solicitanții solicită informații despre următoarea perioadă de
programare (2014 – 2020) – alocări financiare, domenii finanțabile
prioritare;
12
Valoarea adăugată
Răspuns rapid (pe loc) sau în 48 de ore pentru întrebări
complexe;
Explicații fundamentate
pe referințe legale oferite
într-un cadru informal;
Expertiză
intersectorială
– Ideea este analizată
tehnico-economic și încadrată adecvat în linia de finanţare.
13
Valoarea adăugată
Funcţie integratoare – Informații din întregul sistem
pentru toți factorii interesați: AM-uri, OI-uri, Solicitanți.
Funcţie de feedback pentru Sistemul de Coordonare
al Instrumentelor Structurale.
14
• Beneficiar: Ministerul Afacerilor Europene – ACIS, AM POAT,
Departament Comunicare
• Autoritate Contractanta: Ministerul Afacerilor Europene – ACIS,
Serviciul Implementare
• Contractor: S.C. MAGNUM Training Services Provider S.R.L.
S.C. AAM Consulting Romania
S.C. AAM Consulting Ungaria
S.C. SMART Integration S.R.L.
• Durata: 24 luni
15
16
Q&A
17

similar documents