Gimnazjum w Witoni im. Św. Jadwigi Królowej Polski

Report
Termin: marzec – czerwiec 2012
1.Cele projektu:
- poznanie postaci Janusza Korczaka,
- zorganizowanie w szkole obchodów Roku
Korczakowskiego
- kształtowanie postaw humanitarnych i
tolerancyjnych,
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji z
różnych źródeł,
- wykonanie prezentacji multimedialnych,
- doskonalenie umiejętności pracy metodą projektu,
- nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
2.Zadania:
• Przybliżenie postaci pisarza poprzez:
- wystawę książek Janusza Korczaka,
- gazetkę „Rok Janusza Korczaka”,
- projekcję filmu p.t. „Korczak” w reż. A. Wajdy.
• Aktywność uczniów:
- przygotowanie prezentacji
multimedialnych o Januszu Korczaku i
jego ideach,
- opracowanie folderów o Januszu
Korczaku oraz o filmie A. Wajdy,
- konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”
(fragmenty książek Janusza Korczaka),
- Lekcje biblioteczne dla uczniów kl. I,
przybliżające postać doktora,
- Udział w XXXIV edycji konkursu
recytatorskiego dla dzieci i młodzieży
„PIĘKNIE BYĆ CZŁOWIEKIEM” z
uwzględnieniem utworów Janusza
Korczaka.
- Udział w XVIII edycji Konkursu
Poetyckiego im. Janusza Korczaka.
„O Januszu Korczaku” S. Ney
Ukochał dzieci, które świat dorosłych
obdarzył chłodem, głodem i przekleństwem,
co ciężko przeszły swą króciutką drogę
od urodzenia do śmierci męczeńskiej.
Dzieci zaszczute jak parszywe psiaki,
spuchnięte z głodu, z twarzą pół siną,
ponurzy starzy pięcioletni ludzie,
za takie dzieci Janusz Korczak zginą.
Nie za Ojczyznę, za Boga, za honor,
ani za matkę, za ojca, za brata,
ale za biedne, zawszone bachory,
za najnędzniejsze ze wszystkich stworzeń
świata.
Oddał im chleb swój i mądrość i serce,
żył z nimi w hańbie i w głodzie i w brudzie,
i zginą, kiedy mordowano dzieci,
co nie zdążyły być podłe jak ludzie.
(Jeden z wierszy recytowanych podczas apelu.)
„Tren o Januszu Korczaku”
Szczęście czynił swoim istnieniem
Dzieci ratował dobrym sercem
Był przyczyną uśmiechów na twarzy
Autorem wierszy powieści prawideł
Ile słońca na całej Ziemi
Ile kwiatów latem pośród zieleni
Tyle miłości w Tobie
Dla pokrzywdzonych
Dla samotnych
Dla osieroconych
Miałeś odwagę
Być do końca sobą
ILONA SZAŁOWSKA - klasa II, r. szk. 2011/12
„Via dolorosa”
Czas ciemności
W gruzach obłąkany świat
Już czas
Za nami pachołki znienawidzonego tyrana
Prowadzą nas
Ku wrotom okrytym ciemną chmurą istnień
Dziecięce ręce ściskają dłoń
Nie boją się
Wiedzą, że jest z nimi on
Który wybrał śmierć przez miłość.
Już zamknięto nas
Dziwny zapach,
Dym wydobywa się
Powoli opadamy
Do końca trzymając się razem
MAGDALENA PRZYBYSZ - klasa III,
r. szk. 2011/12
„Człowiek”
Wtedy kiedy świat
Dawał wyraz głupoty
Wtedy kiedy świat
U stóp leżał Aresa
Najmniejsze i najniewinniejsze istoty
Dostrzegł i zrozumiał
Człowiek – Legenda
KORCZAK
Czy wiesz co to znaczy?
Stałeś się symbolem
Prostoty ducha
I serca wielkości
Stałeś się nadzieją
Jedyną
Dzieci tego świata
Stałeś się ojcem
Dla tych
Co ojca nie mieli
Serce jak świat miałeś
Do końca się nie poddałeś
PIOTR MORDZAK - klasa II, r. szk. 2011/12
Z tej okazji zaprezentowano bogatą gazetkę, poświęconą życiu i twórczości
wybitnego pedagoga oraz wystawę jego książek. Grupa uczniów odczytała
swoje wiersze o Januszu Korczaku. Członkowie konkursowego jury
otrzymali też pamiątkowe foldery.
Protokół konkursu czytelniczego „Czytamy Korczaka”
przeprowadzonego dnia 23.05.2012 r.
Kryteria oceny 0-5
Lp.
Nazwisko i imię
uczestnika
klasa
1.
Mordzak Piotr
II a
2.
Przybysz Sandra
III a
3.
Tomczak Kinga
III a
4.
Tomaszewska Julia
III b
5.
Wójcik Natalia
III b
6.
Kaźmierczak Żaneta
III b
Autor i tytuł utworu
J. Korczak
„Król Maciuś I”
J. Korczak
„Kajtuś Czarodziej”
J. Korczak
„ Jośki, Mośki, Srule”
J. Korczak
„Król Maciuś I”
J. Korczak „Król Maciuś I
na bezludnej wyspie”
J. Korczak
„Kajtuś Czarodziej”
Łącznie
pkt.
Uwag
i
Dobór
repert.
Interp.
Kultura
mowy
4
3
5
12
3
4
4
11
4
4
5
13
II
miejsce
5
5
5
15
I
miejsce
5
5
5
15
I
miejsce
4
3
5
12
Komisja Konkursowa w składzie: Ilona Jędrzejczak – przewodnicząca
Urszula Graczyk – członek
Dorota wojciechowska – Jabłońska - członek
http://gimwitonia.szkolnastrona.pl/
http://gimwitonia.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=zt,136,138&id=224&action=show
21 maja 2012r.
W dniu 21.05.2012 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi, Filia w Łęczycy odbyła
się lekcja nt. „Janusz Korczak – człowiek o gorącym sercu. Wyszukiwanie wiadomości w
różnych źródłach” z udziałem uczniów klas I A i I B Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej
Polski w Witoni.
Zajęcia poświęcone były
osobie Janusza Korczaka i
miały na celu przybliżyć
uczniom sylwetkę
znakomitego pisarza,
publicysty, pedagoga i
lekarza. Młodzież
na lekcji dowiedziała się o
treściach znajdujących
się na stroniewww.2012korcz
ak.pl poznała podstawowe
fakty z życiorysu Janusza
Korczaka, korzystała z
różnych źródeł wyszukując
informacji o Korczaku.
Przedstawione działania i
przedsięwzięcia przybliżyły wszystkim
uczniom naszej szkoły sylwetkę
Janusza Korczaka.
Prezentację przygotowali:
Rafał Wasiak kl. III a
Piotr Mordzak kl. III a
Zaprezentowane działania
uczniowie podejmowali pod
kierunkiem:
p. Doroty Wojciechowskiej-Jabłońskiej
p. Urszuli Graczyk
Październik 2012

similar documents