Atık Üreticisi - Ege Üniversitesi Entegre Atık Yönetimi

Report
Tehlikeli Atık Yönetimi
Ziraat Fakültesi Uygulama ve Toplantıları
Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU
Ziraat Fakültesi Atık Koordinatörü
Tehlikeli Atık Yönetimi
Bilgilendirme-Eğitim Top.-1
Ziraat Fakültesi Koordinatörlüğü
Fakülte Alt Komisyonu
A Bölümü
Atık Koordinatörü
B Bölümü
Atık Koordinatörü
C Bölümü
Atık Koordinatörü
Tehlikeli Atık
Üreticisi
Tehlikeli Atık
Üreticisi
Tehlikeli Atık
Üreticisi
Tehlikeli Atık
Üreticisi
Tehlikeli Atık
Üreticisi
Tehlikeli Atık
Üreticisi
Ziraat Fakültesi Tehlikeli Atık Birim Alt Kurulu
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Arş. Gör. Dr.
Uzm. Dr.
Uzm. Dr.
Uzm.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Zir. Yük. Müh.
Uzm. Müh.
Enver Durmuşoğlu
Mustafa Gümüş
Y. Senem Kukul Kurttaş
H. Hüsnü Kayıkçıoğlu
K. Betül Meyvacı
Muazzez Polat
Mehmet Evrenosoğlu
Çiğdem Sönmez
Fatih Özden
Erden Aktaş
Oktay Yerlikaya
Burcu Duman
Nejat Toran
Yücel Nisa
Engin Çelik
Koordinatör
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
BK
BK
TYS
TBBB
BB
ZT
TM
TB
TE
PM
ST
Merkez Laboratuvarı
Atölyeler Birim Şefi
İdare Amiri
Bilgi İşlem Birim Şefi
Ziraat Fakültesi Genel Tehlikeli Atık Sorumluları
İbrahim Çetin
Bülent Gökçekaya
Burcu Duman
Hilmiye Çevik
Oktay Yerlikaya
Bilal Tuncalı
Mustafa Özoğul
Adil Yıldızoğlu
Latife Jale Özel
Kazim Karadağ
Gökhan Şenel
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Merkez Laboratuvarı
Peyzaj Mimarlığı
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Uzm. Dr.
Prof. Dr.
Arş. Gör.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Dr.
Doç. Dr.
İbrahim Çetin
K. Betül Meyvacı
Genel Tehlikeli Atık Sorumlusu
Tüm Bölüm Lab.
Nilgün Madanlar
Akaroloji Lab.
Ahmet Akköprü
Bakteriyoloji Lab.
Yusuf Karsavuran Böcek Ekolojisi Lab.
Zeynep Yoldaş
Entomoloji İklim Odaları
Ferit Turanlı
Entomoloji Klinik
Firdevs Ersin Doğan Entomoloji Uyg. Lab. (236)
Ferit Turanlı
Fizyolojii (Entomoloji) Lab.
Bülent Gökçekaya Genel Tehlikeli Atık Sorumlusu
Dr.
Süleyman Türkseven Herboloji Lab.
Dr.
Lalehan Yolageldi Mikoloji 1 Lab.
Yrd. Doç. Dr. Nedim Çetinkaya
Mikoloji 2 Lab.
Doç. Dr.
Pervin Kınay Teksür Mikoloji 3 Lab.
Doç. Dr.
Galip Kaşkavalcı
Nematoloji Lab.
Prof. Dr.
Serdar Tezcan
Taksonomi (Entomoloji) Lab.
Prof. Dr.
Yusuf Karsavuran Tarımsal Zooloji Lab.
Prof. Dr.
Enver Durmuşoğlu Toksikoloji (Entomoloji) Lab.
Dr.
İsmail Can Paylan Viroloji Lab.
Prof. Dr.
Zeynep Yoldaş
Zararlılarla Biyolojik Savaş Lab.
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Enstrümantal Analiz Lab.
Merkez Laboratuvarı
GDO Analiz Lab.
Merkez Laboratuvarı
Genel Tehlikeli Atık
Uzm. Müh. Burcu Duman
Merkez Laboratuvarı
Sorumlusu
Uzm.
Seda Erdoğan Bayram Toprak Analiz Lab.
Merkez Laboratuvarı
Genel Tehlikeli Atık
Hilmiye Çevik
Peyzaj Mimarlığı
Sorumlusu
Zir. Yük.
Oktay Yerlikaya
Genel Tehlikeli Atık Sorumlusu Süt Teknolojisi
Müh.
Arş. Gör.
Merve Açu
Kimyasal Lab.
Süt Teknolojisi
Uzm. Dr.
Gülşah Ender
Mikrobiyoloji Lab.
Süt Teknolojisi
Bilal Tuncalı
Genel Tehlikeli Atık Sorumlusu Tarım Ekonomisi
Dr.
Uzm. Dr.
Beyhan Erdoğan
Refika Akçalı
Recep Dindar
Mustafa Özoğul
Burçin Köksal
Deneme Lab.
Tarım Makinaları
Genel Tehlikeli Atık Sorumlusu Tarım Makinaları
İnce Mekanik Atölyesi
Tarım Makinaları
Genel Tehlikeli Atık
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Sorumlusu
Gülsüm Öztürk Bitki Doku ve Hücre Kültürleri Lab. Tarla Bitkileri
M. Özgür Tatar Fizyoloji Lab.
Tarla Bitkileri
Latife Jale Özel Genel Tehlikeli Atık Sorumlusu
Tarla Bitkileri
Nesrin Örçen
Mikroüretim Lab.
Tarla Bitkileri
Fatma Aykut
Moleküler Biyoloji Lab.
Tarla Bitkileri
Tonk
Gülsüm Öztürk Patates Kalite ve Kontrol Lab.
Tarla Bitkileri
Y. Tuncer Kavut Silaj ve Kalite Analiz Lab.
Tarla Bitkileri
Stres Fizyolojisi ve İklimlendirme
M. Özgür Tatar
Tarla Bitkileri
Lab.
Çiğdem Sönmez Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Lab.
Tarla Bitkileri
Behçet Kır
Tohumluk Lab.
Tarla Bitkileri
Sıdıka Ekren
Tütün Lab.
Tarla Bitkileri
Adil Yıldızoğlu
Zir. Müh. Dr.
Zir. Müh. Dr.
Uzm. Dr.
Arş. Gör. Dr.
Zir. Müh. Dr.
Arş. Gör. Dr.
Zir. Müh. Dr.
Arş. Gör.
Arş. Gör. Dr.
Zir. Müh. Dr.
Arş. Gör. Dr. Bihter Çolak Esetlili
Arş. Gör.
N. Tuba Barlas
Ali Demirci
Arş. Gör.
N. Tuba Barlas
Kazim Karadağ
Arş. Gör. Dr. Mahmut Tepecik
Arş. Gör. Dr. Mahmut Tepecik
Kazim Karadağ
Arş. Gör. Dr. Bihter Çolak Esetlili
Şuayip Şen
Ali Demirci
H. Hüsnü
Arş. Gör. Dr.
Kayıkçıoğlu
Zir. Müh. Dr. Fulsen Özen
Arş. Gör. Dr. Ali Rıza Ongun
Şuayip Şen
Arş. Gör. Dr. Gökçen Yönter
Zir. Müh. Dr. M. Tolga Esetlili
Ali Demirci
Zir. Müh.
Uzm. Dr.
Arş. Gör.
Gökhan Şenel
Muazzez Polat
Tarık Ayyılmaz
Analiz Lab. -1
Analiz Lab. -2
Azot Odası
Bitki Fizyolojisi Lab.
Genel Tehlikeli Atık Sorumlusu
Kimyasal Malzeme Odası
Öğrenci Uyg. Lab.
Ön Hazırlık Lab. 1 ve 2
Radyoizotop Lab.
Su Analiz Lab.
Terazi Odası
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Top. Mik. & Biyo. Lab. 1 ve 2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Etüd ve Haritalama Lab.
Toprak Fiziği Lab.
Toprak Kimyası Lab.
Toprak-Su Korunumu Lab.
Uzaktan Algılama ve CBS Lab.
Yaş Yakma Odası
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Genel Tehlikeli Atık Sorumlusu Zootekni
Kimyasal Analiz Lab.
Zootekni
Süt Analiz Lab.
Zootekni
Atık yönetim planını hazırlamak
Atıkları kaynağında ayrı toplamak
Atık
Üreticisi
Tehlikeli
Atıkların
Üniversite
İçinde
Yönetimi
Atıkları ayrı taşımak
Atıkları geçici depolamak
Personeli eğitmek
Bertaraf harcamalarını karşılamak
Tehlikeli atık miktarını kayıt altına almak
Tehlikeli Atık Yönetimi / Eğitim Top.-2
Önleme-Azaltma-Geri kazanım-Betaraf
Tehlikeli kimyasal
atıkların yönetiminde
atığın mümkünse
kaynağında oluşumunun
önlenmesi, bu mümkün
olmuyorsa oluşum
miktarının minimize
edilmesi, atık olarak
bertaraf seçeneğinden
önce geri kazanım/geri
kullanım seçeneklerinin
değerlendirilmesi ilke
edinilmelidir.
Tehlikeli Atık Tanımlama-Bertaraf
Fakültemizde Yapılan Uygulamalar
Fakültemizde Yapılan Uygulamalr
Tehlikeli Atık Geçici
Depolama İstasyonu
Bölümlerdeki Tehlikeli Atık Toplama Kapları
Fakültemizde Yapılan Toplantılar
02.06.2011 Tehlikeli Atık Birim Alt Kurulu (TABAK) Oluşturulması
13.06.2011 TABAK Genel Bilgilendirme Toplantısı
23.06.2011 TABAK Farkındalık Yaratma-Yasa ve Yönetmelikler
21.07.2011 TABAK TA-Önleme, Azaltma ve Geri Kazanım
21.11.2011 TABAK TA-Sınıflandırma ve Etiketleme
10.01.2012 Geçici Depolama İstasyonunun Tamamlanması
20.01.2012 Fakültemiz Atık Envanterinin oluşturulması ve beyanı
10.02.2012 TABAK üyelerine Meltem Hanım tarafından eğitim toplantısı
17.02.2012 Birimlerden ve bölümlerden Genel Tehlikeli Atık Sorumluları ile
Potansiyel Tehlikeli Atık Üreticilerinin belirlenmesinin tamamlanması
09.03.2012 TA Üreticilerine Entegre Atık Yönetimi Bilgilendirme Semineri
28.03.2012 Geçici Depolama Alanında Atıkların Meltem Hanım ile Tasnifi
10.05.2012 TA Üreticilerine Entegre Atık Yönetimi Eğitim toplantısı
05.07.2012 TABAK ile birimlerdeki TA miktarlarını azaltma eğitim toplantısı
10.10.2012 TABAK ile TA Üreticilerinin yaptıkları çalışmaların
değerlendirilmesi
Fakültemizde Yapılanlar
Tüm sorumlu ve yetkililerin katılımıyla fakülte düzeyinde yapılan
toplantılarla farkındalık yaratılmış, tehlikeli atık üreticileri, tehlikeli atık
yönetimi konusunda bilgilendirilmiş, konuyla ilgili yasal mevzuat
hatırlatılmıştır.
Fakültemizdeki tüm paydaşlar tehlikeli atık oluşumunu minimize etme ve
gerektiğinde bertaraf edilmesi konusunda detaylıca bilgilendirilmiştir.
Fakültemiz bünyesinde mevzuata uygun bir geçici tehlikeli atık toplama
istasyonu inşa edilmiştir.
Tehlikeli atıklar için Fakültemizde standart toplama torba veya varilleri ile
etiketleri temin edilmiş ve tüm birimlere dağıtılmıştır.
Fakültemizde geçmiş yıllardan beri depolanmış ve/veya 2011 yılından
itibaren biriktirilmiş tehlikeli atıklar sınıflandırılmış ve geçici tehlikeli atık
toplama istasyonunda depolanmıştır.
Fakültemizde Yapılanlar
Fakültemizdeki geçici tehlikeli atık toplama istasyonunda depolanan
tehlikeli atıklar Atık Beyan ve Bertaraf Formu Doldurularak, 2012 yılı
sonlarına doğru YA-SE firmasına bertaraf edilmek üzere teslim edilmiştir.
Bu bağlamda Fakültemizden;
963,80 kg Tehlikeli Laboratuvar Kimyasalları Atığı,
109,75 kg Tehlikeli Sıvı Atığı,
17,65 kg Floresan Atığı,
58,80 kg Kartuş Atığı,
104,95 kg Kontamine Ambalaj Atığı,
105,40 kg Atık Pil ve
48,00 kg Atık Yağ gönderilmiştir.
Fakültemizde Planlananlar
TA Üreticilerine Entegre Atık Yönetimi Eğitim toplantılarının devamı
2013 yılından itibaren tüm laboratuvarlarda tehlikeli atık kayıtlarının
detaylıca oluşturulması için;
- Laboratuvarlarda çalışan/çalışacak olan tüm personel ve öğrencilere de
Tehlikeli Atık Yönetimi konularında farkındalık sağlamak ve detaylı kayıt
tutulmasını sağlamak
- TA üreticilerini, kimyasalların hangi konsantrasyonlarda tehlikeli atık olup
olmadıklarını her laboratuvardaki kullanımları dikkate alınarak yerinde
belirleyip bilgilendirmek ve yönetmek
-“Laboratuvar Güvenliği ve Tehlikeli Atık Yönetimi” konusunda lisansüstü
ders

similar documents