Harántcsíkolt izom felépítése

Report
Harántcsíkolt izom felépítése
2. Izompólya
3. Erek
4. Izomnyaláb + ktsz.-e
1. Izomrostok (sokmagvú)
• Transzverzális tubulus
sarcolemma (sejthártya) betűrődés
• Longitudinális tubulus=izomrost ER
membránja/Szarkoplazmatikus retikulum
Ca raktár
Harántcsíkolt izomszövet
Z vonal – ktsz. Lemez, két oldalán vékony filamentumok nem mennek
át rajta, ezen tapadnak
Z-től Z-ig szarkomera egység
Vastag filamentum = miozin, Vékony = aktin
Kristályos rendben!
Kettős fonal
csomópontjaiban Troponin
complex
Ez tartja aktinon az un.
Tropomiosin fehérjét
Miozin feje –
ATP bontó képességű+aktin
kötő tulajdonságú
farok része hajlamos
összekapcsolódásra
Troponin complex áll
1. TroponinC – Ca kötő fehérje
2. Troponin I – inhibitor-gátló
fehérje
gátolja miozin ATP bontását
3. Troponin T – fogja
Tropomiozin fehérjét
Tropomiozin leköti, elfoglalja
azokat a helyeket, ahol aktinhoz
miozin tud kötni
Izom ingerlése . Ideg-izom szinapszis
(acetilkolin)
1 AP-ra válasz egy un. Rángás
AP sorozat van(!) – tartós
összehúzódás
AP hatása
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AP terjed sarkolemmán
Bejut T-tubuluson
Triádnál átterjed L tubulusra
Ca szabadul fel
Ca beköt Troponin C-be,
megváltozik a konformációja
Troponin I gátlása megszűnik
miozin tud ATP-t bontani
Troponin T elengedi Tropomiozint
Kötőhely szabad
Miozin beköt az aktinba, ATP bontás
Miozin fej elfordul
Csúszó filamentum elmélet

similar documents