Slayt 1

Report
Sporun ve
sporcunun
daima
yanındayız.
Dr. Harun GÜLMEZ
KOLAN British Hospital
BAŞHEKİMİ
Sağlıklı yaşamak;
* nedir ?
* ne yapmak gerekir ?
SAĞLIKLI YAŞAM ÖNERİLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Beslenme
Spor
Temizlik
Düzenli yaşam
Uyku
Zaralı maddelerden korunma
YAŞAM HEDEFİMİZ ?...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mutluluk
Güvenlik
Huzur
Başarı
Deneyim
Bilgi edinmek
Hedeflere ulaşmanın yolu
sağlıklı olmaktan geçmektedir.
SPOR
•
•
Hangi yaşta hangi spor ?
Hangi seviyede spor ?
• 5-8 yaş
: Eğlence ve sporu sevdirme
• 8-10 yaş : Beceri, esneklik, koordinasyon
• 11-15 yaş : Teknik, taktik ve takım çalışmaları
• 16-19 yaş : Vücut tipine uygun spor seçimi
• 21-30 yaş : Uzman denetiminde en verimli dönem
• 31-40 yaş : Met. yavaşlar. Daha kontrollü olunmalı
• 41-50 yaş : Sakatlanma riski artmış, hafif sporlar
• 51-60 yaş : Kas ve kemik kütlesi azalmıştır. Bireysel sporlar
• 61 ve üzeri: Hareketliliğin sürdürülmesi.
Spor yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
• Kişisel faktörler :
Fiziksel eksiklikler (kas zayıflığı, eklem kısıtlılığı, yetersiz esneklik),
yorgunluk ve aşırı yüklenme,
anatomik sorunlar,
psikolojik faktörler (riski kabullenme, aşırı istek),
geçirilmiş tam tedavi edilmemiş yaralanmalar,
kas sertlikleri (aşırı egzersiz veya enfeksiyona bağlı),
yaş
• Çevresel faktörler:
Kötü ve yetersiz spor tekniği,
yetersiz ve kötü antrenman,
kötü malzeme kullanımı,
çevre (hava şartları),
kurallara uymamak.
Sporda Ani Ölümün Başlıca Nedenleri
1. Travmaya bağlı ölümler
• Kafa travmaları
• Abdominal travmalar
2. İlaçlara bağlı ölümler
3. Hematoloji nedenli ölümler
4. Hipovolemi ve elektroit imbalansına bağlı ölümler
5. Hipertermi (ısı çarpması)’ye bağlı ölümler
6. Kardiyak sebepli ani ölümler
Genç Sporcularda Ani Ölüm Sebepleri (30 yaşından küçük)
En Yaygın Sebepler
Hipertrofik kardiyomiyopati
Konjenital koroner arter anomalileri
Diğer Sebepler
Aterosklerotik koroner arter hastalığı
Miyokardit
İdiyopatik konsantral sol venrikül hipertrofisi
Marfan sendromu
Mitral valv prolapsusu
Valvüler aort stenozu
Uzamış QT sendromu
Sağ ventrikül displazisi
İleti sistemi anormallikleri
Amiloidoz
Sarkoidoz
Kardiyak tümörler
İlaçlar (anabolik steroidler, kokain)
Herhangi bir kardiyak bulunmayanlar
Yaşlı Sporcularda Ani Ölüm Sebepleri (30 yaş üzeri)
En yaygın sebepleri
Aterosklerroik arter hastalığı
Diğer Sebepler
Edinilmiş kapak hastalıkları
Konjenital koroner damar anomalileri
İleti sistemi hastalıkları
Hipertrofik kardiyomiyopati
* Anamnez
* Fizik muayene
* Göğüs radyografisi
* İstirahat EKG’si
* Stres testi
* EKO
• Anjiyografi (gerekli görülürse
TEŞEKKÜRLER ...

similar documents