Jak odczyta* wynik EKG

Report
Jak odczytać wynik EKG
Monika Kujdowicz
Odprowadzenia
 V1 – IV przestrzeń
międzyżebrowa, P,
czerwone, przymostkowo
 V2 – IV, L, żółte
 V3 – pomiędzy V2 a
V4,zielona
 V4 – V, L, brązowe, linia
śródobojczykowa
 V5 – na poziomie V4, czarne,
linia pachowa przednia
 V6 – na poziomie V4,
fioletowe, linia pachowa
środkowa
 aVR, aVL, aVF –
wyimaginowane wektory ze
środka serca do górnej
kończyny górnej prawej,
lewej i do lewej nogi
Oś serca
Poniżej 30
sinistrogram
Powyżej 110
dextrogram
• Oś elektryczna serca – rzut
wektora siły
elektromotorycznej serca w
płaszczyźnie przedniej klatki
piersiowej
• Metoda graficzna suma
wektorów wyznaczone z QRS
z odprowadzeń Einthovena
• Metoda przybliżenia –
odchylenia w aVR, aVL i aVF
• dextrogram: otyli,przerost
LK, serce leżące
• sinistrogram: szczupli,
przerost PK, serce wiszące
Prawidłowe EKG
P – depolaryzacja przedsionków
Q – depolaryzacja przegrody (głęboki Q – ślad
po zawale)
R – depolaryzacja ścian komór (zniekształcony
– blok, zespół preekscytacji)
S – depolaryzacja tylno-przypodstawnej części
lewej komory)
• CAŁOŚĆ 800ms
• Odstęp P(200ms)=
załamek P (80ms,
0,2mV)+odcinak
PQ(80-120ms)
• Załamki:
- Q – 5ms, 0,2mV
- R – 40ms,1-2mV
- S – 35ms, 0,4mV
• Odstęp QT 400ms w
tym 160ms załamka
T(0,6mV)
Cykl pracy serca
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:ECG_Principle_fast.gif&filetimestamp=20051130211928

similar documents