4 QT chuyen tuyen Thalassemia

Report
QUY TRÌNH CHUYỂN TUYẾN
ĐIỀU TRỊ
BỆNH THALASSEMIA
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
1
I. CHUYỂN TUYẾN DƯỚI ĐIỀU TRỊ
BỆNH THALASSEMIA:
1. Tiêu chuẩn: Loại bệnh lý cần chuyển
về Bệnh viện tuyến dưới
Tất cả bệnh nhân thalassemia hoặc
bệnh lý Hemoglobin không kèm các
bệnh lý nội khoa mạn tính khác (tim
bẩm sinh, suyễn,…) hoặc các biến
chứng suy tim nặng, tiểu đường,
cường lách do thalassemia.
2
2. Quy trình chuyển từ Bệnh
viện tuyến trên xuống Bệnh
viện địa phương:
− Đối tượng: những bệnh nhân
thuộc tiêu chuẩn chuyển bệnh
3
− Điều kiện chuyển bệnh về tuyến
dưới:
• Tình trạng của bệnh nhân phải ổn
định về mặt sinh hiệu
• Tuyến dưới tiếp nhận điều trị bệnh
nhân được đánh giá là đủ khả
năng và điều kiện chăm sóc bệnh
nhân
4
− Quy trình thực hiện:
• Đánh giá tình trạng bệnh nhân
• Giải thích cho thân nhân bệnh
nhân
• Báo cáo về Phòng Kế hoạch Tổng
hợp: tình hình bệnh + HSBA + tóm
tắt bệnh án + đề xuất chuyển bệnh
xuống tuyến dưới
5
− Phòng Kế hoạch Tổng hợp liên
hệ với tuyến dưới:
• Phương tiện chuyển bệnh: Công
xa
• Nhân viên chuyển bệnh: nhân viên
của khoa đi chung xe với bệnh
nhân để chuyển và bàn giao với
Bệnh viện tuyến dưới
6
− Trao đổi chuyên môn: Bác sĩ điều trị
của khoa sẽ trao đổi trực tiếp với
Bệnh viện tuyến dưới trước khi
chuyển bệnh
7
II. CHUYỂN TUYẾN TRÊN TRONG
BỆNH THALASSEMIA
1. Tiêu chuẩn: Loại bệnh lý cần
chuyển về Bệnh viện tuyến trên
− Bệnh nhân thể nặng không đáp
ứng với truyền máu
− Bệnh nhân có cường lách
9
− Bệnh nhân không đáp ứng với thải
sắt
− Bệnh nhân Thalassemia có biến
chứng suy tim, nội tiết (tiểu đường,
loãng xương nặng,…)
2. Quy trình chuyển từ Bệnh viện
địa phương lên Bệnh viện tuyến
trên:
− Đối tượng: những bệnh nhân thuộc
tiêu chuẩn chuyển bệnh
10
− Điều kiện chuyển bệnh nhân lên
bệnh viện tuyến trên:
• Tình trạng của bệnh nhân phải ổn
định về mặt sinh hiệu
• Vượt khả năng điều trị ở Bệnh viện
tuyến dưới hoặc theo nhu cầu
chuyển viện của thân nhân bệnh
nhân.
11
− Quy trình thực hiện:
•Đánh giá tình trạng bệnh nhân
•Giải thích cho thân nhân bệnh nhân
•Phòng KHTH bệnh viện tuyến dưới
liên hệ với Phòng KHTH Bệnh viện
tuyến trên: thông tin + tình trạng
bệnh hiện tại của bệnh nhân.
12
•Phòng Kế hoạch Tổng hợp của
Bệnh viện tuyến trên sẽ đánh giá
tình trạng dựa trên các thông tin
nhận được và liên hệ với khoa phù
hợp → phản hồi lại thông tin cho
bệnh viện tuyến dưới.
•Chuyển bệnh nhân lên Bệnh tuyến
trên (đảm bảo các điều kiện
chuyển viện an toàn).
13

similar documents