VY_32_INOVACE_110206_Permutace_bez_opakovani_II

Report
27. listopadu 2012
VY_32_INOVACE_110206_Permutace_bez_opakovani_II._cast_DUM
PERMUTACE BEZ
OPAKOVÁNÍ
II. část
obr. 1
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Daniel Hanzlík
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
Pojem permutace bez opakování
Jak už dobře víme z minulé prezentace,
permutací nazveme uspořádanou n-tici
z n prvků.
Jedná se proto o speciální případ
variace z n prvků bez opakování (všechny
prvky v ní jsou různé, tj. neopakují se).
obr. 1
Vzorec pro počet permutací, n faktoriál
Pro počet ()všech permutací (pořadí) n prvků platí vzorec:
 = !
obr. 2
Symbol ! , který se čte n faktoriál, je definován:
! = ∙ ∙…∙ ( − ) ∙ pro každé ∈ 
Je účelné definovat:
! = 
Permutace bez opakování – praktická část
V předcházejícím výukovém materiálu jsme se zaměřili na
úlohy z oboru přirozených čísel i na úlohy týkajících se
reálných situací z praktického života.
V tomto výukovém materiálu se budeme v prvních
dvou úlohách zabývat znovu využitím permutačního
vzorce v reálných situacích, následující tři úlohy se
zaměřují na sestavení a řešení rovnic s permutacemi
bez opakování.
Nabídka úloh a jejich řešení
Úloha 1
Úloha 2
Úloha 3
Úloha 4
Řešení
úlohy 1
Řešení
úlohy 2
Řešení
úlohy 3
Řešení
úlohy 4
Úloha 5
Řešení
úlohy 5
Závěr
zpět do nabídky
úloh
Úloha 1
Určete počet způsobů, kterými se do pětimístné lavice
může rozesadit 5 hochů, jestliže:
a) 2 hoši chtějí sedět vedle sebe,
b) jeden hoch chce sedět na kraji.
obr. 3
Řešení úlohy 1
pokračování
a) Dva hoši sedící vedle sebe představují jeden prvek, jedná se proto
o počet permutací (pořadí) čtyř různých prvků bez opakování.
Přitom je třeba brát v úvahu, že daný počet permutací (pořadí) je
nutné násobit dvěma, neboť oba dva jmenovaní hoši si vzájemně
mezi sebou mohou vyměnit místa (levou stranu za pravou stranu).
Platí tedy:
 = ∙  = ∙ ! = ∙ = 
Existuje celkem 48 způsobů rozesazení 5 hochů do pětimístné
lavice, jestliže dva hoši chtějí sedět vedle sebe.
obr. 3
Řešení úlohy 1
zpět do nabídky
úloh
b) V případě, že v pětimístné lavici chce jeden hoch sedět na
kraji, bereme v potaz, že tyto kraje jsou dva.
Ostatní čtyři hoši představují 4 prvky pro různé čtveřice
(permutace bez opakování). Opět použijeme permutační
vzorec pro 4 prvky. Výsledek je třeba znovu násobit dvěma
z důvodu, že daný hoch může sedět na levém či na pravém
kraji lavice. Platí tedy:
 = ∙  = ∙ ! = ∙ = 
Existuje celkem 48 způsobů rozesazení 5 hochů do pětimístné
lavice, jestliže jeden hoch chce sedět na kraji.
obr. 3
zpět do nabídky
úloh
Úloha 2
Sklad zásobuje 13 prodejen. Na rozvoz zboží používá jedno
dodávkové auto, které z 1. naložení zásobuje 1. až 4. prodejnu,
z 2. naložení zásobuje 5. až 8. prodejnu, z 3. naložení zásobuje
9. až 13. prodejnu. Kolika různými způsoby lze tak rozvoz
uskutečnit ?
obr. 4
zpět do nabídky
úloh
Řešení úlohy 2
Rozvoz zboží na první naložení lze uskutečnit  způsoby, neboť se
jedná o permutace 4 prvků (prodejen) bez opakování, na druhé naložení
taky  způsoby, na třetí naložení  způsoby.
Celkem tedy platí:
 =  ∙  ∙  =  ∙  = ! ∙ ! =  způsobů
Pro určení počtu všech způsobů jsme využili kombinatorické pravidlo
součinu (vzájemně násobíme počty prvků 3 konečných množin).
Rozvoz zboží do 13 prodejen s trojím různým naložením zboží lze
uskutečnit celkem 69 120 způsoby.
obr. 4
zpět do nabídky
úloh
Úloha 3
Řešte v oboru N rovnici:
 + = ∙ ( − )
obr. 5
Řešení úlohy 3
Obě strany rovnice upravíme s využitím permutačního vzorce:
 + = ∙ ( − )
 + ! = ∙ − !
Stanovíme si podmínky, za nichž jsou výrazy v rovnici definovány:
 ≥ − ∧ n ≥ → ; ; ; … → 
Obě strany rovnice dále dělíme výrazem − !
(+)∙∙ − !
=30
− !
 + ∙ =30
 + = 
 + − = 
Z kvadratické rovnice určíme kořeny s využitím Viétových vzorců.
Platí tedy:
 ∙ = − ∧ + = −, odtud: = −
 = 
Kořen = − nevyhovuje podmínkám definice výrazů v rovnici.
pokračování
Řešení úlohy 3
Podmínkám definice výrazů v rovnici pouze kořen: = .
O správnosti řešení se lze přesvědčit zkouškou (při stanovení podmínek není
nutnou součástí řešení).
Řešení rovnice je = .
obr. 5
zpět do nabídky
úloh
Úloha 4
Zvětší-li se počet prvků o 2, zvětší se počet permutací
56krát. Kolik je prvků ?
obr. 6
Řešení úlohy 4
pokračování
Nejdříve sestavíme podle zadání úlohy rovnici s permutacemi:
 + = ∙ ()
 + ! = ∙ !
Stanovíme si podmínky, za nichž jsou výrazy v rovnici definovány:
 ≥ − ˄ ≥ → ∈ , , , … .
Obě strany rovnice dělíme výrazem !
+ ∙(+)∙!
!
= 
 + ∙ + = 
 + + + = 
 + − = 
Pro výpočet kořenů kvadratické rovnice použijeme Viétovy vzorce:
 ∙ = −
 + = −
Odtud plyne ,že kořeny rovnice jsou: = − , = .
zpět do nabídky
úloh
Řešení úlohy 4
Kořen = − nevyhovuje podmínkám definice výrazů.
Rovnici vyhovuje kořen = .
Řešení je: = .
Celkem je 6 prvků.
obr. 6
zpět do nabídky
úloh
Úloha 5
Zmenší-li se počet prvků o dva, zmenší se počet permutací
30krát. Kolik je prvků?
obr. 7
Řešení úlohy 5
pokračování
Nejdříve sestavíme podle zadání úlohy rovnici s permutacemi:
 ∙  − = ()
 ∙ − ! = !
Stanovíme si podmínky, za nichž jsou výrazy v rovnici definovány:
 ≥ ˄ ≥ → ∈ ; ; ; …
Obě strany rovnice dělíme výrazem − ! :
 =
∙(−)∙ − !
− !
 = ∙ ( − )
 = − 
 = − − 
Kořeny kvadratické rovnice určíme dosazením do Viétových vzorců:
 ∙ = −
 + = 
Odtud plyne, že kořeny kvadratické rovnice jsou: = −; = 
zpět do nabídky
úloh
Řešení úlohy 5
Kořen = − nevyhovuje podmínkám definice výrazů v rovnici.
Kořen = podmínkám vyhovuje.
Řešením rovnice je = .
Celkem existuje 6 prvků.
obr. 7
Závěr
V pěti kombinatorických úlohách jsme se opět zaměřili
na využití vzorce pro počet permutací bez opakování.
S permutacemi bez opakování se tedy setkáme nejen při řešení
matematických rovnic, ale i v reálných situacích z praktického
života.
obr. 1
CITACE ZDROJŮ
Použitá literatura:
1) CALDA, Emil. Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 3. díl.
Havlíčkův Brod: Prometheus, spol. s r. o., 2000, s. 181.
ISBN 80-7196-109-4.
2) POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. Praha: Prometheus,
spol. s. r. o., 1998, s. 290-291. ISBN 80-85849-78-X.
3) POLÁK, Josef. Středoškolská matematika v úlohách II. Praha: Prometheus,
spol. s r.o., 1999, s. 86. ISBN 80-7196-166-3.
CITACE ZDROJŮ
Použité obrázky:
1) GLIVICKÝ, Petr. File:Mathematicsgeneral.jpg – Wikimedia Commons [online].
6 September 2006 [cit. 2012-11-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mathematicsgeneral.jpg?uselang=cs#filehistory
2) SOUL, Obsidian. File:Stick figure - choosing.jpg - Wikimedia Commons [online].
29 January 2012 [cit. 2012-11-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stick_figure_-_choosing.jpg
3) FLICKR. File:Five School Boys 2006-12-1.jpg - Wikimedia Commons [online].
1 December 2006 [cit. 2012-11-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Five_School_Boys_2006-12-1.jpg
4) DIMANOINMANO. File:Camion sgombero.jpg - Wikimedia Commons [online].
13 September 2006 [cit. 2012-11-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camion_sgombero.jpg
CITACE ZDROJŮ
Použité obrázky:
5) AVERATER. File:Lots of math symbols and numbers.svg - Wikimedia Commons [online].
8 June 2012 [cit. 2012-11-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lots_of_math_symbols_and_numbers.svg
6) RIBA. File:Math 2.png - Wikimedia Commons [online]. 16 December 2008
[cit. 2012-11-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Math_2.png
7) SHARKD. File:Camera focal length distance.gif - Wikimedia Commons [online].
20 December 2007 [cit. 2012-11-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camera_focal_length_distance.gif
Všechny úpravy psaného textu byly prováděny v programu MS PowerPoint.
Konec prezentace.
Děkuji Vám za pozornost.
Mgr. Daniel Hanzlík

similar documents