NORMOVÁNÍ ZÁSOB

Report
Obchodní akademie a Střední
odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny,
p.o.
Osvoboditelů 380, Louny
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0644
Číslo sady
34
Číslo DUM
03
Předmět
Ekonomika
Tematický okruh
Zásobování
Název materiálu
Normování zásob
Autor
Ing. Charlotta Kissová
Datum tvorby
17. 4. 2013
Ročník
1. ročník
Anotace
Kombinovaný materiál zaměřený na téma normování zásob. Obsahuje charakteristiku základních pojmů
z oblasti normování zásob, postup výpočtu velikosti zásob a příklad zaměřený na normování zásob včetně
jeho řešení.
Metodický pokyn
Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí se základními pojmy z oblasti normování zásob a formou
příkladu si v závěru danou problematiku procvičí.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
NORMOVÁNÍ ZÁSOB
CHARAKTERISTIKA
NORMOVÁNÍ ZÁSOB = výpočet velikosti zásob
• určuje optimální velikost zásob (zásoby průběžně kolísají)
• náročná metoda
• použití: nejvýznamnější druhy zásob (skupina A)
• norma zásob udává průměrnou velikost zásob
POSTUP VÝPOČTU
STANOVÍ SE: 1. celková roční spotřeba materiálu
2. průměrná denní spotřeba materiálu
3. časová norma zásob
4. normovaná zásoba
5. normativ zásob
CELKOVÁ ROČNÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU
• symbol ... S
• vyjádření: fyzické (naturální) jednotky → př. kusy
• výpočet:
S = norma spotřeby materiálu na 1 výrobek * počet
výrobků
PRŮMĚRNÁ DENNÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU
• symbol ... s
• vyjádření: fyzické (naturální) jednotky
→ př. kusy
• výpočet:
s = S/360
360 ... počet dní za rok
ČASOVÁ NORMA ZÁSOB
• symbol ... ČNZ
• vyjádření: časové jednotky → př. dny
• udává čas, po který vydrží průměrná zásoba
• výpočet:
ČNZ = ½ c + p + t
c ... dodávkový cyklus
p ... pojistná zásoba
t ... technická zásoba
NORMOVANÁ ZÁSOBA
• symbol ... ZN
• vyjádření: fyzické (naturální) jednotky → př. ks
• udává fyzický objem průměrné zásoby
• význam pro nákupčího
• výpočet:
ZN = ČNZ * s
NORMATIV ZÁSOB
• symbol ... N
• vyjádření: peněžní jednotky → př. Kč
• udává množství peněz vázaných v zásobách
• význam pro ekonoma
• výpočet:
N = ZN * p
p ... cena za jednotku (př. Kč/ks)
PŘÍKLAD
Vypočtěte pomocí zadaných údajů časovou normu zásob
dřeva používaného na výrobu nábytku, poté normovanou
zásobu a normativ zásob, jestliže dodávkový cyklus je 16 dní,
technická zásoba 18 dní a pojistná zásoba 4 dny.
Cena 1m3 dřeva je 500 Kč a průměrná denní spotřeba 5 m3
dřeva.
ŘEŠENÍ
• ČNZ = ½ c + p + t
= ½ 16 + 4 + 18 = 30 dní
• ZN = ČNZ * s
= 30 * 5 m3 = 150 m3
• N = ZN * p
= 150 * 500 Kč = 75 000 Kč
ZDROJE
NOVOTNÝ, Zdeněk, Věra DYNTAROVÁ a Jana DYČKOVÁ.
Ekonomika 3: Ekonomika podniku. aktualizované vydání
k 1. 6. 2012. Břeclav: Střední průmyslová škola Edvarda
Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 2012.

similar documents