Proprietă*ile fizice *i chimice ale hidroxidului de sodiu

Report
ILEANA CLAUDIA MARIAN
Hidroxidul de sodiu sau soda caustică are
formula chimicã
NaOH
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hidroxid_de_sodiu
http://wikipedia.org/wiki/fisier:sodyum_hydroxide_crystal-3D-vdw.png
este
un compus cristalin, de culoare albă, foarte higroscopic
densitatea, ρ = 2,13 g/ cm3
punctul de topire, t = 322°C
temperatura de fierbere, t = 1388°C
se dizolvă foarte uşor în apă, dizolvarea având loc cu degajare de
căldură
soluţiile de sodă caustică au aspect leşios
solubilitatea = 1260 g/l, la t = 20°C
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hidroxid_de_sodiu
♦Electroliza
soluţiei de clorură de sodiu cu catod de mercur şi anod de
grafit
2NaCl +2H2O →2 NaOH + Cl2 + H2
♦Reacţia sodiului cu apa
2Na + 2H2O →2 NaOH + H2
♦Reacţia compuşilor sodiului cu apa
2Na2O2 + 2H2O → 4NaOH + O2
NaNH2 + H2O → NaOH + NH3
Na3P + 3H2O → 3NaOH + PH3
♦ Caustificarea
Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3
Hidroxidul
de sodiu are un caracter bazic puternic
Înroşeşte fenolftaleina şi albăstreşte turnesolul
stare topită atacă sticla, porţelanul şi majoritatea
metalelor
În
Hidroxidul de
sodiu
reacţioneazã cu:
Substanţe
simple
Substanţe
compuse
Reacţia
cu metalele şi semimetale amfotere (Al, Zn, Si)
Al + NaOH + 3H2O → Na[Al(OH)4] + 3/2H2
2NaOH + Si + H2O → Na2SiO3 + 2H2
Reacţia
cu nemetalele
2NaOH + 2F2 → F2O + 2NaF + H2O
2NaOH + Cl2 → NaClO + NaCl + H2O (la rece)
6NaOH + 3Cl2 → NaClO3 + 5NaCl + 5H2O (la cald)
6NaOH + 4S → 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O
3NaOH + P4 + 3H2O → PH3 + 3NaH2PO2
2NaOH
+
Cl2
→
NaClO
+
NaCl
+
H2O
Reacţia
cu acizii ( de neutralizare)
2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O
Reacţia cu săruri ale metalelor tranziţionale
2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2
Reacţia cu oxizii acizi
2NaOH + SiO2 → Na2SiO3 + H2O
2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
Reacţia cu hidroxizii amfoteri
2NaOH + Ti(OH)4 → Na2[Ti(OH)6]
2NaOH + Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4]
Reacţia cu compuşi organici ( derivaţi halogenaţi, acizi
organici, alcooli, fenoli, esteri, hidroliza bazică a
grăsimilor)
Hidroxidul
de sodiu este substanţa chimică cea mai
întrebuinţată.
Se foloseşte la: fabricarea săpunului, a mătăsii artificiale,
la fabricarea aluminiului din bauxită, mercerizarea
bumbacului şi a fibrelor de celuloză, rafinarea ţiţeiului,
fabricarea coloranţilor, sinteza chimică a diferitelor
produse, sinteza acidului formic, în electronică, la
curăţarea recipienţilor din oţel sau metal inoxidabil,
îndepărtarea coloranţilor.
În anul 1883 a fost fabricată o locomotivă cu aburi cu
sodă fără folosirea focului.
1. http://ro.wikipedia.org/wiki/
2. Chimia pentru titularizare, Editura Ager 2006, Autori Lavinia
Ungureanu si Mãdãlina Ciolocoi
3. www.didactic.ro
4. www.google.ro

similar documents