autopalya hatasok

Report
KÖRNYEZETI HATÁSOK SZÁMBAVÉTELE
EGY AUTÓPÁLYA PÉLDÁJÁN
LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK
Emissziós, transzmissziós és immissziós folyamatok
Légkör



Száraz időszakban
Szennyezőanyag források

kopás (fékek, abroncs, útburkolat)

égéstermékek (aeroszol)

légköri kiülepedés (száraz)
Terjedési utak

szél, menetszél

száraz kiülepedés
Befogadók

légkör (aeroszol)

útfelület, talajfelszín, hó
(felhalmozódás)

jármű karosszéria és egyéb
alkatrészek
LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK
EMISSZIÓK MEGHATÁROZÁSA
• FAJLAGOS EMISSZIÓK (EGYSÉGJÁRMŰ)
• FORGALOM NAGYSÁGA ÉS SEBESSÉGE (TERVEZÉSI
PARAMÉTEREKBŐL PROGNOSZTIZÁLT ADATOK), Ej/h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
személygépkocsi
kistehergépkocsi
egyes (szóló) autóbusz
csuklós autóbusz
közepesen nehéz tehergépkocsi
nehéz tehergépkocsi
pótkocsis tehergépkocsi
nyerges szerelvény
speciális nehéz jármű
1,0
1,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10.
motorkerékpár, segédmotoros kerékpár
0,8
11.
12.
kerékpár
lassú járművek
0,3
2,5
• SZENNYEZŐANYAGOK:
GÁZOK: CO, CO2, NO, NO2, PAH-ok (ÉGÉSTERMÉKEK), VOC
(ÜZEMANYAG PÁROLGÁSA), O3, PAN (FOTOKÉMIAI ÚTON)
SZILÁRD: KOROM, FÉMEK, GUMI, ASZFALT (GUMIABRONCS,
ALKATRÉSZEK, FÉKBETÉTEK, ÚTBURKOLAT KOPÁSÁBÓL)
Átszámítás:
egyenérték
tényezővel
Forrás: uvt.bme.hu
LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK
Motor beállítás hatása a kipufogógáz károsanyag
összetételére
LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK
TERJEDÉS, HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁSA: TRANSZPORT
• METEOROLÓGIAI TÉNYEZŐK:
URALKODÓ SZÉLIRÁNY, SZÉLSEBESSÉG
LÉGKÖR STABILITÁSA
• FELSZÍNBORÍTOTTSÁG, ÚTSZÉLI NÖVÉNYZET
• FORRÁS MAGASSÁGA
Forrás: uvt.bme.hu
LÉGKÖR STABILITÁSA
STABILITÁSI NOMOGRAMOK
Szórás y irányban
Szórás z irányban
A-F: stabilitási indikátorok
(szuperadiabatikus-inverzió)
STABILITÁSI INDIKÁTOROK MEGHATÁROZÁSA 1.
Pasquill-féle indikátorok
STABILITÁSI INDIKÁTOROK MEGHATÁROZÁSA 2.
Szepesi-féle indikátorok
SZÓRÁSOK SZÁMÍTÁSA 2.
H 0.367 ( 2.5 p )
)x
z0
H
 z  0.38 p1/ 3 (8.7  ln ) x1.55 exp( 2.35 p )
z0
 y  0.08(6 p 0.33  1  ln
z0 érdességi paraméter
p paraméter
LÉGKÖRT ÉRŐ HATÁSOK
HATÁSVISELŐK:
• ÉLŐVILÁG – EMBER
• IMMISSZIÓS HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSA A LAKOTT
TERÜLETEKEN (ÖVEZETEK)
Forrás: uvt.bme.hu
ZAJ
EMISSZIÓK
• FORRÁS: MOTORZAJ, GÖRDÜLŐZAJ
• ZAJKIBOCSÁTÁS FÜGG:
JÁRMŰ TÍPUSA (MOTOR, SZGK,
TEHERAUTÓ, BUSZ)
SEBESSÉGE
ÚTBURKOLAT
ZAJTERJEDÉS
• ENERGIA (NYOMÁSHULLÁM)
TERJEDÉSE:
HŐMÉRSÉKLET, PÁRATARTALOM,
FELSZÍN BORÍTOTTSÁGA
(VISSZAVERŐDÉS)
ZAJVÉDŐ LÉTESÍTMÉNYEK
(ÁRNYÉKOLÓ FAL, NÖVÉNYSÁV)
ZAJ
HATÁSVISELŐK
• ELTÉRŐ ÉRZÉKENYSÉGŰ BEÉPÍTETT
TERÜLETEK (LAKÓ-,
IPARI/KERESKEDELMI, GYÓGY/ÜDÜLŐ)
• NAPPALI/ÉJSZAKAI HATÁS
Forrás: uvt.bme.hu
VIZEKET ÉRŐ HATÁSOK
MENNYISÉGI HATÁS
• FELSZÍN ÁTFORMÁLÁSA  LEFOLYÁSI PÁLYÁK
MEGVÁLTOZTATÁSA, KERESZTEZÉSEK (VÍZÁTVEZETÉS)
• BURKOLT FELSZÍN  NÖVEKVŐ FELSZÍNI LEFOLYÁS
• FELSZÍN ALATTI VÍZ
BEVÁGÁSOK METSZIK A VÍZVEZETŐ RÉTEGEKET (HEGY,
DOMBVIDÉK)
ÚTPÁLYA ALAPOZÁSA ELÉRHETI A TALAJVÍZ SZINTET
Annahegyi csapadékvíz tározók (M0)
VIZEKET ÉRŐ HATÁSOK
MENNYISÉGI HATÁS
• FELSZÍN ÁTFORMÁLÁSA  LEFOLYÁSI PÁLYÁK
MEGVÁLTOZTATÁSA, KERESZTEZÉSEK (VÍZÁTVEZETÉS)
• BURKOLT FELSZÍN  NÖVEKVŐ FELSZÍNI LEFOLYÁS
• FELSZÍN ALATTI VÍZ
BEVÁGÁSOK METSZIK A VÍZVEZETŐ RÉTEGEKET (HEGY,
DOMBVIDÉK)
ÚTPÁLYA ALAPOZÁSA ELÉRHETI A TALAJVÍZ SZINTET
SZENNYEZŐDÉS
• FORRÁSOK:
ÁSVÁNYOLAJ, OLAJSZÁRMAZÉKOK (ÜZEMANYAG,
MOTOROLAJ, FÉKFOLYADÉK)
ASZFALT, GUMIABRONCS KOPÁSA, FÉM ALKATRÉSZEK:
NEHÉZFÉMEK (Cu, Cr, Ni, Zn, Cd)
CSÚSZÁSMENTESÍTÉS : NaCl, KCl
• BEFOGADÓ:
FELSZÍNI VÍZ, TALAJ – FELSZÍN ALATTI VÍZ
MENNYIRE ÉRZÉKENY? (ÁLLÓVÍZ, VÍZBÁZIS STB.)
• BALESETI EREDETŰ VÍZSZENNYEZÉS
VIZEKET ÉRŐ HATÁSOK
Emissziós, transzmissziós és immissziós folyamatok

Légkör

Állóvíz,
folyóvíz
, talaj

Források

kerék és alváz lemosódás

karosszéria lemosódás

útburkolat lemosódás

nedves kiülepedés

olvadó hó
Terjedési utak

lefolyás a burkolatról

fröcskölés
Befogadók

Nedves időszakban
a csapadékvíz elvezetésétől
függően: talaj, folyóvíz, állóvíz
Autópálya lemosás
M7, 2005. szeptember 9.
Komponens
Lefolyás
eleje
vége
keverék
Tartálykocsi
(kontroll)
pH
KOIk
Összes N
mg/L
mg/L
7,33
22,9
2,0
7,34
22,1
2,5
7,42
18,6
1,66
7,85
1,28
8,6
Összes P
Lebegő anyag
mg/L
mg/L
1,18
20
0,69
14
1,11
18
0,06
6
Cd
1,27
0,83
1,03
0,05
Cr
g/L
g/L
20,8
15,2
31,3
1,1
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
39,7
18,2
42,9
16,6
2,22
1,12
3,4
0,16
56,9
10,3
26,0
6,7
24,2
49,8
33,2
3,51
509
470
504
3,61
Felületi terhelések térbeli eloszlása: száraz
időszakban végzett lemosási kísérlet

hasonló forgalom nagyság ellenére eltérések a helyszínek között:



padkánál jóval magasabb értékek, beljebb kb. állandó (~háttér)
helyi forgalom dinamika (fékezések gyakorisága)
burkolat egyenetlensége (csapdázódási potenciál)
Sb (1. helyszín)
okt. 25
nov. 23
nov. 2
háttér
Sb (2. helyszín)
nov. 11
okt. 25
nov. 11
nov. 2
nov. 23
okt. 27
nov. 23
2
1,0
0,5
0,0
1,5
1,0
0,5
0,5
1
1,5
távolság a padkától [m]
kevés fékezés
© Budai Péter, 2011
2
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0
0
nov. 11
2
terhelés [mg/m ]
2
1,5
nov. 2
háttér
2,0
terhelés [mg/m ]
2,0
2,0
terhelés [mg/m ]
okt. 27
háttér
Sb (3. helyszín)
0
0,5
1
1,5
távolság a padkától [m]
2
gyakori hirtelen fékezések
0
0,5
1
1,5
távolság a padkától [m]
gyakori fékezések
2
Felületi terhelések térbeli eloszlása: száraz
időszakban végzett lemosási kísérlet
a helyszínek között nincs jelentős eltérés




független a fékezések gyakoriságától
kiegyenlítettebb keresztmetszeti eloszlás
mindenhol magasabb a háttérnél (burkolatra tapadó kopástermékek)
Zn (1. helyszín)
okt. 25
nov. 23
nov. 2
háttér
Zn (2. helyszín)
nov. 11
okt. 25
nov. 11
okt. 27
nov. 23
nov. 2
háttér
40
20
0
60
40
20
0
0
0,5
1
1,5
távolság a padkától [m]
kevés fékezés
© Budai Péter, 2011
2
nov. 11
2
2
60
nov. 2
háttér
80
terhelés [mg/m ]
terhelés [mg/m ]
80
2
terhelés [mg/m ]
80
okt. 27
nov. 23
Zn (3. helyszín)
60
40
20
0
0
0,5
1
1,5
2
távolság a padkától [m]
gyakori hirtelen fékezések
0
0,5
1
1,5
távolság a padkától [m]
gyakori fékezések
2
Lefolyó víz vizsgálata surrantóban:
Helyszíni mintavevő működése
Surrantó elem
Terelővályú 2 mm vastag műanyag
lapból (U-alakban beszorítva)
rézsű
Szűrőháló (szúnyogháló)
tartóbak
(hungarocell)
Durvaszemcse-ülepítő
(T-idom)
Műanyag elvezető cső
túlfolyó
© Buzás K, Budai P, 2009
sorba kötött
mintatároló
flakonok
• „önműködő”
• az áramlást
minimális
mértékben
módosítja
• időben
egymást
követő
mintasorozat
nyerhető
• feltöltődési
idő!
XII/11
XII/10
XII/9
XII/8
XII/5
XII/6
XII/5
XII/4
XII/3
XII/2
XII/1
XI/7
XI/6
XI/5
XI/4
XI/3
XI/2
XI/1
X/11
X/10
X/9
X/8
X/7
X/6
X/5
X/4
X/3
X/2
X/1
IX/9
IX/8
IX/7
IX/6
IX/5
IX/4
IX/3
IX/2
IX/1
VIII/7
VIII/6
VIII/5
VIII/4
VIII/3
VIII/2
VIII/1
VI/11
VI/10
VI/9
VI/8
VI/7
XII/11
XII/9
XII/5
XII/5
XII/3
XII/1
XI/6
XI/4
XI/2
X/11
X/9
X/7
X/5
X/3
X/1
IX/8
IX/6
IX/4
IX/2
VIII/7
VIII/5
VIII/3
VIII/1
VI/10
VI/8
VI/6
VI/4
VI/2
V/11
V/9
V/7
V/5
V/3
V/1
IV/7
IV/5
IV/3
IV/1
[mg/l]
VI/6
VI/5
VI/4
VI/3
VI/2
VI/1
V/11
V/10
V/9
V/8
V/7
V/6
V/5
V/4
V/3
V/2
V/1
IV/8
IV/7
IV/6
IV/5
IV/4
IV/3
IV/2
IV/1
III/5
1600
III/6
III/3
III/1
II/5
II/1
1800
III/5
III/4
III/3
III/2
III/1
II/7
II/5
II/3
II/1
Lefolyás szennyezettségének időbeli
változása – KOI és TPH
2000
KOIk mintasor - M0-Annahegy
1400
„first flush”
1200
1000
800
600
400
200
0
[mg/l]
TPH (C5-40) mintasor - M0-Annahegy
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
A lefolyás TPH szennyezettségének jellemzése
Nagyítás: 400 x
5 m
„olaj a vízben” emulzió
pelyhes agglomerátum
o A szilárdanyag tartalom mintegy 10%-a kolloidális, 60-95%a kvázi-kolloidális méretű.
o Olajcseppek a szilárd (gumiabroncs és aszfalt morzsalékszemcsék, valamint a PAH-ok aeroszol részecskék)
felületére tapadnak.
o Pelyhes agglomerátum → eltávolíthatóságot befolyásolja!
(ülepítés, szűrés)
© Buzás Kálmán, 2009
0.0
XXVIII/9
XXXIII/11
XXXIII/10
XXXIII/9
XXXIII/8
XXXIII/7
XXXIII/6
XXXIII/5
XXXIII/4
XXXIII/3
XXXIII/2
XXXIII/1
XXXII/8
XXXII/7
XXXII/6
XXXII/5
XXXII/4
XXXII/3
XXXII/2
XXXII/1
XXXI/11
XXXI/10
nyári időszak
XXXI/9
XXXI/8
XXXI/7
XXXI/6
XXXI/5
XXXI/4
XXXI/3
XXXI/2
XXXI/1
XXX/11
XXX/10
XXX/9
XXX/8
XXX/7
XXX/6
XXX/5
XXX/4
XXX/3
XXX/2
XXX/1
XXIX/11
XXIX/10
XXIX/9
XXIX/8
XXIX/7
XXIX/6
XXIX/5
XXIX/4
XXIX/3
XXIX/2
XXIX/1
XXVIII/11
XXVIII/10
16.0
XXVIII/8
18.0
XXVIII/7
XXVIII/6
XXVIII/5
XXVIII/4
XXVIII/3
XXVIII/2
XXVIII/1
TALAJ
TALAJ KITERMELÉSE
• ÉLŐHELYEK MEGSZÜNTETÉSE
• ARCHEOLÓGIAI ÉRTÉKEK
LEFOLYÓ VÍZZEL KÖZVETÍTETT SZENNYEZÉS
• NEHÉZFÉMEK (AKKUMULÁCIÓ A TÁPLÁLÉKLÁNCBAN)
• SZÉNHIDROGÉNEK (benzin, motorolaj, kenőolaj, PAH)
• SÓK (TALAJSZERKEZET ROMLÁSA, NÖVÉNYEK)
[mS/cm]
Fajlagos vezetőképesség mintasor - M0-Annahegy
22.0
20.0
14.0
téli időszak
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
Pb (mg/m3)
10000
Deszt.vizes kivonat
Savas kivonat
1000
100
10
1
0.1
A1
A4
A3
A2
M7
Olajfogók
T1
T2
T3
M0-Annahegy
Száraztározó
A1
14
13
M0
Árok
19
15
9
23
12
14
M0-Annahegy
Felső tó
26
8
M0-Annahegy
Alsó tó
Hg (mg/m3)
10
Deszt.vizes kivonat
Savas kivonat
1
0.1
0.01
A1
A4
A3
M7
Olajfogók
A2
T1
T2
T3
M0-Annahegy
Száraztározó
A1
M0
Árok
14
13
19
15
9
M0-Annahegy
Felső tó
23
12
14
26
8
M0-Annahegy
Alsó tó
ANNAHEGYI ISZAP ÉS TALAJ-MINTÁK NEHÉZFÉM TARTALMA
„Kémiai időzített bomba”: kapacitás kimerülése
HATÁSOK AZ ÉLŐVILÁGRA (BOTANIKAI, ZOOLÓGIAI)
• ÉLŐHELYEK ELSZIGETELÉSE,
MEGSZÜNTETÉSE ( VÉDETT TERÜLETEK,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKEK MEGÓVÁSA)
• VÁNDORLÁSI ÚTVONALAK ELVÁGÁSA,
FRAGMENTÁLÓDÁS ( VADÁTJÁRÓK,
ALAGUTAK)
• EMISSZIÓS HATÁSOK (LÉGSZENNYEZÉS,
ZAJ, VÍZSZENNYEZÉS)
• BALESETEK
( VADVÉDELMI KERÍTÉS)
HATÁSOK AZ ÉLŐVILÁGRA (BOTANIKAI, ZOOLÓGIAI)
VADÁTJÁRÓK, ALAGUTAK
•
•
•
•
•
KEVÉS MŰKÖDIK JÓL
MEGFELELŐ HELY
FELVEZETÉS
AKADÁLYMENTES ÁTJÁRÁS
ÁRNYÉKOLÁS
Kedvező kialakítás: ausztriai vadátjáró a Bécs felé vezető autópályán
Költségkímélő változat: vadátjáró Mosonmagyaróvár közelében
HATÁSOK AZ EMBERRE
• EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSOK
• ESZTÉTIKAI HATÁS (TÁJ)
• TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK
FORGALOM NÖVEKEDÉSE  MÁSODLAGOS HATÁSOK
IPAR/KERESKEDELEM  ÚJ MUNKAHELYEK, STB.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Felkészítő kérdések
1. Egy autópálya építéséhez hatásvizsgálatot készít. Sorolja fel a
legjellemzőbb környezeti hatásokat, amelyeket a KHT készítése
során figyelembe kell venni!
2. Egy autópálya építéséhez hatásvizsgálatot készít. Sorolja fel a
hatásviselőket, melyekre a hatásokat értékelni kell!
3. Hogyan dönthető el, hogy mekkora koncentrációjú szennyezettség
(immisszió) tekinthető még elfogadhatónak a különböző környezeti
elemekben?
4. Milyen adatokra, ismeretekre van szükség egy autópálya
zajkibocsátának meghatározásához?
5. Mi befolyásolja a zaj terjedését?
6. Mitől függ a légkör stabilitása és hogyan befolyásolja ez a
szóródást?
7. Melyek a közlekedési eredetű nehézfém emissziók jellemző forrásai?
8. Mi jellemző az útpályáról lefolyó vizek szénhidrogén (TPH)
szennyezettségére és hogyan befolyásolja ez a tulajdonság a
tisztítás lehetőségét?
9. Mitől lehet egy talajszennyezés „időzített kémiai bomba”?
10.Milyen szempontokat kell figyelembe venni egy vadátjáró kialakítása
során annak érdekében, hogy az valóban teljesítse funkcióját?

similar documents