Доказивање водоника

Report





Hemijski simbol: H
Grupa: Ia
Perioda: 1
Relativna atomska masa: 1,008
Atomski broj: 1
 Vodonik je najlakši hemijski element.
 Javlja se u obliku dva stabilna izotopa 1H
(protijum) i 2H (deuterijum, koji se takođe
označava simbolom D) kao i jednog
nestabilnog - 3H (tricijum, koji se označava
T).
 Pošto je jedan od stabilnih izotopa dva
puta teži od drugog, oni se međusobno
dosta razlikuju po hemijskim svojstvima
 On ulazi u sastav mnogih bitnih jedinjenja: vode,
kiselina, baza i u većinu organskih jedinjenja.
Zbog toga je on biogeni element.
 U slobodnom obliku javlja se u vidu dvoatomnih
molekula H2. Katjon vodonika H+ (u vodenim
rastvorima je hidratisan: oksonijum jon H3O+,
Cundelov (Zundel) katjon, H5O2+, Ajgenov
(Eigen) katjon, H9O4+) nastaje usled disocijacije
kiselina. Koncentracija vodonikovih jona izražava
se pomoću pH vrednosti.
 U procesima sagorevanja (industrije stakla, obrada







dragog kamenja, sečenja i zavarivanja metala)
U hemijskoj industriji za proizvodnji sinteznih smesa,
redukciji, hidrogenizaciji i desulfurizaciji
U proizvodnji električne energije
U instrumentalnoj analitici
U meteorologiji, u proizvodnji el, energije itd.
U elektronici.
U proizvodnji poluprovodnika
U stvaranju redukcionih atmosfera u metalurgiji,
rafinaciji metala, u termičkoj obradi metala
Postupak I zakljucak:
Pribor: stalak sa epruvetama,sibica ili upaljac
 Hemikalije: cink(Zn),hlorovodonicna kiselina(HCl)
 Postupak:Zn + 2 HCl- ZnCl2 + H2
 Smesa izmedju vodonika(H2) i kiseinika(O2) :
 H2+O2-2H2O naziva se PRASKAVI GAS
 Postoji druga zgodna metoda kojom se dobija
vodonik – delovanje vode na čvrste hidride, najčešće
na kalcijum-hidrid:
2H2O + CaH2 - 2H2 + Ca+2 + 2OH-
dokaz da je nastao gasnaduvan balon, posto je
laksi od vazduha brzo se
siri.
 Prezentaciju radili:
 Marija Petrović II4
 Ivana Lukić II4
 Ucenici II4
 Profesor hemije: Tamara Simić

similar documents