Prezentácia

Report
TOP 10 zamestnávateľov roka 2013
Obsah
1. Realizácia prieskumu
2. Štruktúra dotazníka
3. Výsledky
Realizácia prieskumu
Realizátori: Profesia & Forbes
Názov: Najatraktívnejší zamestnávateľ 2013
Web: www.najzamestnavatel.sk
Víťaz: Google (2. J&T, 3. Volkswagen Slovakia)
Preferencie adeptov: silná, známa značka, zaujímavá pracovná
náplň a charakter práce, dobré meno spoločnosti, istota
zamestnania, dlhodobá tradícia firmy
„Spomedzi atribútov, na základe ktorých sa ľudia rozhodujú pri výbere akéhosi
srdcového zamestnávateľa, sa platové ohodnotenie ocitlo až na piatom mieste. Ak sa
teda bavíme o najatraktívnejšom zamestnávateľovi, v tomto prípade peniaze zjavne
nehrajú až takú významnú rolu“ generálna riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana
Molnárová.
Štruktúra dotazníka
1) Pre ktorú spoločnosť by ste najradšej pracovali?
2) Prečo ste si vybrali práve túto spoločnosť?
Uveďte 1-3 dôvody, pre ktoré si konkrétnu spoločnosť vybrali
- Silná, známa značka
- Dobré meno spoločnosti
- Kvalitné služby či produkty
- Pracovná istota, dlhodobá tradícia firmy
- Platové ohodnotenie a benefity
- Zaujímavá pracovná náplň a charakter práce
- Štýl vedenia v spoločnosti
- Kolektív a ľudia
- Príjemné pracovné prostredie
- Možnosť ovplyvňovať chod firmy
- Vysoký vplyv na danej pozícii
- Možnosť rastu
Výsledky prieskumu
Výsledky prieskumu – preferencie podľa pohlavia
Výsledky prieskumu – preferencie podľa krajov
Výsledky prieskumu – preferencie podľa veku
Výsledky prieskumu – preferencie podľa vzdelania
Preferencie kandidátov všeobecne
% hlasujúcich v priemere
34.4
33.7
29.9
29.4
24.0
22.6
19.0
18.8
17.5
8.4
6.8
3.7
1.7
Preferencie kandidátov TMR
% hlasujúcich
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Ďakujem za pozornosť

similar documents