chemické zdroje napětí – primární články

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_07_A_14
Tematická oblast:
Stejnosměrný proud a Elektrochemie
Téma:
Chemické zdroje napětí – primární články
Autor:
Ing. Lukáš Nepokoj
Datum vytvoření:
září 2012
Anotace
Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA,
inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a
schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň
jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.
CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
 Dvě elektrody s různým elektrochemickým potenciálem tvoří
spolu s vhodným elektrolytem elektrochemický zdroj napětí.
3
CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
 V primárním článku se elektrická energie vyrábí přeměnou
z jiného druhu energie (např. chemické, tepelné, větrné, atd.)
 Baterie se skládá z několika článků.
 Články v baterii mohou být řazeny sériově (pro získání vyššího
napětí) nebo paralelně (pro získání většího proudu).
4
CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
 Alkalické baterie a články
 Zn/MnO2 (katoda: zinek/ anoda: oxid manganičitý – burel),
zásaditý alkalický elektrolyt
 Na rozdíl od zinko-uhlíkových článků nehrozí
vytečení elektrolytu po vybití článku.
 Díky malému odporu je možné
odebírat z článků velký proud.
 Jmenovité napětí: 1,5 V
5
CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
 Stříbro-oxidové články
 Zn/Ag2O (katoda: zinek/ anoda: oxid stříbrný), zásaditý
alkalický elektrolyt
 Vyrábějí se ve tvaru plochých disků – knoflíkové články.
 Jsou dražší a menší než alkalické články.
 Jmenovité napětí: 1,55 V
6
CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
 OPAKOVÁNÍ:
1) Co vše je potřeba k vytvoření chemického zdroje napětí?
………………...................................................
2) Čím jsou charakteristické primární články a jaký je rozdíl
mezi článkem a baterií? ...................................................
3) Jaký je zásadní rozdíl mezi alkalickým článkem a zinkouhlíkovým?..................................……………………....…
4) Jaký typ článku se vyrábí válcový i knoflíkový?
..........................................................................
7
CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – PRIMÁRNÍ ČLÁNKY
 Vocabulary:
electrochemical cell – elektrochemický článek
alkaline battery – alkalická baterie
zinc – carbon battery – zinko – uhlíková baterie
silver – oxide battery – stříbro – oxidová baterie
button cells – knoflíkové články
self-discharge – samovybíjení
8
Použité zdroje
 TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA.
Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.
 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů
autora.
9

similar documents