דף_1

Report
‫תמיסות‪:‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫(מולר) ‪ = M‬יח' ריכוז התמיסה‬
‫‪ = d‬צפיפות‬
‫‪ = V‬נפח (‪)gr’/ml‬‬
‫‪ = Mw‬מסה מולרית (גר' ‪ /‬מול)‬
‫' ‪mgr‬‬
‫‪d‬‬
‫‪M‬‬
‫‪Vl‬‬
‫צפיפות‪:‬‬
‫' ‪mgr‬‬
‫‪Vml ‬‬
‫‪Vml‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪mgr '  d *Vml‬‬
‫‪Mwgr '/ mol *VL‬‬
‫‪Cgr ' mol‬‬
‫‪Mwgr '/ mol‬‬
‫‪cM ‬‬
‫‪cM ‬‬
‫‪mgr '  Mwgr '/ mol * cM *VL‬‬
‫‪n‬‬
‫‪n‬‬
‫‪v‬‬
‫‪n  c*v c ‬‬
‫‪v‬‬
‫‪c‬‬
‫‪n1  c1 *v1‬‬
‫‪n2  c2 *v2‬‬
‫‪%‬‬
‫ליטר ומ"ל‪:‬‬
‫‪L‬‬
‫‪ ml‬‬
‫‪1,000‬‬
‫' ‪mgr‬‬
‫משקלי‪ * %‬תמיסה‪cgr ' mol  m‬‬
‫אחוז משקלי‪:‬‬
‫מומס‬
‫‪*100 %‬‬
‫תמיסה‬
‫ריכוז‪:‬‬
‫חשוב!‬
‫נוסאות‪:‬‬
‫‪mol‬‬
‫‪L‬‬
‫' ‪mgr‬‬
‫‪ = C‬ריכוז‬
‫‪ = m‬מסת תמיסה‬
‫‪ = %‬משקלי‬
‫‪1L  1,000ml‬‬
‫מהול‬
‫כללי מושגים‪:‬‬
‫פרמידות חישובים כללים‪:‬‬
‫מול ‪Mol /‬‬
‫'‪1 mol amu = 1 gr‬‬
‫)‪1 mol = 6.022*1023 (atom / mol‬‬
‫מס' אבוגדרו‬
‫)כמות אטומי חומר ב‪ 1-‬מול(‬
‫‪ = m‬מסה (גר')‬
‫מסה אטומית (י‪.‬מ‪.‬א‪1 amu = 1.66*10-24 gr' )amu / .‬‬
‫‪ = Mw‬מסה מולרית (גר' ‪ /‬מול)‬
‫‬‫‬‫‪-31‬‬
‫מסת האלקטרון ( ‪)e‬‬
‫'‪Me = 9.1*10 Kg‬‬
‫‪ = n‬מול‬
‫'‪Mp+ = 1.67*10-27 Kg‬‬
‫‪ = N‬חלקיקים (אטומים‪ ,‬מולקולות וכו') מסת הפרוטון ( ‪)p+‬‬
‫‪ = A‬מס' אבוגדרו‬
‫'‪Mno = 1.675*10-27 Kg‬‬
‫מסת הנויטרון (‪) no‬‬
‫גזים‪:‬‬
‫קונפיגורצית אלקטרונים‪:‬‬
‫)‪1 mol (STP‬‬
‫‪V = 22.4l / mol‬‬
‫* יש לסמן בעזרת חצים‬
‫ע"פ לואיס‬
‫מרוכז‬
‫‪n1  n2‬‬
‫‪c1 * v1  c2 * v2‬‬
‫‪‬‬
‫קביעת נוסחאות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ N‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪mol‬‬
‫‪:‬‬
‫' ‪Si(28 gr ' )  0.1648gr‬‬
‫‪ O‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ F‬‬
‫‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪mol‬‬
‫‪:‬‬
‫' ‪O(16 gr ' )  0.7160gr '  (0.27gr '  0.1648gr ' )  0.2812gr‬‬
‫‪mol‬‬
‫‪‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Ne‬‬
‫‪‬‬
‫‪:‬‬
‫‪Na ‬‬
‫‪mol‬‬
‫‪:‬‬
‫שלב ב' – חישוב אחוזים‪.‬‬
‫חלוקת המשקל במשקל‬
‫‪X% ‬‬
‫‪*100  %‬‬
‫' ‪gr‬תתמיס‪m‬‬
‫הכללי של התמיסה והכפלה‬
‫ב‪ 100-‬ע"מ לקבל אחוז משקלי‬
‫' ‪0.27gr‬‬
‫‪Na % ‬‬
‫‪*100  37.709‬‬
‫' ‪0.716gr‬‬
‫' ‪mgr‬‬
‫‪*100  23.016‬‬
‫' ‪0.1648gr‬‬
‫‪Si% ‬‬
‫' ‪0.2812gr‬‬
‫‪O% ‬‬
‫' ‪0.716gr‬‬
‫לתרכובת בעלת מסה מולרית ‪ 88.2‬גר' נוסחא אימפירית‬
‫‪C2 H 6 N‬‬
‫לקביעת נוסחא מולקולארית נדרש גם נוסחא אימפירית וכן‬
‫מסה מולרית‪.‬‬
‫מולקולרית‪Mw‬‬
‫‪n‬‬
‫האות "‪ "n‬מיצגת את מס' הכפולות‬
‫אימפירית‪Mw‬‬
‫של המולקולה‪.‬‬
‫מסה מולרית של הנוסחא האימפירית‬
‫‪Mw  2 *12  6 *1  14  44gr '/ mol‬‬
‫נוסחא המולקולרית‪:‬‬
‫‪[C2 H 6 N ]2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪88.2 gr '/ mol‬‬
‫‪44gr '/ mol‬‬
‫שבר משקלי‪:‬‬
‫שלב ראשון – חישוב המסה המולרית של התרכובת‬
‫שלב שני – חישוב השבר המשקלי ע"פ הנוסחא‪:‬‬
‫שבר ‪‬‬
‫‪mol‬‬
‫‪mol‬‬
‫' ‪( Mw) X gr‬‬
‫' ‪) gr‬תרכובת (‪Mw‬‬
‫‪(X ) ‬‬
‫‪2‬‬
‫בריליום‬
‫‪Be‬‬
‫בור‬
‫‪B‬‬
‫פחמן‬
‫‪C‬‬
‫‪6‬‬
‫חנקן‬
‫‪N‬‬
‫‪7‬‬
‫חמצן‬
‫‪O‬‬
‫‪8‬‬
‫פלואור‬
‫‪F‬‬
‫‪9‬‬
‫ניאון‬
‫‪Ne‬‬
‫‪10‬‬
‫‪‬‬
‫‪Al ‬‬
‫‪‬‬
‫‪Si ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪P ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ S‬‬
‫‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Cl‬‬
‫‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫‪:‬‬
‫מגנזיום‬
‫‪Mg‬‬
‫‪12‬‬
‫אלומיניום‬
‫‪Al‬‬
‫‪13‬‬
‫צורן‬
‫‪Si‬‬
‫‪14‬‬
‫זרחן‬
‫‪P‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1s 2s 2 p 3s 3 p‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p5‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p 6‬‬
‫‪‬‬
‫‪Ar‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫נתרן‬
‫‪Na‬‬
‫‪11‬‬
‫גפרית‬
‫‪S‬‬
‫‪16‬‬
‫כלור‬
‫‪Cl‬‬
‫‪17‬‬
‫ארגון‬
‫‪Ar‬‬
‫‪18‬‬
‫דוגמא‪:‬‬
‫‪n‬‬
‫‪ -A‬מס' פרוטונים ‪ +‬ניוטרונים‪- Z ,‬מס' פרוטונים‬
‫מס' אטומי‬
‫‪Zn‬‬
‫סמל‬
‫‪30‬‬
‫‪A‬‬
‫‪N  A 32  24‬‬
‫‪S‬‬
‫‪‬‬
‫קשרים ‪ 4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫פיזור המטענים‪:‬‬
‫מס'‬
‫מס'‬
‫‪+ e‬‬‫קשרים‬
‫חופשים‬
‫אבץ ‪Z‬‬
‫‪65.37‬‬
‫‪Mw‬‬
‫‪He‬‬
‫‪no‬‬
‫‪p+‬‬
‫‪e-‬‬
‫‪no=4-2=2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪N‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O2‬‬
‫חישובים‪:‬‬
‫אלקטרונים‪:‬‬
‫מוסיפים ‪Zn - e-‬‬
‫מחסירים ‪Zn + e-‬‬
‫מציאת מס' נויטרונים‬
‫מס' ‪ p+‬מס' ‪no‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫מס'‬
‫‪e-‬‬
‫‪10‬‬
‫קבלה‬
‫ ‪Zn‬‬‫‪Zn +‬‬
‫מסירה‬
‫‪31‬‬
‫‪29‬‬
‫מסה ‪Mw‬‬
‫מטען‬
‫תגובה‬
‫יון‬
‫‪15.994‬‬
‫‪-2‬‬
‫קבלה‬
‫אניון‬
‫‪201 Hg‬‬
‫‪80‬‬
‫כספית‬
‫‪80‬‬
‫‪121‬‬
‫‪80‬‬
‫‪200.59‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪23592U‬‬
‫אורניום‬
‫‪92‬‬
‫‪143‬‬
‫‪92‬‬
‫‪235‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪118 Au‬‬
‫‪79‬‬
‫זהב‬
‫‪79‬‬
‫‪39‬‬
‫‪79‬‬
‫‪197‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪56 Fe3+‬‬
‫‪26‬‬
‫ברזל‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪23‬‬
‫‪55.845‬‬
‫‪+3‬‬
‫מסירה‬
‫קטיון‬
‫איזוטופים‪ :‬אטומים של אותו היסוד‪ ,‬בעלי אותו מס' אטומי אך מס' שונה של ניוטרונים‪ .‬לכל איזוטופ ישנו‬
‫אחוז שכיחות שונה בטבע‪.‬‬
‫נוסחא‪:‬‬
‫‪ %‬שכיחות‬
‫‪ ...‬‬
‫‪100 %‬‬
‫דוגמא‪:‬‬
‫שכיחות ‪%‬‬
‫‪7 Li‬‬
‫‪3‬‬
‫‪92.6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3 Li‬‬
‫‪7.42‬‬
‫מסה אטומית‬
‫‪7.01‬‬
‫‪6.02‬‬
‫* ‪m  X Mw‬‬
‫‪7.42%‬‬
‫‪ 7.01Mw‬‬
‫‪100%‬‬
‫* ‪m( Li )  6.02Mw‬‬
‫‪92.6%‬‬
‫‪ 6.93Mw‬‬
‫‪100%‬‬
‫*‬
‫נדרש לחשב את המסה של הליתיום‬
‫חישוב השבר המשקלי של כל אחד מהיסודות בתרכובת מסה ב‪ gr’-‬של חמצן בתוך ‪ 1,000‬מולקולות ‪Al2O3‬‬
‫שלב ‪Mw – 1‬‬
‫‪C2 H 4O2‬‬
‫' ‪C2 H 4O2  2 *12  4 *1  2 *16  60gr‬‬
‫‪mol‬‬
‫‪ 0.4‬‬
‫דוגמא‪:‬‬
‫‪mol‬‬
‫' ‪12 * 2 gr‬‬
‫' ‪60gr‬‬
‫‪mol‬‬
‫‪ 0.06 66‬‬
‫' ‪16* 2 gr‬‬
‫‪(O) ‬‬
‫‪ 0.53 3‬‬
‫* חיבור כלל השברים = ‪1‬‬
‫‪mol‬‬
‫' ‪60gr‬‬
‫' ‪60gr‬‬
‫‪mol‬‬
‫) ‪( Mw‬‬
‫' ‪(Mw) Al2O3  27* 2  16* 3  102gr‬‬
‫שלב ‪ – 2‬שבר יחסי של החמצן‬
‫‪ 0.47*100%  47%‬‬
‫‪mol‬‬
‫' ‪16* 3gr‬‬
‫‪mol‬‬
‫' ‪1* 4 gr‬‬
‫‪mol‬‬
‫‪mol‬‬
‫‪(C ) ‬‬
‫‪(H ) ‬‬
‫‪mol‬‬
‫המגמה לביוטכנולוגיה – דף נוסאות בכימיה (סמסטר א' ‪)2009‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8 O-2‬‬
‫‪8‬‬
‫חמצן‬
‫‪N  5  (4  0)  1‬‬
‫‪O2,3  6  (1  6)  1‬‬
‫‪O1‬‬
‫טבלת דוגמא‪:‬‬
‫סימון‬
‫מס'‪e-‬‬
‫מס'‬
‫במסלול =‬‫חימצון‬
‫האחרון‬
‫‪O1  6  (2  4)  0‬‬
‫‪no= A-Z‬‬
‫שם‬
‫‪NA‬‬
‫‪S‬‬
‫‪2‬‬
‫‪NO3‬‬
‫‪N  8 *1  3 * 8  32e‬‬
‫‪A  5 *1  6 * 3  23  1  24e‬‬
‫יסודות‪:‬‬
‫‪*100  39.273‬‬
‫שלב ג' – חישוב כמות מולים‪.‬‬
‫' ‪% gr‬‬
‫מחלקים את האחוז‬
‫‪n( X ) ‬‬
‫‪  Z‬נמוך ‪ Ymol /‬‬
‫המשקלי במסה‬
‫‪Mwgr '/ mol‬‬
‫האטומית‪ .‬ואת‬
‫' ‪37.709gr‬‬
‫‪n( Na ) ‬‬
‫התוצאה מחלקים ‪ 1.639mol / 0.822  2‬‬
‫‪23gr '/ mol‬‬
‫בתוצאה הנמוכה‬
‫ביותר‪ .‬התוצאות‬
‫' ‪23.016gr‬‬
‫‪n( Si) ‬‬
‫מהוות את הערכים ‪ 0.822mol / 0.822  1‬‬
‫‪28gr '/ mol‬‬
‫לנוסחא האימפירית‬
‫' ‪39.273gr‬‬
‫‪n(O) ‬‬
‫‪ 2.329mol / 0.822  3‬‬
‫‪16gr '/ mol‬‬
‫נוסחא האימפירית‪[ Na2 SiO3 ] :‬‬
‫' ‪0.716gr‬‬
‫‪1s 2 2s1‬‬
‫ליתיום‬
‫‪Li‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p1‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p 2‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p3‬‬
‫‪Mg‬‬
‫מס' הקשרים שנוצרים‬
‫הליום‬
‫‪He‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1s 2s‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p1‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p 2‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p3‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p 4‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p5‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p 6‬‬
‫‪1s 2 2s 2 2 p6 3s1‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1s‬‬
‫‪1s 2‬‬
‫מימן‬
‫‪2‬‬
‫‪B ‬‬
‫‪4‬‬
‫עיברי‬
‫‪H‬‬
‫‪H‬‬
‫‪Li ‬‬
‫‪#‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫נוסחאות ע"פ לואיס‪:‬‬
‫‪ = N‬מס' האלקטרונים במולקולה‬
‫(מימן * ‪ ,2‬בורון * ‪ 6‬וכל השאר * ‪)8‬‬
‫‪ = A‬מס' האלקטרונים במסלול האחרון‬
‫כאשר מחשבים את ‪A‬‬
‫* עבור יונים שלילים מוסיפים אלקטרון‬
‫* עבור יונים חיובים מחסרים אלקטרון‬
‫סימול‬
‫‪He :‬‬
‫באנליזה של תרכובת בעלת מסה ‪ 0.7160‬גרם נמצא כי היא מכילה‬
‫‪ 0.2700‬גר' נתרן‪ 0.1648 ,‬גר' צורן‪ ,‬והשאר חמצן‪.‬‬
‫שלב א' – חישוב משקל החמצן‪.‬‬
‫' ‪Na (23 gr ' )  0.2700gr‬‬
‫שם‬
‫קונפיגורציה אלקטרונית‬
‫‪Be :‬‬
‫‪mol‬‬
‫‪V‬‬
‫‪L‬‬
‫‪‬‬
‫‪ mol‬‬
‫‪22.4 L / mol L / mol‬‬
‫‪n‬‬
‫' ‪102gr‬‬
‫‪(O) ‬‬
‫כלומר החמצן מהווה כ‪ % 47-‬מכלל התרכובת‬
‫המולקולות בגרם‬
‫שלב ‪ – 3‬סה"כ‬
‫‪24‬‬
‫‪22‬‬
‫' ‪ 1.693*10gr‬‬
‫‪m  102amu *1.66*10‬‬
‫שלב ‪ – 4‬חישוב המסה של החמצן ב‪ 1,000-‬מולקולות‬
‫‪22‬‬
‫‪20‬‬
‫‪m(O)  1.693*10‬‬
‫' ‪gr ' * 0.47*1,000  7.58*10gr‬‬
‫‪1‬‬

similar documents