Eesti muusikaelu areng 19. saj.

Report
Eesti muusikaelu areng
19. sajandil
6. klass
Heki Roos "Muusikaõpetus 6. klassile"
Laulu- ja mänguseltsid
• 1865. a. asutati Tartus
Laulu- ja mänguselts
"Vanemuine"
Jaama tänaval asuv maja
Viru tänaval asuv
kaupmees Trummeri maja
• 1865. a. asutati
Tallinnas Laulu- ja
mänguselts "Estonia"
Seltsid koondasid enda ümber
kultuurihuvilisi inimesi
• 1870. a. etendusid "Vanemuises" Lydia Koidula
näidendid "Saaremaa onupoeg" ja
"Kosjakased".
• "Estonias" alustati näitemänguga 1871. aastal.
• Etendati peamiselt Euroopast pärit operette ja
oopereid.
• Aga ka Eesti heliloojate loodud rahvalikke
laulumänge.
Algupärandid
• Eesti esimese ooperi "Vikerlased" kirjutas
1928. aastal Evald Aav
Juta - Ida Aav-Loo, Olav - Aleksander Arder,
Vaike - Marta Rungi (Estonia 1928)
Vaike - Marta Rungi, Vaho - Benno Hansen,
Juta - Ida Aav-Loo (Estonia 1928)
Algupärandid
• Eesti esimese balleti "Kratt" kirjutas 1940.
aastal Eduard Tubin
Kratt - Ella Lukk-Kudu, Sulane - Udo Väljaots
(Vanemuine 1943)
Maksamereliste tants
(Vanemuine 1943)
1900. aastal
• kutsus Aleksander Läte Tartus kokku Eesti
esimese sümfooniaorkestri.
• 1908. a. asutati sümfooniaorkester Vanemuise
seltsi juurde.
• Tallinnas organiseeris kontserte Estonia
muusikaosakond.
• Instrumentaalmuusika muutus populaarseks
ja hakkas jõudsalt arenema.
Peterburi konservatoorium
• andis hariduse enamikule meie
esimestest heliloojatest:
– Miina Härma
– Konstantin Türnpu
– Rudolf Tobias
– Artur Kapp
– Mihkel Lüdig
– Mart Saar
– Cyrillus Kreek
Eesti muusikakoolid 1919. a.
Tallinna Kõrgem Muusikakool
millest tänaseks on
kujunenud
Georg Otsa nimeline
Muusikakool
Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia
Eesti Helikunsti Seltsi Tartu Kõrgem Muusikakool
Heino Elleri nimeline
Tartu Muusikakool
Tänud

similar documents