Vak # Modules # Lestijden

Report
WAT IS TWEEDEKANSONDERWIJS?
Tweedekansonderwijs =
• Behalen van een volwaardig diploma secundair
onderwijs
• Na de leerplicht (minimumleeftijd is 18 jaar)
• Tweeledig: Algemene Vorming + Beroepsspecifieke
opleiding
• Verschillende mogelijkheden:
– Examencommissie
– Volwassenenonderwijs (CVO)
– Volwassenenonderwijs ism VDAB (Competentiecentra –CC)
TKO VIA CVO
Organisatie AAV
•
•
•
•
Wordt gemeenschappelijk gegeven voor alle CVO- trajecten
Lesplaats: Vilvoorde (Lange Molenstraat 4)
Les op vrijdag (hele dag) en zaterdag (voormiddag)
Gedurende 2 jaar:
– Start: januari 2013
– Einde: december 2014
• Modulair onderwijs, lespakket wordt in functie van de cursist
samengesteld
Programma
• AAV: 5 vakken, opgedeeld in modules
Vak
# Modules
# Lestijden
Nederlands
3
200
Engels of Frans
4
160
Wiskunde
3
160
Wetenschappen
1
40
ICT
3
60
Macusa (=maatschappij, cultuur, samenwerking en
organisatie)
4
160
780
• Beroepsopleiding: afhankelijk van gekozen opleiding
Vrijstellingen
• Voor bijvoorbeeld Nederlands / Frans of Engels/ Wiskunde of ICT
• Op basis van:
– Rapporten (6e middelbaar TSO of ASO, 7e middelbaar BSO)
– Getuigschriften (bijvoorbeeld modules reeds behaald bij TKO
of ELAO testen VDAB)
– Vrijstellingstoetsen (gepland maand november)
Organisatie Beroepsopleiding
• Wordt in een ander CVO en een andere lesplaats georganiseerd
(Halle, Sint-Genesius-Rode, Wolvertem, Merchtem, Ternat en
Strombeek)
• Modulair onderwijs, lespakket kan flexibel samengesteld
worden
• Meestal 1 dag les en 1 dag stage (sommige opleidingen kan je
intensiever volgen)
• Start van de opleiding is afhankelijk van CVO
780
Begeleider in de buitenschoolse
kinderopvang
920
Wolvertem
Begeleider in de Kinderopvang
1280
Wolvertem
Logistiek assistent/Polyvalent
verzorgende /Zorgkundige
1450
Wolvertem
Multimedia Operator
900
Halle
St-Gen.-Rode
Webdesigner
480
Halle
St-Gen.-Rode
Webontwikkelaar
480
Halle
St-Gen.-Rode
Boekhoudkundig bediende
920
Secretariaatsmedewerker
920
Podiumtechnicus
860
Strombeek
Toerisme en onthaal
960
Strombeek
CVO
Vilvoorde
CVO
StrombeekGrimbergen
CVO OC
MerchtemTernat
CVO MeiseJette
GLTT CVO
# Lestijden
Aanvullende Algemene Vorming
Vilvoorde
Wolvertem
Wolvertem
Merchtem
Merchtem
Ternat
Financieel
• De totale kostprijs voor een opleiding bestaat uit:
– Het inschrijvingsgeld per module
– De bijdrage in de kosten van het cursusmateriaal
• MAAR…
– De opleiding AAV is gratis voor iedereen
– Wanneer je het certificaat van je beroepsopleiding hebt gehaald in
combinatie met AAV, heb je recht op een premie ter waarde van het
inschrijvingsgeld van de opleiding (de helft van het inschrijvingsgeld
indien je reeds over een diploma secundair onderwijs beschikt).
• Mogelijkheden tot behoud van kindergeld, recht op educatief
verlof,…
Meer info
• Info- en inschrijvingsdagen CVO Vilvoorde:
– 12 oktober 2012 (tussen 9u00 en 15u00)
– 19 oktober (tussen 9u00 en 15u00)
•
•
•
•
•
•
www.tko.be
www.cvovilvoorde.be
www.cvomj.be
www.inopleiding.be
www.ond.vlaanderen.be
www.werk.belgie.be
TKO VIA VDAB - TRAJECT
Organisatie
• AAV én beroepsopleiding worden gedoceerd in het
competentiecentrum van Vilvoorde
• AAV – luik wordt opgenomen door CVO, beroepsopleiding
wordt opgenomen door VDAB
• Voltijdse opleiding gedurende 1 jaar (januari-december 2012),
ook tijdens schoolvakanties
• Les volgens volgend schema:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30-10.20u
Beroepsopl.
AAV
AAV
AAV
Beroepsopl.
10.30-12.20u
Beroepsopl.
AAV
AAV
AAV
Beroepsopl.
13-14.50u
Beroepsopl.
AAV
Beroepsopl.
AAV
Beroepsopl.
15-16.50u
Beroepsopl.
AAV
Beroepsopl.
AAV
Beroepsopl.
Programma AAV
• 5 vakken, opgedeeld in modules
Vak
# Modules
# Lestijden
Nederlands
3
200
Engels of Frans
4
160
Wiskunde
3
160
Wetenschappen
1
40
ICT
3
60
Macusa (=maatschappij, cultuur, samenwerking en
organisatie)
4
160
780
Programma Beroepsopleiding
• 4 blokken, opgedeeld in modules (onder voorbehoud)
Vak
# Modules
# Lestijden
Onthaal, Public Relations
Etiquette en omgangsvormen
Relationele technieken
Verkooptechnieken
Stage
1
1
1
2
60
60
60
120
Onthaal, communicatie:
Nederlandse communicatie en onthaal
Franse communicatie en onthaal
Engelse communicatie en onthaal
Spaanse communicatie en onthaal
1
1
1
2
60
60
60
120
Administratie:
- Labo PC en besturingssystemen
- Administratie organisatie en documenten
1
1
60
60
Toerisme:
- Toeristische organisatie
- Aardrijkskunde en geschiedenis van het toerisme
- Stage
- Oefenpakket
1
1
1
1
60
60
60
60
960
Voorwaarden
•
•
•
•
Je bent gemotiveerd!
Je bent werkzoekende
Je bent geslaagd in een assessment (oktober 2012)
Je bent geslaagd in de psychotechnische proeven (november
2012)
• Je bent liefst 22 jaar of ouder
• Je bent bij voorkeur geslaagd voor de 2e graad secundair
onderwijs
• Je spreekt goed Nederlands (niveau 2.3 behaald) en hebt een
basiskennis Engels en Frans (niveau 1.2 behaald)
Vrijstellingen
• Voor bijvoorbeeld Nederlands / Frans of Engels/ Wiskunde / ICT/
Spaans
• Op basis van:
– Rapporten (6e middelbaar TSO of ASO, 7e middelbaar BSO)
– Getuigschriften (bijvoorbeeld modules reeds behaald bij TKO
of ELAO testen VDAB)
– Vrijstellingstoetsen (gepland maand november)
• De modules waarvoor je vrijgesteld bent, hoef je niet meer te
volgen.
Meer info
•
•
•
•
•
Infodagen VDAB: najaar 2012, nog te bepalen
Erika De Geest: [email protected]
www.vdab.be
Via je trajectbegeleider
http://www.youtube.com/watch?v=yo_nfRNDEns&feature=yout
u.be
Contact:
Anke Wolfs, CVO Vilvoorde, 02/253 84 24, [email protected]
Erika De Geest, VDAB Vilvoorde, 02/254 79 46, [email protected]
Liv Geeraert, In – Leerplek, 02/255 92 90, [email protected]

similar documents