Afdrift i % af tildeling

Report
Afdrift
Poul Henning
Petersen
og
Marian Damsgaard
Thorsted
Afdrift i forhold til dråbestørrelse
50 cm
Vind 3 m/s
20 micron
50 micron
100 micron
150 micron
400 micron
0,3
2,2
5
20
Afdrift i meter
125
Afdrift afsat på jorden (landbrugsafgrøder)
(% del volume distribuito)
Deriva del
prodotto
a terra
af tildeling
i%
Afdrift
10
(Kilde: Ganzelmeier et al. 2000)
3.4
1
0.36
0.1
0.04
0.01
1
10
100
AfstandDistanza
fra behandlet
dall'area areal,
trattata m
(m)
1000
HARDI ISO-dyser forstøvning
INJET-03
F-01
F-015
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-08
LD-01
LD-015
LD-02
LD-03
LD-04
MD-015
MD-02
MD-025
MD-03
MD-04
MD-05
INJET 01 5
INJET 02
INJET 02 5
INJET 03
INJET 04
VFF
FM
MC
CVC
Meget
grov
309 micron
Grov
MD-03
222 micron
LD-03
Medium
Fin
F-03
162 micron
Meget fin 105 micron
0
1
2
3
4
Bar
5
6
7
8
9
Forstøvningsgrad og dyseydelse for HARDI ISO 110º
dyser
App: HARDI Dyseberegner
App: Lechler Düsen Kalkulator
F 02
Fotos: Hardi International
INJET 03
Fotos: Hardi International
Fotos: Hardi International
Fotos: Hardi International
Fotos: Hardi International
Almindelig luftinjektionsdyse
HGCA
Kompakte luftinjektionsdyser
TurboDrop Hi-speed
dysen
Luftinjektionsdyse
vinklet 10⁰ frem og 50⁰
tilbage.
Video af sprøjtning
ved 5-7 m/s
Foto: Niels Enggaard, AgroTech
Effekt af dysetype (dråbestørrelse)
8,0%
flat
fan nozzles XR 02 XR 02
Fladsprededyse
Afdrift
tildeling
i %afaftildeling
Afdrifti %
7,0%
Luftinjektionsdyse
air
ainduction nozzles AI 02 AI 02
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
Reduktion = 71%
2,0%
1,0%
0,0%
0
5
18 m trailersprøjte
Kørehastighed 6 km/t
Tryk 3 bar
Bomhøjde 80 cm
Vindhastighed 3-5 m/s
10
15
20
25
Afstand fra behandlet areal, m
Tests DEIAFA, Univ. Torino
Afdrift i % af tildeling
Bomhøjde og afdrift
18 m trailersprøjte
Fladsprededyse XR11003
Tryk 3 bar
Kørehastighed 6 km/t
Vindhastighed 3-5 m/s
Afstand fra behandlet areal, m
Tests DEIAFA, Univ. Torino
Afdrift ved markkant ved forskellig bomhøjde
Afdrift i % af tildeling
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
60
80
Bomhøjde, cm
100
Afdrift ved 80cm bomhøjde
Tom Robinson
Afdrift ved 50 cm bomhøjde
+ 5 hkg/ha merudbytte ved bekæmpelse af flyvehavre
Tom Robinson
Afdrift i % af tildeling
Kørehastighed og afdrift
18 m trailersprøjte
Fladsprededyse XR11003
Tryk 3 bar
Bomhøjde 100 cm
Vindhastighed 3-5 m/s
Afstand fra behandlet areal, m
Fladsprededyse contra grov
forstøvning ved 14 km/t
+ 0,3 hkg/ha
Tom Robinson
Afsætning af sprøjtevæske under bomsektioner på
konventionel sprøjte med ISO 01 fladsprededyser.
Cooper & Taylor, 2000
Sprøjtevæske (relativt)
Stille
Opvinds
Medvinds
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Målepunkter under bomsektioner
Faktorer for valg af dråbestørrelse
Midlets virkemåde
Sprøjtemålets karakteristik
Formulering af midlet
Klima og vejrforhold
Nødvendige antal dråber pr. cm2
Mindre udsatte for
afdrift
Bedre nedtrængning
Større afdrift
Mindre energi til
nedtrængning
Additiver og formulering af
plantebeskyttelsesmidler betyder, at der
sikres god effekt uden små dråber
Dækket
overflade
Dråbediameter
og antal
1000 µm
1910 dråber
15 cm2
500 µm
15279 dråber
30 cm2
200 µm
238931 dråber
75 cm2
1 ml
100 µm
19083971 dråber
1000 µm = 1 mm
150 cm2
Dåbestørrelse og antal dråber
Forskellige luftinjektionsdyser ved
bekæmpelse af agerrævehale
Relativt
små dråber
Medium
dråber
Relativt
store dråber
Konventionel
fladsprededyse
HGCA Report No.317
Levetid og faldlængde for vanddråber ved
forskellig temperatur og luftfugtighed
Matthews, 1992
20 °C og RH 80%
Initial
størrelse
(µm)
30 °C og RH 50%
Levetid
(s)
Faldlængde
(m)
Levetid
(s)
Faldlængde
(m)
50
14
0.5
4
0.15
100
57
8.5
16
2.4
200
227
136.4
65
39
Relativ luftfugtighed, RF
Hillerød
Kompakte luftinjektionsdyser
Dråbestørrelse mellem lavdriftdyser og alm.
luftinjektionsdyser.
Ny generation af luftinjektionsdyser. Fordel,
at de opererer ved samme tryk, så der ved
dyseskift kan drejes direkte til dyse af
samme størrelse.
Få forsøg med kompakte luftinjektionsdyser,
men man kan i et vist omfang “gætte sig” til
effekt og vinddrift.
Injektionsdyser velegnet til:
I yderste omgang ved sprøjtning med et
ukrudtsmiddel, som nabomarken ikke kan tåle
(f.eks. Express i vårbyg langs en vinterrapsmark).
I yderste omgang ved sprøjtning langs andre
følsomme områder som f.eks. en have
Det blæser op, men man vil gerne have tømt
tanken.
Man opnår rettidighed under vanskelige
vejrforhold
Man er kommet bagefter i sprøjtearbejdet.
Luftinjektionsdyser
Bedst
Eksempel:
Sene svampesprøjtninger i
korn, kartoffelskimmel,
ukrudtsbekæmpelse med
jordmiddel.
Dårligst
Eksempel:
Sprøjtning på ukrudt med
kimblade.
Forslag til dyser i triplet dyseholder
Lavdriftdyse 025 (lilla)
eller 030 (blå)
Vandmængde 150-200 l pr. ha. Kan
bruges til de fleste opgaver. Hvis man
vil køre hurtigere end 6-7 km/t ved lidt
højere vandmængder vælges 030.
Lavdriftdyse 015 (grøn)
Min.100 l pr. ha. Hvor
sprøjteforholdene er gode, og der ikke
er krav om dækning af stor bladmasse
eller nedtrængning i stor bladmasse.
Til f.eks. tidlige ukrudtssprøjtninger og
kvik før høst.
Kompakt luftinjektionsdyse
025 (lilla) el. 030 (blå)
Vandmængde 150-200 l pr. ha. Kun til
visse opgaver. Vælg samme størrelse
som den valgte lavdriftdyse. Har man
alm. Injektordyser, kan disse også
anvendes (husk at vælge en mindre
dyse og hæve trykket).
Forslag til dyser i triplet dyseholder- kartofler
Lavdriftdyse 030 (blå)
Vandmængde 150-200 l. Kan bruges til
de fleste opgaver. 030 refleksdyse kan
også vælges.
Lavdriftdyse 030 ( vinklet i
dysemunding)
Til bekæmpelse af kartoffelskimmel. 030
refleksdyse kan også vælges.
(Evt. 2 x 015 lavdriftdyser
vinklet i dyseholder)
Lavdriftdyse 015 (grøn)
Kompakt luftinjektionsdyse
030 (blå)
Min.100 l. Gode sprøjteforhold og ingen
krav om dækning af stor bladmasse eller
nedtrængning.
Til f.eks. tidlige ukrudtssprøjtninger og
kvik før høst.
Vandmængde 150-200 l. Til mindre
gunstige forhold, ikke til ukrudt. Alm.
injektordyser kan også anvendes (husk at
vælge en mindre dyse og hæve trykket).
Nedtrængning, cm
Kørehastighed, km/t
Nedtrængning markeret med blå farve.
Vandmængder ved svampesprøjtning i hvede
Vandmængde, l/ha
Tidspunkt
DLG-Mitteilungen 3/2013
Gns. antal sprøjtetimer pr. uge ved
4, 6 og 8 m/s i uge 16-20
Silstrup
Kl.
4
6
Bygholm
8
4
6
8
4-10
2.2
6.6
9.7
2.6
5.5
7.1
20-0
3.7
7.0
8.0
5.6
7.1
7.9
0-4
3.4
6.5
7.8
5.1
7.0
7.4
I alt
9.3
20.1
25.5
13.4
19.6
22.4
Kun hver 3. uge er der 6
sammenhængende timer
Jyndevad
Flakkebjerg
Kl.
4
6
8
4
6
8
4-10
4.1
9.8
10.9
3.4
8.9
12.1
20-0
8.2
10.4
11.3
6.9
11.0
13.0
0-4
6.6
9.9
9.9
7.2
11.5
13.2
I alt
18.9
30.2
32.1
17.4
31.4
38.4
6 eller 4
sammenhængende
sprøjtetimer
Gns. antal sprøjtetimer pr. uge ved
4, 6 og 8 m/s uge 42-46
Silstrup
Kl.
4
6
Bygholm
8
4
6
8
4-10
1.2
2.7
4.0
1.7
2.2
3.8
20-0
0.4
1.1
2.5
0.6
1.3
1.7
0-4
0.8
2.1
3.4
0.7
1.4
2.0
I alt
2.0
4.8
7.3
2.4
3.5
5.8
Jyndevad
Kl.
Flakkebjerg
4
6
8
4
6
8
4-10
1.9
3.8
4.2
1.1
3.2
5.8
20-0
1.4
1.8
2.2
1.1
2.6
3.1
0-4
1.9
2.7
3.1
1.0
2.8
3.9
I alt
3.8
6.6
7.3
2.1
6.0
9.7
6 eller 4
sammenhængende
sprøjtetimer
Kapacitet ved 100, 150 og 200 l vand pr.
ha
Teknik
Kapacitet, ha/t
3600 l, 24 m, 100 l 8,82 ha/t
3600 l, 24 m, 150 l 8,05 ha/t
3600 l, 24 m, 200 l 7,39 ha/t
1000 l, 15 m, 100 l 6,13 ha/t
1000 l, 15 m, 150 l 5,56 ha/t
1000 l, 15 m, 200 l 5,09 ha/t
7km/t, 500 m til vand, 15 km/t på vej, fylder 100 l/min.
Luftledsagelse med Hardi Twin.
Muligt at vinkle +/- 30°
Køreretning
EUROFOIL forstøveren
Kilde: Danfoil
Sammenhæng mellem dråbestørrelse,
væskeflow og lufttryk
Luft
160
Lufttryk (mm H2O)
500
VMD (µm)
140
Væske
575
625
750
120
870
100
80
60
40
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Væskeflow (l/min)
0,7
0,8
Dyser med luftstyret dråbestørrelse
48...|
Forsøgsresultater med Hardi Twin og Danfoil.
0 = samme effekt,
0/+ = svagt forbedret effekt,
++ = markant forbedret i forhold til konventionel teknik
Hardi Twin
Danfoil
0
0
0/+
0/+
0/+
0/+
Kartoffelskimmel
0/+
0/-
Nedvisning af
kartofler
(++)
++
Ukrudt
Bladsvampe i
korn
Bladlus i korn
Hvor kan du tage fat?
Mål faktiske bomhøjde
Få oplysning om de dyser landmand har i
triplet eller multi-dyseholder
Sæt fokus på om forstøvning er fin, medium,
grov eller meget grov til forskellige opgaver
Ta’ fat i myte om, at kun fine dråber giver god
effekt – hvis den er live
Hvor mange sprøjtetimer har landmanden
brug for?
Hvor i landet ligger bedriften?
For højt dæktryk?

similar documents