Groeipad naar Learning analytics

Report
SURF | Seminar Tools voor Learning Analytics
Valid | Michael van Vlimmeren | Senior Consultant Business Intelligence
Agenda
• Learning Analytics
• Definitie
• Positionering
• Groeipad
• Fundament
• Data Management
• Referenties
• TU Eindhoven
• Fontys Hogescholen
• Zuyd Hogescholen
Learning Analytics
verzamelen, analyseren en rapporteren van data van
studenten en hun omgeving ten behoeve van het begrijpen en
verbeteren van het onderwijs en de omgeving waarin dit
onderwijs plaatsvindt
Definitie
“Learning Analytics betreft het verzamelen, analyseren en
interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De
verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het
onderwijs.”
(Robine e.a, 2012)
“Learning Analytics is the measurement, collection, analysis and
reporting of data about learners and their contexts, for purposis of
understanding and optimising learning and the environment in which
it occurs.”
(Ferguson, 2012)
“Learning Analytics is the use of intelligent data, learner-produced
data, and analysis models to discover information and social
connections, and to predict and advise on learning”.
(Siemens, 2010)
Data Warehouse is het
fundament voor een
professionele
informatievoorziening.
Business Analytics is
gericht op het voorspellen
van resultaten
Performance Management
is gericht op het plannen &
monitoren van resultaten
Business
Analytics
Data
Warehouse
Performance
Management
Business
Intelligence
Business Intelligence (BI)
is gericht op het kijken
naar behaalde resultaten
HPO Framework De Waal
Governance
Implementeren van beleid en regelgeving waarmee de
informatievoorziening kan worden beheerd
Het waarborgen van de onderlinge samenhang van
de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden
van organisaties, gericht op een efficiënte en
effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen,
alsmede daarover op een open wijze communiceren
en verantwoording afleggen ten behoeve van de
belanghebbenden.
H. Bossert
Data Management is een
‘High-level’ bedrijfsproces
Met als doel
Het toevoegen van waarde
Aan data en informatie
Door het opstellen, plannen en uitvoeren
Van beleid, werkwijzen en projecten
Voor het verkrijgen, controleren, verbeteren,
beveiligen, leveren en analyseren van data
DAMA International
Referenties
Onderwijsinstellingen waarbij inzicht is gecreëerd in
studenten gedrag, voortgang en kwaliteit
• Aanmeldingen
• Mobiliteit
• Inschrijvingen
• Switch gedrag
• Uitschrijvingen
• Studie voortgang
• Diploma rendementen
• Onderwijs kwaliteitscontrole
Dienstverlening
Hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan een
andere partij in de vorm van diensten en/of producten
•
•
•
•
Project managers
Consultants
Specialisten
Testers
Op het gebied van:
• Business Intelligence
• SharePoint
• App – ontwikkeling
• Infrastructuur
• Tailor made software
Met behulp van
• Standaard methodieken en frameworks
• Referentie architecturen
Development framework
Analyse
Functioneel
ontwerp
Initiatie
Validate
Proof of Value •
Proof of Concept •
• Functioneel ontwerp
• Architectuur ontwerp
• Data model ontwerp
• Validatie
• Verificatie
Testen
• Systeem- en integratie test
• Acceptatie test
Detail ontwerp •
Opleveren
Realisatie
• Ontwikkelen
• Unittest
• Overdracht
• Documenteren
Delivery
Technisch
ontwerp
Demand
Projectplan •
Testplan •
Acceptatiecriteria •
• Requirement analyse
• Data analyse
• Business Rules analyse
Referentie architectuur
Whitepaper
Beschrijving van een onderwerp dat bedrijven ondersteund bij
de besluitvorming behorende bij een specifiek probleem
[email protected]
Valid Eindhoven
Flight Forum 565
5657 DR Eindhoven
Antwoordnummer 10672
5600 WB Eindhoven
Valid Maastricht
Wilhelminasingel 107
6221 BH Maastricht
Antwoordnummer 10087
6200 XR Maastricht
Valid Utrecht
Graadt van Roggenweg 346
3531 AH Utrecht
Antwoordnummer 30007
3500 RC Utrecht
T: +31 (0)88 - 900 95 00
F: +31 (0)88 - 900 95 01
[email protected]
T: +31 (0)88 - 900 95 00
F: +31 (0)88 - 900 95 02
[email protected]
T: +31 (0)88 - 900 95 00
F: +31 (0)88 - 900 95 03
[email protected]

similar documents